Terug

Samenwerking aios huisartsgeneeskunde en aios 2de lijn

Programma

Door een toename van de zorgvraag enerzijds en een hogere complexiteit anderzijds zullen er meer eisen gesteld worden aan de zorg van de toekomst. Het samenwerken met andere maatschappen of vakgroepen, met andere professionals binnen of buiten het ziekenhuis of met andere disciplines vragen om nieuwe werkvormen en het delen van kennis. De (CANMED)competentie samenwerken is essentieel voor de zorgverlener van de toekomst onafhankelijk van de organisatie waarin gewerkt wordt.

In deze training, gegeven door een huisarts, psycholoog en medisch specialist, wordt ingegaan op de samenwerking tussen aios huisartsgeneeskunde en specialistische geneeskunde (2de lijn).

De volgende thema’s komen aan bod:

  • Communicatie per brief, telefoon of live
  • Patiënt heeft slecht nieuws gehad
  • Behandelwensen en beperkingen zoals wel/ niet reanimeren; wel/ niet insturen
  • Én meekijken bij elkaar op de werkvloer

Doel van deze cursusavonden is om zicht op elkaars handelen te krijgen en en het verbeteren van de samenwerking voor de patiënt!

Voor wie

Deze cursus is bestemd voor aios van de medische vervolgopleidingen.

Informatie

Duur cursus: 2 avonden (17.30 – 20.15) verspreid over 3 maanden
Aantal aios per cursus: maximaal 20 deelnemers  (10 medische vervolgopleidingen 10 huisartsen)
Data: 29 oktober en 3 december 2020
Kosten: geen