Terug

Een inspirerende weg richting de leerdoelen

Een inspirerende weg richting de leerdoelen

Patiënt centraal met meer focus op onder andere zorgpaden, extramurale zorg, duurzaamheid, interprofessioneel onderwijs en ouderengeneeskunde. Net als bij de bachelor Geneeskunde zal ook bij de master Geneeskunde een curriculumherziening plaatsvinden.

Voor degenen die dit nog niet weten: in de master Geneeskunde starten de studenten hun coschappen in de kliniek – in het UMC Utrecht en in ziekenhuizen in de regio. Dit betekent daarom een andersoortig curriculumherziening dan die van de bachelor, waarin studenten zich voor het merendeel theoretische kennis eigen maken. “Zo streven we in ons nieuwe curriculum ook naar flexibelere roostering”, zegt Bas van Dort, beleidsmedewerker Geneeskunde. “In deze tijd van corona is des te duidelijker geworden dat die nogal star is, vooral door de lange coschappen van drie maanden. In een master zitten 24 groepen waarin iedereen moet worden verspreid over een heel jaar. Vallen er coschappen uit – door studenten die besluiten een coschap toch niet te willen doen, of zoals nu met corona –, dan zijn zij moeilijk te herplaatsen. Ondertussen staat de volgende bulk studenten alweer voor de deur. Het is praktisch soms niet te doen, terwijl alle studenten wel hun leerdoelen moeten behalen. ”

Teaching hospitals

Hoe zou dit mogelijk veranderd kunnen worden? Clara Drenth is geriater/opleidingscoördinator Geneeskunde en licht toe: “Wanneer studenten naar de regionale ziekenhuizen gaan voor een coschap wordt nu vooral vanuit het UMC Utrecht de inhoud bepaald: ‘Deze student is in aantocht die bij jullie vier weken op de afdeling Neurologie mee zal lopen’. Wellicht is het handiger om de invloed op de inhoud van de coschappen meer bij deze ziekenhuizen zelf te leggen. Zij weten immers als geen ander waar de mooie projecten in hun ziekenhuis lopen, en is het in hun ogen bijvoorbeeld waardevoller om dan niet per se onafgebroken de afdeling Neurologie te doen, maar aan te haken bij mooie innovatieve zorgprojecten. De ziekenhuizen zijn dan ‘teaching hospitals’, die vanuit het UMC Utrecht dan alleen de melding binnenkrijgen dat die student eraan komt met deze leerdoelen. Het mes snijdt aan twee kanten: efficiënte, flexibele en doeltreffende roostering, en voor de student is het een nieuwe inspirerende weg richting de leerdoelen.”

Affiniteit

De curriculumherziening omvat voor nu alleen masterjaar 2. Bas: “We beginnen in februari dit jaar met een uitgebreide probleemanalyse, samen met de roosteraars: wat vinden jullie goed gaan en wat niet? Ook bezoeken we hiervoor de participerende regionale ziekenhuizen. 
Vervolgens gaan we op basis van de probleemanalyse bespreken wat er anders kan. Dit gebeurt in het Ontwikkelteam, dat zal bestaan uit essentiële participanten, zoals de opleidingsdirecteuren, blokcoördinatoren, twee studenten en twee chirurgen met affiniteit voor onderwijsontwikkeling. Hierin worden ideeën ontwikkeld die we in de volgende fase pitchen in de Klankbordgroep (met erin roosteraars, experts coschappenbegeleiding en studenten). Ten slotte worden de resultaten, de uitgewerkte ideeën, voorgelegd aan een grote groep van betrokken voor feedback. Ons doel is om in het collegejaar 2023-24 te starten met een nieuw curriculum voor het tweede masterjaar.” 

Duurzame competenties

“Ons doel is een coherent geïntegreerd curriculum”, besluiten Bas en Clara. “Voor de arts van de toekomst, die beschikt over duurzame en breed inzetbare competenties, deskundig is op het gebied van preventie, diagnostiek, behandeling én begeleiding, gericht op bevordering van gezondheid, gekoppeld aan kwaliteit van leven.”

Nieuwe Utrechtse School

Net als de curriculumherziening bachelor Geneeskunde vindt ook deze herziening plaats vanuit het Raamplan 2020 en de onderwijsstrategie van De Nieuwe Utrechtse School.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet