Terug

Reactie UMC Utrecht op artikel Zembla van 2 juli 2020

Het UMC Utrecht zal overgaan tot het plaatsen van een CT-scan op de spoedeisende hulp. Dit is een van de verbetermaatregelen die het UMC Utrecht doorvoert na een intern onderzoek naar de complex acute zorg. Lees hier meer: UMC Utrecht voert versneld verbeteringen door in de spoedzorg. De uitvoering hiervan is gestart en vraagt onder meer om een aanbesteding en een verbouwing.

De kwaliteit van de zorg voor patiënten op de spoedeisende hulp was - en is, zo heeft hetzelfde onderzoek bevestigd, op elk moment gewaarborgd. Het traumacentrum van het UMC Utrecht is in november 2018 gecontroleerd door de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT). Hierna is de erkenning van level 1 traumacentrum voor vijf jaar verkregen, dus tot en met 2023.

Op 12 maart 2020 zijn er door het Landelijk Netwerk Acute Zorg landelijk nieuwe normen ingevoerd, zogeheten “veldnormen”. Volgens goed gebruik is er na de invoering van een nieuwe veldnorm - in dit geval de aanwezigheid van een CT scan op de spoedeisende hulp - een redelijke termijn om er aan te voldoen. Die termijn loopt nu. 

Nieuwe veldnormen worden bij een nieuwe controle getoetst. Voor het UMC Utrecht is deze gepland voor 2023. Daarmee heeft het UMC Utrecht in principe tot 2023 de tijd om aan de nieuwe veldnorm te voldoen met betrekking tot het plaatsen van een CT-scan op de spoedeisende hulp. De bewering van Zembla in een publicatie op 2 juli dat het ziekenhuis niet aan de criteria zou voldoen die gelden voor een level 1 traumacentrum, is dus feitelijk onjuist. 

Dit is op 4 juli 2020 ook bevestigd door de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT). In een bericht op hun website stelt de NVT dat het UMC Utrecht tot 2023 heeft om aan de nieuwe veldnorm te voldoen (aanwezigheid CT-scan op de spoedeisende hulp): "In 2023 zal het UMC Utrecht opnieuw gevisiteerd worden. Dan dient het UMC Utrecht te voldoen aan de criteria voor een Level I status die op dat moment gelden."