Terug

Stages divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie

Stages divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie

Op deze pagina vindt u de mogelijkheden voor keuzecoschappen en wetenschappelijke stages binnen de divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie

Keuzecoschap Ziekenhuisgeneeskunde uitklapper, klik om te openen

Tijdens dit keuzecoschap kom je in aanraking met de drie belangrijke facetten van de zorg voor de opgenomen patiënten: 

  • Klinische zorg
  • Transmurale zorg
  • Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg

Wat is ziekenhuisgeneeskunde?

Ziekenhuisgeneeskunde is een nieuw profiel voor artsen die wel in het ziekenhuis willen blijven werken, maar niet voor één specialisme willen kiezen. Door een brede opleiding kan de ziekenhuisarts op verschillende afdelingen in een ziekenhuis aan de slag. Doordat hij op verschillende afdelingen werkzaam is geweest en deze van binnen heeft meegemaakt, is hij bij uitstek een bruggenbouwer tussen verschillende specialismen. Daarnaast heeft de ziekenhuisarts een hele belangrijke rol in de clinical governance, dat wil zeggen in de processen die tot veilige en kwalitatief hoogwaardige ziekenhuiszorg moeten leiden. 

Tijdens een driejarige opleiding loopt de ziekenhuisarts niet alleen stages op verschillende klinische afdelingen zoals interne geneeskunde, anesthesie, chirurgie, neurologie en geriatrie, maar leert hij ook hoe de transmurale zorg is georganiseerd en hoe de principes van clinical governance in de dagelijkse praktijk worden vertaald. Na het afronden van de opleiding is hij de generalist tussen de specialisten, en in staat om in samenwerking met een specialist de complexe patiënten tijdens een klinische opname te begeleiden (zodat de specialist zich op zijn specialistische taken kan concentreren). Ook zorgt de ziekenhuisarts voor ontslag en overdracht van informatie zodat de zorg buiten het ziekenhuis adequaat kan worden voortgezet. Daarnaast heeft de ziekenhuisarts een belangrijke rol in de clinical governance: hij is de kartrekker en stimulator van de processen betreffende kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid, zowel voor individuele patiënt als voor de gehele organisatie. 

Wat is het doel van dit keuzecoschap?

Het doel van dit coschap is om je in een tijdsbestek van zes weken kennis te laten opdoen met de verschillende facetten van ziekenhuisgeneeskunde. Dit gebeurt in een vorm zoals deze ook in de opleiding tot ziekenhuisarts wordt gevolgd. Je krijgt zo de gelegenheid om tijdens dit coschap verschillende afdelingen van het ziekenhuis te leren kennen (beschouwend, snijdend en ondersteunend), maar ook om zelf de patiënten te zien en begeleiden. Op deze manier worden twee belangrijke competenties van de ziekenhuisarts geoefend: zorg voor een complexe patiënt en continuïteit van zorg. Ook wordt er specifieke aandacht besteed aan het ontslagproces en overdracht van de informatie buiten het ziekenhuis.   

Als rode draad door dit keuzecoschap loopt het onderdeel patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Je woont verschillende activiteiten op dit gebied bij en voert ook zelf één klein kwaliteitsproject uit. 

De keuzecoschap bestaat uit het volgende:

Klinische zorg 

Je volgt zelf een aantal patiënten met interne problematiek op de niet-interne afdelingen; je loopt een aantal dagen mee met een anesthesioloog om te zien welke mogelijkheden er zijn bij patiënten met acute en chronische pijn en je krijgt een beeld van perioperatieve problematiek en de opvang en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt. 

Transmurale zorg  

Je kiest tijdens je coschap twee patiënten op de afdeling geriatrie bij wie je onder begeleiding van een geriater/specialist ouderengeneeskunde (i.o.) het uitplaatsingsproces in kaart brengt en in de overdracht van de informatie participeert. 

Clinical governance 

Hier besteedt je tijdens het hele coschap gemiddeld één dagdeel per week aan. Onder begeleiding van een kwaliteitsfunctionaris kijk je mee met een aantal activiteiten die door de afdeling patiëntveiligheid & kwaliteit van zorg worden georganiseerd, woon je minimaal één vergadering van een decentrale incidentencommissie op een verpleegafdeling bij, en ben je bij één divisiebrede bijeenkomst over complicaties aanwezig. 

Contact

Coördinator/begeleider

Dr. T. Mudrikova

Telefoonnummers

088 75 551 61
088 75 562 28

E-mailadres

t.mudrikova@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet