Terug

Stages divisie Vitale functies

Op deze pagina vindt u de mogelijkheden voor keuzecoschappen en wetenschappelijke stages binnen de divisie Vitale Functies:

Bijzondere Semi-Arts Stage (BSAS)

Voor wie?

De semi-arts stage anesthesiologie (BSAS) is een onderdeel van het 6e jaar van de studie geneeskunde en is met name bedoeld voor studenten die overwegen zich na hun studie in de anesthesiologie te specialiseren, maar ook voor studenten die anesthesiologische ervaring willen opdoen als voorbereiding op een andere vervolgopleiding.

Hoe lang?

Deze stage duurt 12 weken waarbij de semi-arts wordt beschouwd als één van de “jongste” arts-assistenten.

Inhoud

Gedurende deze 12 weken zal de semi-arts vooral op OK zijn en meedraaien in het anesthesiologisch team.
Verder is er ruimte om mee te kijken/ werken op de polikliniek voor pre-operatieve screening (POS-poli), op de pijnpolikliniek, op de dagbehandeling en in het WKZ om mee te draaien met de dienst-assistent (zowel overdag als tijdens avond- of weekenddiensten).

Opbouw

De volgende onderdelen zullen aan bod komen tijdens je co-schap:

 • 1 week op de Pre Operatieve Screening
 • 1 dag recovery
 • 2 dagen holding (pre-operatieve infusen prikken)
 • 2 diensten meedraaien in overleg met de #1975
 • 2-3 dagen trauma (meelopen met 1973/1975) In overleg met de #1975
 • Circa 10 weken F4
 • Pre-mediceren

Contact en aanmelden

Om in aanmerking te komen voor een klinische BSAS anesthesie dient u zich aan te melden bij het Onderwijsbureau van de Faculteit Geneeskunde van de UU. Zij verdelen de beschikbare plaatsen.

Keuzecoschap anesthesiologie

Inhoud

Het keuzecoschap anesthesiologie is een onderdeel van het 4de en/of 5de jaar en is bedoeld voor studenten die meer willen weten van de inhoud van dit specialisme, voor studenten die overwegen zich na hun studie in de anesthesiologie te specialiseren en voor studenten die anesthesiologische ervaring willen opdoen als voorbereiding voor een andere vervolgopleiding. Het keuze-coschap biedt de student de mogelijkheid om een meer persoonlijk cachet aan het basiscurriculum te geven.

Hoe lang?

Dit coschap duurt zes weken, waarin u op verschillende afdelingen waar de anesthesioloog werkzaam is, zult meekijken en werken in het anesthesiologisch team. Dit zijn de polikliniek voor pre-operatieve screening (POS-poli), de pijnpolikliniek, de dagbehandeling, OK-complex F4, de spoedeisende hulp en het WKZ. Het is mogelijk om tevoren enige voorkeur aan te geven voor verschillende afdelingen.

Contact

Voor het aanvragen van een zesweeks keuzecoschap anesthesiologie kunt u een e-mail sturen naar mw. S. Eberg-Schouten:

Wetenschappelijke stages

De divisie Vitale Functies bestaat uit de afdelingen Anesthesiologie, Intensive Care Geneeskunde, Spoedeisende Hulp Geneeskunde en het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Zorg, onderzoek en onderwijs staan centraal binnen deze specialismen die op meerdere locaties in het UMC Utrecht zijn ondergebracht.

Binnen de tak van de wetenschap streeft onze divisie naar het uitvoeren van toonaangevend onderzoek, waarbij studenten een belangrijk onderdeel vormen. De divisie Vitale Functies heeft in de afgelopen tien jaar een uitgebreide expertise opgebouwd in klinisch epidemiologisch onderzoek en daarom ligt de focus op patiëntgebonden onderzoek. Het onderzoek binnen de divisie Vitale Functies richt zich op drie onderzoekslijnen:

 • Brain at Risk
 • Heart at Risk
 • Sepsis and Inflammation

Binnen deze lijnen worden diverse onderzoeksprojecten aangeboden. De wetenschappelijke stages vormen vaak een deelproject binnen een groter onderzoeksproject, maar kunnen ook individueel worden ingevuld. 

Een wetenschappelijke stage duurt 4, 6, 10, 12, 18, 24 of 27 weken en is gericht op actieve deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Het publiceren van een wetenschappelijk artikel op basis van de onderzoeksresultaten behoort zeker tot de mogelijkheden. De kans hierop neemt toe met de lengte van de stage.

Interesse in een wetenschappelijke stage bij de divisie Vitale Functies? Stuur een mail naar research9@umcutrecht.nl, en vermeld daarin het volgende:

 • Soort stage en duur in weken
 • Periode (voorkeur)
 • Richtlijnen waaraan de stage moet voldoen
 • Persoonlijke voorkeur en motivatie
 • Recent curriculum vitae (CV)