Terug

Nieuwe profielen bij masterprogramma's GSLS

Nieuwe profielen bij masterprogramma's GSLS

Microscoop

Bij de masterprogramma’s van de Graduate School of Life Sciences (GSLS) is er veel gebeurd in het afgelopen jaar. Mede vanwege de corona-situatie is het curriculum goed onder de loep genomen en zijn er toekomstplannen versneld uitgevoerd.

​​Zo is het tweede jaar van de master nu een 'Profieljaar' waarin de studenten kunnen kiezen op welke manier ze zich willen profileren. Studenten maken een keuze voor een van de profielen van een half jaar, bijvoorbeeld een specialisatie in het onderzoek, in het onderwijs, in communicatie of in bioinformatica. In het afgelopen jaar heeft de GSLS drie nieuwe profielen ontwikkeld: het Research profiel en de profielen Life Sciences & Society en Translational Life Sciences.

Research profiel

Studenten die zich tijdens hun master wilde profileren in research, voerden voorheen twee stages uit, een van 9 maanden en een van 6 maanden. Om de druk op de laboratoria te verminderen tijdens de COVID-pandemie, is de 6-maandse stage aangepast in de vorm van het vernieuwde Research profiel. Tegelijkertijd bood de ontwikkeling van dit research profiel de kans om aan een andere behoefte van studenten te voldoen: een betere voorbereiding op het doen van onderzoek. Naast praktisch werk in een laboratorium kunnen studenten nu ook cursussen volgen over de stappen die nodig zijn voor het publiceren van een artikel, over hoe ze financiering moeten aanvragen voor onderzoek of over grafisch ontwerpen om hun data goed weer te geven. De combinatie van theorie en praktijk zal studenten beter voorbereiden voor hun toekomstige loopbaan en geeft ze meer flexibiliteit. Het vernieuwde Research profiel is in september 2020 van start gegaan en studenten hebben de mogelijkheid om zelf de verhouding tussen theorie en praktijk te bepalen in overleg met hun begeleider. 

Maatschappij

Het onderzoek dat we op de universiteit doen, vindt plaats in een maatschappelijke context. Dit komt echter niet expliciet naar voren in ons onderwijs. Om de wetenschap en de maatschappij dichter bij elkaar te brengen, heeft de GSLS de profielen Life Sciences & Society en Translational Life Sciences ontwikkeld. De eerste edities van deze profielen zijn op 18 januari 2021 gestart met respectievelijk 9 en 17 enthousiaste studenten. Beide profielen brengen de wetenschap en de maatschappij dichter bij elkaar, maar vanuit hun eigen invalshoek. 

Life Sciences & Society

Het doel van Life Sciences & Society is om studenten te onderwijzen welk effect de wetenschap heeft op de maatschappij en vice versa, maar ook hoe belangrijk het is om de maatschappelijke context in acht te nemen bij het ontwerp van onderzoek. Binnen dit interdisciplinaire profiel wordt onderwijs gegeven vanuit de faculteiten Geneeskunde, Diergeneeskunde, Bètawetenschappen, Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen. Parallel aan het onderwijs werken studenten aan een actueel probleem vanuit een externe partij (bijvoorbeeld het RIVM of Rathenau Instituut) op het raakvlak van wetenschap en maatschappij, het zogeheten 'Capstone project'. Parallel aan het project volgen studenten onder andere theoretische modules over Geschiedenis en Filosofie, Open Science en Global Health. De nieuwe kennis passen ze direct toe in hun capstone project. Daarnaast krijgen studenten ook verschillende workshops en trainingen om vaardigheden te trainen voor tijdens het profiel en daarna. Onze visie is dat door verschillende perspectieven te integreren, studenten sterkere en inclusievere oplossingen binnen hun project zullen bedenken. 

Translational Life Sciences

Het profiel 'Translational Life Sciences' heeft als doel om de studenten op te leiden tot translationeel onderzoekers: onderzoekers die bruggen bouwen tussen de onderzoekswereld en de maatschappij. De urgentie om deze werelden bij elkaar te brengen neemt toe: 'Hoe kunnen we het wetenschappelijk onderzoek beter laten aansluiten bij de behoeften van de maatschappij?' en 'Hoe vertalen we antwoorden uit de wetenschap naar een duurzame oplossing in de maatschappij?'

In het profiel worden studenten getraind in vaardigheden zoals probleemoplossend vermogen, samenwerking, en het betrekken van stakeholders en disciplines die relevant zijn voor life sciences problemen.  

Gedurende het profiel werken de studenten in teams aan hun capstone project. In dit project staat een life sciences probleem vanuit de maatschappij centraal. De projecten zijn aangedragen vanuit een (externe) opdrachtgever zoals TNO of een arts en de patiënt. Bij de probleemanalyse en de ontwikkeling van nieuwe oplossingen betrekken de studenten relevante stakeholders (bijv. patiënten, artsen, zorgverzekeraars, en/of bedrijfsleven). Tijdens de laatste fase van het profiel werken de studenten aan de doorontwikkeling van hun oplossing, en zien ze deze hopelijk zelfs tot leven komen.

Naast het capstone project worden workshops en inspiratiesessies aangeboden die de studenten ondersteunen bij hun capstone project en bij hun persoonlijke ontwikkeling tot translationeel onderzoeker. 

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet