Terug

Stages directie Kwaliteit en Patiëntveiligheid
Stages directie Kwaliteit en Patiëntveiligheid

Wilt u meer weten over geneeskundestages, coschappenbeleid en management bij de directie Kwaliteit en Patiëntveiligheid? Raadpleeg dan:

Marijke van Straaten

U kunt de coördinator Coschap Sociale Geneeskunde,
dr. M. Jambroes, arts M&G, bereiken via:

M.C. van Straaten, Assistent coördinator onderwijs Public Health en SR-secretariaat

Kamernummer Str. 5.127
Huispostnummer Str. 6.131
Postbus 85500
3508 GA UTRECHT

088 75 59306
phmstude@umcutrecht.nl

Astrid Spies

U kunt de coördinator Keuzestages Sociale Geneeskunde,
drs. E. de Leeuw, arts M&G, bereiken via: 

drs. H.J.A. Spies, Assistent coördinator onderwijs Public Health 

Kamernummer Str. 5.127
Huispostnummer Str. 6.131
Postbus 85500
3508 GA UTRECHT

088 75 68623
phmstude@umcutrecht.nl