Terug

Tarieven onderlinge dienstverlening

Als aanbieders in het zorgtraject andere aanbieders inschakelen is er sprake van onderlinge dienstverlening en verrekening van kosten. De instelling die de diensten bij een andere zorgaanbieder aanvraagt, dient de tijd die door de geconsulteerde aanbieder hieraan is besteed, op te nemen in de DBC van de patiënt. De geconsulteerde aanbieder brengt dit bij de aanvrager in rekening. Zo wordt bij de zorgverzekeraar voor een patiënt een integrale DBC gedeclareerd die alle verleende zorg bevat. Hier staan de tarieven van het UMC Utrecht voor onderlinge dienstverlening.

Tarieven onderlinge dienstverlening 2020

Voorwaarden gepubliceerde tarieven vanaf 01-01-2016

  • De tarieven zijn integrale tarieven. In de integrale tarieven zijn vergoedingen opgenomen voor kosten die het UMC Utrecht in rekening mag brengen in verband met het leveren van een prestatie.
  • Voor verrichtingen die niet zijn opgenomen in de tarievenlijst hanteert het UMC Utrecht het bijbehorende NZa-tarief.
  • Wanneer er specifieke afspraken zijn tussen uw instelling en het UMC Utrecht gelden de in het contract opgenomen tarieven.