Terug

Service gericht en efficiënt voor iedereen

Patiënten die zorg nodig hebben vanuit meerdere specialismen kunnen voor optimale zorg en service naar het UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum. De verpleegkundig specialist is voor deze patiënten het vaste aanspreekpunt. ”Ik zie als eerste de patiënt en beantwoord de eerste vragen over zorg en behandeling”, vertelt Irene van der Ploeg.

Patiënten met hart- en vaatziekten en patiënten met ernstige risicofactoren voor hart- en vaatziekten kunnen voor diagnose, zorg en behandeling terecht in het UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum. In dit centrum werken vier grote medische disciplines, de vaatchirurgen, cardiologen, neurologen en vasculair internisten, samen om patiënten met hart- en vaatproblemen de beste zorg te verlenen. De verpleegkundig specialist is voor deze patiënten de vaste contactpersoon en het aanspreekpunt.  


Service gericht en efficiënt

“Patiënten die nieuw naar het UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum worden verwezen, zie ik als verpleegkundig specialist het eerste”, legt Irene van der Ploeg uit. “Ik breng de patiënten in kaart op verschillende aandachtsgebieden, zoals cardiaal, vaatlijden en cardiovasculair risicomanagement. Dit scheelt specialisten veel tijd en het is prettig voor de patiënt, omdat hij of zij niet telkens hetzelfde verhaal hoeft te vertellen. Kortom: service gericht en efficiënt voor iedereen, want de zorg is uitgebreid, compleet en doelgericht, met oog voor de patiënt.”

Vóór een patiënt naar de specialist gaat, verricht de verpleegkundig specialist het nodige voorwerk. De verpleegkundig specialist heeft 60 minuten tijd om de patiënt in kaart te brengen op verschillende vlakken, zoals voorgeschiedenis, risicofactoren en lichamelijk onderzoek. “Ik vul de voorgeschiedenis van een patiënt aan. Is een patiënt eerder opgenomen geweest en voor wat? Ik neem labuitslagen door en breng risicofactoren in kaart. Is er sprake van overgewicht, hoge bloeddruk of roken?”

Daarna komt de specialist in de spreekkamer mee kijken bij de verpleegkundig specialist. Alle patiënten die binnenkomen hebben één gemeenschappelijke deler: of ze hebben al last van hart- en vaatziekten óf ze lopen er een verhoogd risico op. Naast curatief behandelen, is er veel aandacht voor preventie. “Aan de hand van leefstijl advies probeer ik de patiënt bewust te maken van het belang van een gezonde leefstijl voor hopelijk een gezondere toekomst.“

Multidisciplinaire samenwerking

De verpleegkundig specialist houdt ook de multidisciplinaire samenwerking in de gaten. In het UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum hebben de vaatchirurg, internist en cardioloog tegelijkertijd spreekuren op de poli. “De patiënt gaat via een aaneenschakeling van consulten met een kant en klaar plan de deur uit. Bij het niet onder controle krijgen van cardiovasculaire risicofactoren, schakelt de cardioloog ad hoc de vasculair internist in. En als de vaatchirurg een patiënt moet opereren en een cardiale screening nodig heeft, sta ik in samenwerking met de cardioloog gelijk paraat. Dit werkt efficiënt en is laagdrempelig.”

“Het leuke van mijn werk is dat ik door direct samen te werken met veel verschillende specialisten, het belang van ieder detail leer kennen. Het omvat chirurgisch en internistisch denkwerk tegelijk en zo zetten we samen punten op de i voor de patiënt.”

Een patiënt doorverwijzen naar het UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum? Dit kan via ZorgDomein.


UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum

Het UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum behandelt hart- en vaatpatiënten uit Utrecht en omstreken die zijn doorgestuurd door de huisarts (tweedelijnszorg), maar behandelt daarnaast patiënten uit heel Nederland met een complexe aandoening (derdelijnszorg). Daarnaast is het UMC Utrecht voor een aantal behandelingen ook een internationaal referentiecentrum (vierdelijnszorg).

Onze ambitie is het leveren van state-of-the-art en patiëntgerichte zorg om de cardiovasculaire ziektelast te verminderen. Om hart- en vaatziekten goed te behandelen is het niet voldoende alleen de acute problemen (bijvoorbeeld een hartinfarct) te behandelen, maar juist ook de risicofactoren die hiertoe hebben geleid. Bij het goed diagnosticeren en behandelen van deze risicofactoren is de kennis van meerdere specialismen nodig.

In het Hart- en vaatcentrum werken de volgende medisch specialismen samen: cardiologie, neurologie, vasculaire geneeskunde, vaatchirurgie, nefrologie, geriatrie, radiologie, cardio-thoracale chirurgie, anesthesiologie en diabetologie.