Terug

Bijna 5 miljoen euro voor apps chronisch zieke kinderen, 1 miljoen voor WKZ

Het consortium van eHealth Junior heeft 4,9 miljoen euro toegekend gekregen om apps voor chronisch zieke kinderen te ontwikkelen. Deze apps zijn bedoeld om chronisch zieke kinderen en jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling en (online) speelgedrag, waardoor psychologische problemen beter voorkomen kunnen worden. De subsidie is toegekend door de Nationale Wetenschapsagenda vanuit het programma ‘Onderzoek op Routes door Consortia’. 


Het consortium eHealth Junior, bestaat uit een samenwerking  van vijf medische / onderzoekscentra onder leiding van hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Manon Hillegers van het Erasmus MC. Van het totaal bedrag gaat bijna 1 miljoen naar onderzoek dat geleid wordt door kinderarts en associate professor Kindergeneeskunde Sanne Nijhof, van het UMC Utrecht / Wilhelmina Kinderziekenhuis. Zij werkt daarin nauw samen met onderzoekers vanuit de Universiteit Utrecht.

Door een betere behandeling hebben kinderen en jongeren met een chronische en of levensbedreigende aandoening, zoals taaislijmziekte of een aangeboren hartafwijking, een steeds grotere kans op overleving. Een goede kwaliteit van leven is hierbij van groot belang. Dr. Sanne Nijhof: “Uit onderzoek blijkt dat deze kwetsbare kinderen en jongeren vaker dan hun leeftijdsgenoten last hebben van geestelijke gezondheidsproblemen, zoals depressie of angst. Een goede kwaliteit van leven is dan van groot belang. Het consortium wil met het ontwikkelen van apps de ontwikkeling van deze opgroeiende kinderen beter ondersteunen. Zodat de kinderen en jongeren, ondanks hun ziekte, gelukkig door het leven kunnen gaan en veerkrachtig opgroeien.”

Games voor kwetsbare kinderen

Een team van wetenschappers, game-designers, jongeren en bedrijven gaat de uitdaging aan om dit spelgedrag te bevorderen door apps te maken voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte. Daarbij is het van groot belang dat de apps specifiek bijdragen aan veerkracht en zelfinzicht, om kwetsbare kinderen en jongeren zo nog beter te ondersteunen. Bovendien helpen deze apps de zorgprofessionals om jongeren beter te begrijpen en steunen, tijdens elke fase van hun ontwikkeling. Het team van dr. Sanne Nijhof heeft van de totale subsidie 1 miljoen euro toegekend gekregen voor het ontwikkelen van dergelijke apps.

Spelen moet

Spelen is van groot belang voor een gezonde ontwikkeling. Het laat kinderen en jongeren experimenteren met gedrag en geeft ze de mogelijkheid om alternatieve omstandigheden en gevolgen na te bootsen. Dit bevordert de ontwikkeling van hun emotionele capaciteiten, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Dit blijkt ook uit het onderzoek Healthy Play Better Coping dat mede onder leiding van dr. Sanne Nijhof van het UMC Utrecht / WKZ wordt gedaan in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Nijhof: “Zo weten we dat een tekort aan spel bij chronisch zieke kinderen en jongeren een negatieve impact kan hebben op sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling. Omgekeerd kan het bevorderen van gezond spelgedrag bijdragen aan het beter omgaan met de gevolgen van chronisch ziek zijn."

Consortium

Het consortium is een samenwerking tussen het Erasmus MC-Sophia (Prof. dr. Manon Hillegers), de Erasmus Universiteit Rotterdam (Prof. Loes Keijsers), het Universitair Medisch Centrum Utrecht-WKZ en HUB Healthy Play Better Coping Universiteit Utrecht (Dr. Sanne Nijhof), Universiteit Utrecht, Fontys hogeschool Tilburg (Prof. Eveline Wouters) en Tilburg Universiteit (Prof. Inge Bongers en Prof. Eveline Wouters). Zie voor meer informatie: www.ehealthjunior.nl