Terug

Reactie op Kamerdebatten op 17 en 24 februari

Reactie op Kamerdebatten op 17 en 24 februari

Vier chirurgen in de operatiekamer opereren een patiënt. Op de voorgrond staat een tafel met een groen kleed, vol met medisch gereedschap.

Tijdens de Kamerdebatten op 17 en 24 februari heeft minister Ernst Kuipers laten weten dat hij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft gevraagd om voor het zomerreces van de Tweede Kamer een impactanalyse op te leveren, die de gevolgen voor de patiënten en alle vier de betrokken centra in kaart brengt. Het UMC Utrecht hoopt dat in deze analyse gezorgd kan worden voor een goede vergelijking van de cijfers waarbij ook gekeken wordt naar de complexiteit van de ingreep, de behandelstrategie en de samenhang van ingrepen. Uitgangspunt moet blijven dat we naar de beste kwaliteit van zorg streven, zoals ook indringend is bepleit door de patiëntenorganisaties.

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • Bij individuele beschouwing van patiënten wordt zichtbaar of een correctie binnen één ingreep wordt uitgevoerd of dat er meerdere ingrepen nodig zijn. Een correctie binnen één ingreep is minder belastend en ook bewezen beter voor de patiënt. Dit leidt tot aantoonbaar betere resultaten, lagere mortaliteit en minder schade op de lange termijn aan bijvoorbeeld hart, longen en hersenen. Dit is een bijzonder specialisme. Binnen het UMC Utrecht streven we zoveel mogelijk naar deze aanpak.
  • De kwaliteit van zulke ingrepen is goed meetbaar. Alle kinderhart-chirurgische centra registreren hun operaties in het Europese kwaliteitsregister (ECHSA). In deze database kan ieder centrum zichzelf vergelijken binnen Europa, maar ook met het Nederlands gemiddelde. Op deze manier kan er bij de impactanalyse gebruik worden gemaakt van geobjectiveerde gegevens. Daarnaast is voor de kwaliteit ook de context belangrijk: de samenhang van ingrepen. Jaarlijks worden er kinderkanker-patiëntjes in het UMC Utrecht geopereerd, onder andere aan tumoren in de borstholte. Deze operaties zijn alleen mogelijk dankzij de nauwe samenwerking tussen het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en het UMC Utrecht/Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Daarnaast vinden op regelmatige basis behandelingen plaats bij kinderen van het Prinses Máxima Centrum die tevens een aangeboren hartafwijking hebben, ofwel ten gevolge van de oncologische behandeling, waarvoor kindercardiologische en kindercardioanesthesiologische expertise noodzakelijk is. Als de hoog-complexe zorg bij het UMC Utrecht wordt weggehaald heeft dat consequenties voor het Máxima haar patiëntjes. Het Máxima heeft zich in Utrecht gevestigd, mede vanwege de expertise van de kindercardiothoracale chirurgie, kindercardiologie en kindercardioanesthesiologie van het WKZ. Deze goede samenwerking en kwalitatief hoge zorg aan kinderkanker-patiëntjes, met aantoonbare resultaten, mag niet verloren gaan.
  • Het is van belang dat er in elk huis acute en complexe zorg beschikbaar blijft. Ook is het goed om in beeld te brengen welk deel van de zorg geleverd zal worden in het interventiecentrum en welk deel van de zorg zal blijven in het bestaande centrum (shared care model). De impactanalyse zal moeten bijdragen aan het inzichtelijk maken van de consequenties voor de verschillende huizen en het formuleren van oplossingen (waar nodig), waardoor de benodigde zorg in alle regio's toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar blijft.

De impactanalyse betekent een langere periode van onzekerheid voor de ziekenhuizen, maar zeker ook voor de patiënten en hun ouders. We maken ons grote zorgen over de huidige samenwerking tussen artsen en centra. De publieke discussie heeft de onderlinge verhoudingen tussen medische centra en artsen verslechterd. Dat leidt tot risico’s voor de patiënt. Wij pleiten dan ook voor snelheid en duidelijkheid en doen een oproep aan al onze collega artsen en bestuurders om samen te werken op de manier zoals we dat deden voor deze periode. Wij blijven ondertussen een feitelijke, open discussie op inhoud voeren in het belang van de kwaliteit van zorg.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet