Terug

Internationale registratie COVID-19 en hart- en vaatklachten van start

Hart- en vaatpatiënten kunnen ernstig ziek worden door het coronavirus en hebben een significant grotere kans om eraan te overlijden. ​​Ook kan COVID-19 hartklachten geven bij mensen die daarvoor gezond waren. Voor een betere behandeling is het nodig om zo snel mogelijk informatie uit te wisselen tussen ziekenhuizen. Om dat mogelijk te maken, hebben cardiologen samen met partners van de Dutch CardioVascular Alliance een registratie opgezet: de CAPACITY COVID Registry. Van de 71 Nederlandse ziekenhuizen hebben al 36 interesse getoond om mee te doen. Ook internationaal is er belangstelling voor de registratie.

De beste behandeling voor patiënten met COVID-19 en hart- en vaatziekten is nog niet gevonden en de effecten van de behandeling van COVID-19 op het hart- en vaatstelsel zijn nog niet bekend. Bij veel hart- en vaatpatiënten verloopt de ziekte COVID-19 ernstiger dan bij gezonde mensen.

Daarnaast zien cardiologen verschillende complicaties, zoals hartfalen of ontsteking van de hartspier. Ook is nog onbekend of veel voorgeschreven hart- en vaatmedicijnen, zoals ACE-remmers, het risico op een infectie of een ernstiger verloop van COVID-19 vergroten en of medicijnen tegen het virus schadelijk kunnen zijn voor het hart en vaten.

Het cardiovasculaire veld slaat de handen ineen om deze groep kwetsbare patiënten zo snel mogelijk beter te kunnen behandelen. Door van zoveel mogelijk patiënten gegevens te registreren, inclusief medicijngebruik en het verloop van de ziekte.

Extra registratie van medische gegevens hard nodig om behandeling snel te verbeteren
Initiatiefnemer prof. dr. Folkert Asselbergs (Universitair Medisch Centrum Utrecht en Dutch CardioVascular Alliance): “Om patiënten met hart- en vaatziekten en COVID-19 beter te kunnen behandelen, is er dringend behoefte om te leren van patiënten die nú of binnenkort in het ziekenhuis liggen. Wij beseffen dat van de zorg al het uiterste wordt gevraagd. We proberen deze registratie zo eenvoudig mogelijk te maken en hopen op deze manier de zorg voor patiënten met de levensbedreigende combinatie van hart- en vaatziekten en COVID-19 snel te kunnen verbeteren."

Eenvoudig aansluiten op bestaande WHO-registratie
De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft een algemene registratie opgezet van alle COVID-19-patiënten. De Dutch CardioVascular Alliance heeft die aangevuld met een registratie voor hart- en vaatziekten, onder meer voor testuitslagen, complicaties en gebruikte medicatie. Door deze gegevens te analyseren, kunnen artsen op korte termijn meer kennis opdoen over de beste behandeling. Op lange termijn biedt deze registratie mogelijkheden om beter voorbereid te zijn op nieuwe uitbraken. Het plan is om de registratie te koppelen aan de Nederlandse Hart Registratie (NHR), zodat artsen ook na ontslag uit het ziekenhuis kunnen volgen hoe het met de patiënt gaat.

Oproep aan ziekenhuizen, artsen en onderzoeksveld
De DCVA roept ziekenhuizen, artsen en onderzoekers op om zich indien mogelijk, zo snel mogelijk aan te sluiten bij dit initiatief en zich online aan te melden op de website van CAPACITY COVID Registry. Behandelaars van patiënten met COVID-19 vinden hier de informatie die nodig is om de registratie vanuit hun ziekenhuis mogelijk te maken. Onderzoekers kunnen helpen met het registreren en analyseren van data en onderzoeksvoorstellen doen. Meer informatie hierover op de website van DCVA.

Over DCVA
Dit initiatief maakt deel uit van een groot samenwerkingsverband tussen Hartstichting en veertien andere organisaties in het hart- en vaatonderzoek: de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). We werken samen en brengen geld bij elkaar om oplossingen voor hart- en vaatziekten te bespoedigen.​