Terug

Met videoconsult patiënten zien vanuit huis

Cardioloog Hendrik Nathoe was al voor de coronacrisis betrokken bij een pilot met videoconsulting. “Nu zie je het in een stroomversnelling komen. Vanuit huis zie en spreek ik op deze manier mijn patiënten.” Op dit moment wordt videoconsulting breed uitgerold.

Aanvullend onderzoek
Patiënten die met bijvoorbeeld pijn op de borst of kortademigheid naar de polikliniek cardiologie worden verwezen, krijgen nu eerst – als zij daarvoor open staan - een videoconsult. “Het gaat hier uiteraard niet om patiënten met ernstige klachten, die gaan direct naar de SEH. Op dat videoconsult spreek ik met patiënten, zie hen, luister naar hen en stel hen vragen. Op basis daarvan kan ik goed inschatten of en welk aanvullend onderzoek echt noodzakelijk is en op welk moment. Bij sterke verdenking op een hartaandoening start ik alvast medicatie, via een opdracht aan de apotheek. Gewoonlijk zouden wij bijvoorbeeld een echo van het hart en inspanningsonderzoek aanvragen. Allemaal onderzoeken waarvoor ze wel naar het UMC moeten komen. Dat je patiënten zo niet fysiek kunt onderzoeken is wel een minpunt. Maar vaak kan je ook varen op het lichamelijk onderzoek dat door de verwijzend arts is gedaan.”

Patiënten vinden het prima
Een ideale werkwijze vindt Hendrik, hij raadt het alle artsen aan. “Ik kan van huis uit op deze manier heel veel doen. En patiënten vinden het ook prima. Ook zij vinden het een veilig gevoel om nu tijdens corona tijd niet de deur uit te hoeven. Dat scheelt ze tijd en moeite.” Waar zorgverzekeraars tot voor kort vaak niet thuis gaven als het consult niet face-to-face was, hebben ze nu besloten om alle consulten op afstand declarabel te maken. Hendrik hoopt dat deze maatregel zo blijft, ook na de coronacrisis. “We willen als UMC Utrecht steeds meer zorg op afstand bieden waar dat kan. Dat is voor patiënten fijn en dat is ook een oplossing voor de beperkte fysieke ruimte op de poliklinieken. Deze visie past uitstekend in het realiseren van onze toekomstige Poli 3.0.
Videoconsult is niet voor iedere patiënt geschikt. “Als mensen dit wel willen, stuurt mijn poli-assistent hen alle benodigde informatie over het inloggen met een e-consult via het patiëntenportaal. De meesten komen daar wel uit. Sommigen lukt dat niet, die krijgen een telefonisch consult, een e-consult of - als het echt niet anders kan - ontvangen we ze gewoon op de poli.”