Terug

Inschrijfproces patiënt volledig centraal en digitaal

Het UMC Utrecht werkt toe naar het zoveel mogelijk in één keer juist registeren en aan het voldoen aan wet- en regelgeving en de eisen die zijn vastgesteld in de contracten met zorgverzekeraars. Het UMC Utrecht centraliseert en digitaliseert daarom verder de patiënt- en verwijsregistratie. Vanaf dinsdag 2 juni gaat de afdeling Centraal inschrijven van het UMC Utrecht de registratie voor alle bestaande én nieuwe patiënten, met een nieuwe verwijzing, overnemen van de poliklinieken. Minder werk rondom registratie geeft poliklinieken tevens meer ruimte voor de opschaling van reguliere zorg.

Centrale verwijsregistratie
De afdeling Centraal inschrijven gaat de inschrijvingen en verwijzingen voor nieuwe zorgvragen registreren en de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de (verwijs)registratie en identificatieplicht controleren. Hiermee registreren we in één keer juist en voorkomen we dubbele patiëntendossiers. Een aantal poliklinieken werkt al volgens dit nieuwe proces. De overige poliklinieken starten vanaf 2 juni.

Extra controle verwijsbrieven
Sinds 1 januari kan het UMC Utrecht enkel verwijsbrieven accepteren die voldoen aan de eisen volgens de NZa en contractafspraken met de zorgverzekeraars. Dit kan gevolgen hebben voor u als verwijzer. In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om een nieuwe verwijsbrief op te vragen die voldoet aan deze eisen. Hier staan de eisen volgens Nza en contractafspraken met zorgverzekeraars die vanaf 1 januari 2020 gehanteerd worden.

Digitale patiëntinschrijving
Begin mei digitaliseerde het UMC Utrecht al de centrale inschrijving door patiënten. Nieuwe patiënten worden gevraagd om hun gegevens digitaal aan te leveren en bestaande patiënten om deze gegevens, waar nodig, aan te vullen. Dit geldt niet voor nieuwe patiënten van het WKZ. Hiermee voorkomen we tevens rijvorming van patiënten in de centrale hal en op de poliklinieken en beperken we de verblijfsduur van patiënten, conform de COVID-19 richtlijnen van het RIVM. Patiënten informeren we via de afspraakbrief, een flyer bij de afspraakbrief en via het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht. Daarnaast worden patiënten met wie voorafgaand aan het bezoek geen contact is geweest, in het entreegebied naar de inschrijfbalie geleid.

Vragen?
Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de afdeling Centraal inschrijven van het UMC Utrecht via centraalinschrijven@umcutrecht.nl of 088-7558866.