Terug

Duurzaam reizen in de proeftuin

Duurzaam reizen in de proeftuin

Saloua, Tim en Justijn

Samen met 300 collega’s is het UMC Utrecht de proeftuin duurzaam vervoer gestart. In de proeftuin gaan we samen met deze collega's op zoek naar passende, effectieve en uitvoerbare oplossingen voor het woon- werkverkeer van onze medewerkers. Om onze CO2-uitstoot te verlagen én onze bereikbaarheid te verbeteren.  

In het UMC Utrecht werken we iedere dag aan het verbeteren van de gezondheid van mensen. De gezondheid van mensen is onlosmakelijk verbonden met de gezondheid van de planeet waarop we leven. Klimaatverandering en milieuvervuiling heeft een enorme impact op de gezondheid van de mens. Onze CO2-uitstoot vanuit woon- werkverkeer van onze medewerkers bedroeg in 2023 10.754 ton. Dat is 27% van onze directe CO2-uitstoot.  

Zelf kiezen hoe je reist 

De keuze die medewerkers maken hoe zij reizen, hangt nauw samen met het type werk dat ze doen en persoonlijke redenen. Tijdens de proeftuin maken de deelnemers elke dag die keuze. Kiezen ze voor het openbaar vervoer? Dan wordt de reis 100% vergoed. Gaan ze die dag (of voor een deel van de afstand) op de fiets? Dan staat daar een vergoeding van 16 cent per gefietste kilometer tegenover. Een combinatie is uiteraard ook mogelijk. Van hun ervaringen en reisgedrag gaan we leren. Wat motiveert hen en welke belemmeringen ervaren ze? Alle feedback en informatie over hun reisgedrag vormen een belangrijke basis voor het nieuwe mobiliteitsbeleid. Een beleid dat passend is voor de medewerkers én waarmee de doelstellingen waar het UMC Utrecht zich aan heeft gecommitteerd, onder andere in de Green Deal Duurzame Zorg 3.0, worden behaald.  

In onderstaande video vertellen Saloua, Tim en Justijn waarom zij meedoen aan de proeftuin en hoe dit bevalt. 

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Samenwerken en innoveren met partners 

Naast de samenwerking met collega’s werkt het UMC Utrecht samen met TU Delft en Shuttel en Hely. Pon is mede-eigenaar van deze twee merken en één van de grootste mobiliteitsbedrijven van Nederland. Via de Shuttel App registeren de deelnemers hun reis en met de Hely app kunnen ze gebruik maken van de fietshub op Utrecht Centraal Station om het laatste deel van hun reis op een (elektrische) deelfiets af te leggen. Celina Kroon: “Samenwerken met partners die complementair zijn aan elkaar, is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van schaalbare innovaties. Wat ook helpt is dat in de nieuwe cao staat opgenomen dat OV-gebruik voor 100% wordt vergoed.” 

Maatschappelijke plicht en uitdaging 

Het UMC Utrecht is hard bezig om zowel de eigen organisatie als de zorg te verduurzamen. Josefien Kursten (CFO, Raad van Bestuur UMC Utrecht): “Eén van de afspraken die we hebben ondertekend in de Green Deal is dat we in 2026 30% CO2-reductie hebben behaald en in 2030 55%. Die ambitie is heel duidelijk. Uit onderzoek weten we ook wat voor ons de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot zijn, namelijk onze gebouwen en de mobiliteit van onze 12.000 medewerkers. Met de groeiende schaarste aan personeel, willen we iedere medewerker tevreden houden. En aangezien we hier aan de rand van Utrecht zitten, en veel medewerkers onregelmatige diensten draaien, is het randvoorwaardelijk dat personeel veilig naar het werk kan komen. Temeer omdat een groot deel van onze verpleegkundigen in het oosten van het land woont. Tegelijkertijd is er veel file, neemt het aantal bedrijven op het Utrecht Science Park toe en willen we de bereikbaarheid verbeteren. We moeten goed begrijpen wat de motivaties en belemmeringen zijn voor medewerkers. Deze proeftuin gaat ons helpen om daar nog beter inzicht in te krijgen.” 

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet