Terug

U-Prevent

U-prevent is een interactief rekenmodel waarmee bepaald kan worden welke medicijnen voor hart- en vaatziekten het beste werken bij welke patiënten. Ook kan het model berekenen hoe groot de kans is dat iemand een hart- of vaatziekte krijgt.

Met U-Prevent wordt het behandeleffect bij levenslang medicatiegebruik berekend. “De calculator voorspelt het aantal extra jaren zonder hart- en vaatziekten dat een persoon kan bereiken door preventieve behandeling”,

Voor wie is U-Prevent?

Artsen kunnen het risico op hart- en vaatziekten berekenen voor niet alleen patiënten met hart- en vaatziekten, maar ook voor gezonde mensen, diabetespatiënten en ouderen boven de 70 jaar.

Jan: "Nog 20 jaar medicijnen slikken om 3 jaar langer te leven?"