Terug

Stages divisie Laboratoria, Apotheek en Biomedische Genetica

De divisie Laboratoria, Apotheek en Biomedische Genetica bestaat uit verschillende afdelingen. Regelmatig zijn er stages.

 • Bloedingsneigingen door stoornissen in trombocytenfunctie
 • Het antifosfolipiden syndroom: waarom krijgen patiënten met SLE trombose?
 • Signaaltransductie - de regulatie van trombocytenfunctie
 • Van stamcel naar megakaryocyt – de ontwikkeling van tools voor het begrijpen van trombocytenafwijkingen
 • Cholesterol – noodzakelijk kwaad voor trombocyten
 • Ontwikkeling van nieuwe diagnostische tools voor trombocytenfunctie.
 • Molecular Mechanisms of Bradykinin production
 • Heparin in Action
 • Nieuwe biomarkers voor acute ontstekingsreacties

Contact met de afdeling

Voor stages binnen de afdeling Laboratoria Klinische Chemie en Haematologie kun je mailen naar:

Stages afdeling Medische Microbiologie

Wetenschappelijke stages

Binnen de afdeling Medische Microbiologie werken 300 mensen gezamenlijk aan diagnostiek, onderwijs en wetenschap van hoge kwaliteit. De wetenschappelijke stages binnen de afdeling Medische Microbiologie zijn ingebed in het “Infection and Immunity” programma van de Graduate School of Life Sciences van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht.

Binnen de researchafdeling van de Medische Microbiologie zijn drie onderzoekslijnen:

 • Antibiotica resistentie (Antibiotic resistance)
 • Ontwijken van de aangeboren afweer (Innate Immune Evasion)
 • Virologie (Virology)

Gedetailleerde informatie over de verschillende onderwerpen is te vinden op de website van de onderzoeksschool.

Naast de wetenschappelijke stages binnen de researchgroepen zijn er een beperkt aantal stageplaatsen beschikbaar binnen de diagnostiek voor de HBO-opleidingen Life Sciences. Deze stages worden ingevuld vanuit de hbo-opleiding.

Antibiotica resistentie

Antibiotica resistentie is een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid in de komende tientallen jaren. Toenemend gebruik en misbruik versterkt dit probleem. Een beter begrip van de epidemiologie en moleculaire mechanismen zijn nodig om resistentie tegen te gaan.

Binnen de Medische Microbiologie wordt onderzoek gedaan aan resistentie bij o.a. ziekenhuisbacteriën (MRSA en andere bacteriën), bacteriën in de darmflora (Enterococcus faecium, VRE),  Pseudomonas aeruginosa en ESBL. Bij epidemiologisch onderzoek wordt nauw samengewerkt met het Juliuscentrum.

Meer informatie:

Dr. R. Willems

Dr. W. van Schaik

Ontwijken van de afweer

Ons immuunsysteem herkent bepaalde moleculen van bacteriën. Bacteriën kunnen proberen ons immuunsysteem te ontwijken door zich aan te passen, waardoor het immuunsysteem ontweken wordt. Hoe dit in zijn werk gaat wordt onderzocht binnen deze onderzoekslijn.

Meer informatie:

Prof. dr. J.A.G. van Strijp

Virologie

Het virologisch onderzoek spitst zich toe op de strategieën die virussen hebben om resistentie te ontwikkelen tegen antivirale middelen en de afweer van de mens te ontwijken.

Het ontstaan van resistentie, hoe een virus kan persisteren, de transmissie van resistente virussen en andere onderwerpen worden onderzocht bij o.a. herpesvirussen, HIV, hepatitis virussen en virussen die andere infecties veroorzaken.

Meer informatie:

Prof. dr. E. Wiertz

Stages laboratorium van translationele immunologie - diagnostiek

Stages voor studenten

De sectie diagnostiek van het LTI biedt HLO studenten de mogelijkheid om een stage te doen binnen de afdeling. De inhoud hiervan kan variëren en ligt binnen de doelgebieden:

 • Hematologisch maligniteiten
 • Auto-immuniteit
 • Allergie
 • Transplantatie
 • Immuundeficiënties

Deze keuze is gemaakt op basis van de bestaande dienstverlening aan en samenwerking met klinische specialisten en de eigen expertise. Een stage kan inhouden het kennismaken met de verschillende technieken, een project binnen de diagnostiek of een research project.

Contact met de afdeling

Heb je belangstelling, neem dan minimaal drie maanden voor aanvang van de stage contact op met ons secretariaat: