Terug

Druk op alle zorginstellingen nog steeds hoog

Druk op alle zorginstellingen nog steeds hoog

Ambulance bij acute opvang

De pandemie laat met de komst van de nieuwe omikron-variant een nieuwe trend in de getallen zien. Het aantal besmettingen is elke dag ongekend hoog en toch is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen laag. Dit is een nieuwe situatie, die niet te vergelijken is met eerdere fasen in de pandemie. Bovendien is het onzeker hoe de druk op de zorg zich de komende tijd gaat ontwikkelen. In de regio Utrecht zien we de afgelopen dagen weer een lichte stijging van het aantal coronapatiënten. 

De druk is nu nog steeds erg hoog in de zorg. Niet vanwege het hoge aantal coronapatiënten, wel omdat rekening gehouden moet worden met opnieuw een toename. Daar komt bij dat er in de zorg ook uitval van personeel is door ziekte, quarantaine. Dit raakt de gehele zorgketen. Niet alleen de ziekenhuizen, maar ook huisartsen, thuiszorg en verpleeghuizen. Doordat de druk op huisartsen en huisartsenposten hoog blijft, verschuift de aandacht in de zorgketen naar de beschikbaarheid in de eerste lijn, de GGZ en bij de thuiszorg. Ketenpartners, zoals ziekenhuizen, zullen in de komende periode hen daarin zoveel mogelijk ondersteunen.

Ruimte voor andere zorg dan coronazorg 

Gelukkig hoeven de regionale ziekenhuizen op dit moment vrijwel geen operaties of behandelingen meer af te zeggen. Inhalen van grote aantallen uitgestelde zorg lukt echter op dit moment helaas nog niet. Niet alleen vanwege uitval van personeel, maar ook omdat bij ontslag uit het ziekenhuis niet altijd ruimte is voor vervolgzorg thuis of bij zorginstellingen. Ook bij verpleeghuizen, GGZ en in de thuiszorg kampt men met uitval van personeel. Wel zetten de ziekenhuizen de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk in om weer meer operaties te verrichten. Het gaat dan vooral om reguliere zorg die niet langer uitgesteld kan worden. Met patiënten van wie een operatie ingepland kan worden, wordt door het betreffende ziekenhuis contact opgenomen.

Maatregelen in ziekenhuizen

In zorginstellingen verblijven kwetsbare mensen. Daarom is het daar extra belangrijk om verspreiding van corona te voorkomen. Dat is de reden dat in de ziekenhuizen, naast het toepassen van de basisregels, iedereen een medisch mondneusmasker moet dragen. Ook geldt er in de ziekenhuizen een strenger quarantainebeleid. Op de websites van de zorginstellingen staat dit beschreven. Uitsluitend in zeer bijzondere situaties, kan hier na overleg met de behandelend arts van worden afgeweken.

Hou je strikt aan de basismaatregelen zoals de 1,5 meter afstand, mondkapje, handen wassen, hoesten in de elleboog en goed ventileren. En blijf met begrip en respect elkaar benaderen.

Aantal patiënten in de Utrechtse ziekenhuizen

Aantal patiënten in Utrechtse ziekenhuizen januari 2022

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet