Terug

Toezegging Ministerraad op groeifondsaanvragen

Toezegging Ministerraad op groeifondsaanvragen

Het Nationaal Groeifonds investeert 325 miljoen in de plannen van Oncode-PACT voor het versnellen van het ontwikkelproces van nieuwe geneesmiddelen tegen kanker. Het kabinet volgt het zwaarwegend advies van de beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds. Naast de significante rol in Oncode-PACT neemt het UMC Utrecht deel aan de groeifondsaanvragen Biotech Booster, NXTGEN HIGHTECH en PharmaNL, waarvoor de ministerraad ook een positief advies heeft uitgebracht. Ook heeft de RegMed XB pilotfabriek een toekenning voor de tweede fase ontvangen.

In totaal investeert het kabinet 5 miljard euro in nieuwe groeifondsplannen, met daarnaast een reservering van 1.3 miljard. Het gaat om 28 grootschalige nationale projecten die een positief effect hebben op het welzijn van Nederlanders en die zorgen voor structurele en duurzame economische groei voor de lange termijn.

Lees meer over de groeifondsen waarin het UMC Utrecht consortiumpartner is:

Oncode-PACT
Versnellen van het preklinische ontwikkelproces van nieuwe kankermedicijnen

Om kanker beter te kunnen behandelen, zijn innovatieve geneesmiddelen nodig. Knelpunt is vaak het lange en uitdagende preklinische ontwikkelproces. Oncode-PACT richt zich vooral op het efficiënter en effectiever inrichten van deze vroege fase van geneesmiddelontwikkeling. Het bouwt een nationale infrastructuur die de ontwikkeling van medicijnen tegen kanker verbetert en versnelt. Het biedt het kankeronderzoekers en (MKB-)bedrijven toegang tot expertise en faciliteiten voor preklinische ontwikkeling.

Tegelijkertijd innoveert Oncode-PACT het preklinische ontwikkelproces, met een combinatie van organoïden, patiëntcohorten en kunstmatige intelligentie. Zo is in een heel vroeg stadium al te voorspellen of kandidaat-medicijnen echt kansrijk zijn. Dit moet leiden tot minder risico’s in het proces en goedkopere nieuwe medicijnen, en zorgt er uiteindelijk voor dat patiënten zo snel mogelijk en beter geholpen kunnen worden.

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 325 miljoen: een toekenning van € 161 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 164 miljoen. Het UMC Utrecht is de trekker van 2 grote deelprojecten van Oncode-PACT: goed gedefinieerde patiëntcohorten voor de opzet van een landelijk preklinisch platform, en van cellulaire therapieën (samen met NKI).

Persbericht Oncode-PACT

NXTGEN HIGHTECH
De nieuwe generatie hightech equipment voor de toekomstige generatie

De Nederlandse productie van hightech equipment is van wereldniveau en is verantwoordelijk voor een groot deel van de Nederlandse export. Maar de concurrentie in de wereld groeit, er liggen dringende maatschappelijke opgaven en de benodigde investeringen worden steeds groter. Het investeringsprogramma NXTGEN HIGHTECH pakt dit alles in één keer aan door de productie hiervan toekomstbestendig te maken.

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 450 miljoen, dit betreft een voorwaardelijke toekenning. Het UMC Utrecht neemt deel aan dit consortium met de draagbare kunstnier en met het testen van productieapparatuur voor celtherapie.

Biotech Booster
Maatschappelijke innovaties de beste start geven

Investeringen in biotechnologie bieden oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld door met preventieprogramma’s mensen gezonder te maken. Deze vernieuwingen zijn vaak kostbaar en kennen lange ontwikkeltijden. Biotech Booster heeft een nieuwe aanpak met een nationaal netwerk waardoor knelpunten sneller opgelost kunnen worden.

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 246 miljoen: een toekenning van € 50 miljoen voor de eerste fase en een voorwaardelijke toekenning van € 196 miljoen. Het UMC Utrecht werkt in dit consortium mee aan het verbeteren van valorisatie: het sneller en beter op de markt brengen van onze academische kennis.

PharmaNL
Dichten van de ‘lab-to-life’ kloof van kandidaat-medicijnen

Veel kandidaat-medicijnen komen nu niet bij de patiënt terecht omdat veel kennisinstellingen niet over de infrastructuur, kennis en financiële middelen beschikken om hun ontdekkingen naar de markt te brengen. PharmaNL wil hier verandering in brengen en sneller innovatieve geneesmiddelen vanuit het lab bij de patiënt krijgen. Een ander doel is om Nederland internationaal op de kaart te zetten als toonaangevende kracht in het geneesmiddelenonderzoek. Het richt zich vooral op de technische faciliteiten voor startups in de farmaceutische industrie.

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal €80 miljoen, dit betreft een voorwaardelijke toekenning.

RegMed XB
Veelbelovende therapieën voor patiënten een stap dichterbij

De ministerraad heeft ook besloten om de tweede fase toe te kennen aan de nationale RegMed XB Pilotfabriek voor regeneratieve geneeskunde. Veelbelovende therapieën bevinden zich in de pijplijn van het lab naar de patiënt, echter een goede infrastructuur is nodig om dit mogelijk te maken. De eerste fase subsidie van 23 miljoen euro was hoofdzakelijk bestemd voor fysieke infrastructuur en het tweede deel van maximaal 33 miljoen is ook bestemd voor verdere ontwikkeling en opschaling.

Regenerative Medicine Crossing Borders ( RegMed XB) is een patiënt-gedreven publiek-private samenwerking die zich toelegt op het brengen van betaalbare regeneratieve geneeskunde oplossingen voor patiënten met chronische aandoeningen. Regeneratieve geneeskunde richt zich op het herstellen van schade aan cellen, weefsels en organen waardoor chronische ziekten kunnen worden voorkomen of genezen. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van stamcellen, mini-organen, weefsels en slimme (bio)materialen.

Utrecht realiseert het Innovation Center for Advanced Therapies (ICAT) met een faciliteit voor biofabricage, een (GMP) simulatieomgeving en een GMP productiefaciliteit ten behoeve van regeneratieve geneeskunde en ontvangt hiervoor in totaal €12,5 miljoen vanuit het NGF.

Over het Nationaal Groeifonds
Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard euro in projecten die zorgen voor structurele en duurzame economische groei voor de lange termijn. Het gaat om projecten op het gebied van kennisontwikkeling of onderzoek, ontwikkeling en innovatie op de terreinen waar voor Nederland de meeste kansen aanwezig zijn.

Meer informatie over het Nationaal Groeifonds en de projecten is te vinden op www.nationaalgroeifonds.nl.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet