Terug

Patiëntenadviesgroep
van de afdeling Psychiatrie

Wij zijn (oud)-patiënten van de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht. Sinds 2014 zetten wij ons als patiëntenadviesgroep (PAG) in om de psychiatrische zorg voor volwassenen te verbeteren, met altijd het perspectief van de patiënt in gedachten.

Leden van de Patiëntenadviesgroep Psychiatrie

Wat doen wij

We worden door de afdeling psychiatrie betrokken bij belangrijke onderwerpen die van invloed zijn op de patiënt, zoals de nieuwe High Intensive Care (HIC), de inzet van big data in de zorg en veranderingen in de organisatie van vaktherapie.

Wij vergaderen maandelijks en voor medewerkers van de afdeling psychiatrie is dat tevens een moment om nieuwe initiatieven met ons te delen. Ook nemen we op uitnodiging deel aan onderzoeks- en inspraakbijeenkomsten en laten zo onze stem horen.

Wij proberen de tevredenheid van patiënten te meten door jaarlijks vragenlijsten op afdelingen af te nemen. Verder hebben we jaarlijks overleg met de Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Om voeling te houden met de afdelingsleiding nemen we 2-jaarlijks deel aan de beleidsmiddagen. Sinds kort neemt ook een lid van het managementteam (tevens psychiater) regelmatig deel aan de PAG vergaderingen.

Drie keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief en we zijn altijd aanwezig met een stand tijdens de publiekslezingen van de afdeling psychiatrie.

Contact

Voor vragen en opmerkingen kunt u ons bereiken op pag.psy@gmail.com.