Terug

Portfolio & hulpmiddelen

De Korte Praktijk Beoordeling (KPB) patiëntcontact is een herhaalde beoordeling via directe observatie in de praktijk van de patiëntenzorg, bv. op de afdeling, de polikliniek, de afdeling spoedeisende hulp.

Doelen

  1. beoordeling van de algemene competenties van de specialist in opleiding, met focus op het domein Medisch Handelen
  2. geven van concrete tips voor verbetering

U kunt een generiek formulier (met bijbehorende checklist) downloaden voor gebruik bij het uitvoeren van een KPB van een patiëntcontact.

Meer over feedback- en beoordeling

Voortgangsgesprek

Individueel Opleidingsplan

Format Individueel Opleidingsplan (inclusief sterkte-zwakte analyse van de competenties).

Sterkte-zwakte analyse

Zelfbeoordeling competenties

Multi source feedback

Het programma "Multisourcefeedback.nl", gelijknamig aan de website, is ontworpen als instrument om 360 graden feedback te verschaffen aan artsen in opleiding tot specialist (aios). Het programma kan worden gebruikt door opleiders en plaatsvervangend opleiders, als voorbereiding op een voortgangsgesprek met de aios, en vergt een actieve inzet van de aios.