Terug

Nieuw zorgpad prematuur vaatlijden

Nieuw zorgpad prematuur vaatlijden

Bij personen jonger dan 50 jaar komen hart- en vaatziekten weinig voor. Als jonge mensen toch een hartinfarct, beroerte, aneurysma of perifeer vaatlijden krijgen, dan zijn er vaak veel vragen. Welk type vaatziekte ligt eraan ten grondslag? Wat zijn de risicofactoren? Is er sprake van erfelijke aanleg en verhoogd risico bij familieleden? En bovenal: welke (intensieve) behandelmogelijkheden zijn er om het lifetime herhalingsrisico zo klein mogelijk te maken? Voor al deze vragen heeft het Hart- en Vaatcentrum van het UMC Utrecht het zorgpad prematuur vaatlijden ontwikkeld.

Het zorgpad prematuur vaatlijden begint met twee consulten binnen één week bij de verpleegkundig specialist en internist vasculair geneeskundige. Op basis van medische voorgeschiedenis, anamnese, lichamelijk onderzoek, standaard laboratoriumonderzoek en een 24-uurs bloeddrukmeting wordt een voorlopig behandelplan opgesteld, waarbij naast medicatie ook nadrukkelijke aandacht is voor gezonde leefstijl. Tevens wordt een plan opgesteld voor uitgebreide aanvullende diagnostiek. Na deze week ontvangt u als verwijzer direct schriftelijke terugkoppeling hiervan.

De uitgebreide aanvullende diagnostiek bestaat uit diverse beeldvormende onderzoeken om de uitgebreidheid en mogelijke oorzaak van het vaatlijden vast te stellen, o.a. een duplex carotiden, CT-coronairen, enkel-arm index en echo van de nieren en abdominale aorta. Daarnaast wordt er uitgebreid laboratoriumonderzoek verricht om te kijken naar risicofactoren voor atherosclerose en hypercoagulabiliteit en ter screening op mogelijke vasculitis of andere onderliggende pathologie. Op indicatie wordt ook genetisch onderzoek verricht, bijvoorbeeld naar erfelijk verhoogd cholesterol of een vasculaire bindweefselziekte. Na afloop, ongeveer twee maanden na de intake, wordt een slotconclusie geformuleerd, aangevuld met preventieve behandeldoelen en adviezen voor familieleden. Deze worden uiteraard besproken met uw patiënt en u ontvangt het overzicht per brief.

Na zes maanden volgt nog een out take bezoek. Hierbij wordt met uw patiënt geëvalueerd of de gestelde behandeldoelen zijn behaald en of zijn/haar hulpvraag naar tevredenheid is beantwoord. Ook hiervan ontvangt u schriftelijk bericht. In gezamenlijk overleg kan de follow-up nadien in het UMC Utrecht of elders plaatsvinden.

Wij nodigen u van harte uit om patiënten met vaatziekten op jonge leeftijd te verwijzen. Ook voor patiënten tussen de 50 en 65 jaar kan verwijzing zinvol zijn. Bijvoorbeeld als er een tweede vaatprobleem optreedt ondanks preventieve inspanningen of als de hulpvraag gewoon goed aansluit op dit traject. Patiënten zijn ook welkom als het betreffende vaatprobleem in een ander ziekenhuis werd vastgesteld. U kunt u verwijzing via Zorgdomein richten aan de Vasculaire Geneeskunde o.v.v. het zorgpad prematuur vaatlijden. Voor vragen en contact kunt u mailen naar j.a.n.dorresteijn-2@umcutrecht.nl.

Hartelijke groeten,
Team zorgpad prematuur vaatlijden:
Dr. Jannick Dorresteijn, internist-vasculair geneeskundige
Drs. Stan Janssen, internist-vasculair geneeskundige
Msc. Irene van der Ploeg, verpleegkundig specialist Hart- en Vaatcentum
Dr. Jorn Woerdeman, fellow vasculaire geneeskunde
Drs. Jean-Paul Vendeville, fellow vasculaire geneeskunde

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet