Terug

Richtlijn online contact

Richtlijn online contact

Zorgverleners mogen alleen online contact hebben met een patiënt in een bestaande behandelrelatie. Buiten een bestaande behandelrelatie kunnen alleen heel eenvoudige vragen worden beantwoord.

In de richtlijn online contact zorgverlener-patiënt van de KNMG staat beschreven aan welke voorwaarden het contact tussen zorgverlener en patiënt moet voldoen dat via internet verloopt.

Naast deze regels blijven de normale regels voor contact tussen zorgverlener en patiënt van toepassing. Dat betekent dat zorgverleners een beroepsgeheim hebben en patiënten een informatieverplichting.

Richtlijn online contact KNMG