Terug

Twee nieuwe hoogleraren op het gebied van kankeronderzoek

Het Utrecht Science Park is per 1 februari 2021 twee nieuwe hoogleraren in het kankeronderzoek rijker. Neuro-oncoloog Tatjana Seute is benoemd op de leerstoel Samenwerking in de zorg voor en met patiënten met een neuro-oncologische aandoening. Leontien Kremer, kinderarts en hoofdonderzoeker in het Prinses Máxima Centrum, is benoemd op de leerstoel Late effecten in de kinderoncologie. Met deze twee benoemingen wordt de focus op het verder ontwikkelen van onderzoek, onderwijs en zorg op oncologisch gebied bekrachtigd.

Het doel van Tatjana Seutes leerstoel is om de zorg voor patiënten met een neuro-oncologische aandoening naar een nog hoger niveau te brengen. Tatjana legt uit: “Het multidisciplinair werken waarbij het welbevinden van de patiënt centraal staat, is inmiddels goed vormgegeven. Maar er zijn verbeterpunten, zoals het betrekken van de zorgketen en het netwerk. De volgende stap is om de patiënten teamgenoot te maken in en buiten de spreekkamer.”
 
Eén van de uitgangspunten daarbij is ‘samen beslissen = samen begrijpen’. De patiënt moet de medische inhoudelijke overwegingen zo goed mogelijk begrijpen, maar even belangrijk is dat de dokter de overwegingen van de patiënt intrinsiek begrijpt. Daarvoor moet je op zoek naar de mens achter de patiënt. Daarnaast is het de bedoeling te werken van patiëntenklankbord naar patiëntenparticipatie.

De positie van Leontien Kremer is een belangrijke stimulans voor onderzoek naar het verminderen van gezondheidsproblemen ten gevolge van de behandeling voor kinderkanker. Leontien: ‘Ik hoop dat mijn hoogleraarschap een eerste stap is naar een heel nieuwe generatie onderzoekers op het gebied van late effecten.’

De nieuwe leerstoel is uniek: het is de eerste voor late effecten in de kinderoncologie. Met haar benoeming krijgt Leontien Kremer een speciale leeropdracht om het onderzoek in dat gebied verder te ontwikkelen.