Terug

Veelgestelde vragen - Anesthesiemedewerker (AM), Operatieassistent (OA), Medewerker operatieve zorg (MOZ)

Veelgestelde vragen - Anesthesiemedewerker (AM), Operatieassistent (OA), Medewerker operatieve zorg (MOZ)

Wat zijn EPA’s? Wat is EPA-gericht opleiden? 
Een EPA (entrustable professional activities) is een verzameling voor een beroep (zoals anesthesiemedewerker, operatieassistent of medewerker operatieve zorg) kenmerkende activiteiten. Voor deze activiteiten staat de benodigde kennis, vaardigheden en houding beschreven die nodig zijn om deze activiteiten zelfstandig, zonder supervisie uit te kunnen voeren. De zorgorganisatie waar jij je opleidingsplek hebt, bepaalt wanneer je dit kunt door je de EPA toe te vertrouwen. Je kunt meer lezen over EPA’s op https://www.czoflexlevel.nl en op https://www.epabibliotheek.nl/ 

Welke EPA’s zitten er in module … ? 
In dit overzicht zie je per theoriemodule op welke EPA’s de gegeven theorie aansluit. EPA’s behalen/toevertrouwd krijgen gebeurt in de praktijk, niet in de theorie. 

Module AM-EPA’s OA-EPA’s MOZ-EPA’s 
Introductie basis perioperatieve zorg FO-1, AM-1, AM-4 FO-1, OA-MOZ-1, 2, 3, 8 FO-1, OA-MOZ-1, 2, 3, 8  
Basis perioperatieve zorg AM-2, 3, 5 t/m 9, 16 OA-MOZ-4 t/m 7 OA-MOZ-4 t/m 7 
Samenwerken op OK AM-14, FO-2 OA-3, FO-2 MOZ-3, FO-2 
Evidence-based Practice Epa-overstijgende leeractiviteit (EOL) Epa-overstijgende leeractiviteit (EOL) Epa-overstijgende leeractiviteit (EOL) 
Complexe anesthesiologische zorg AM-10 t/m 13, 15, 17 t/m 28 n.v.t. n.v.t. 
Complexe operatieve zorg n.v.t. OA-1, OA-2 MOZ-1, MOZ-2 
Hoogcomplexe operatieve zorg n.v.t. OA-4 t/m 12 n.v.t. 

 
Wat is het verschil tussen een Operatieassistent en Medewerker Operatieve Zorg? 
Een operatieassistent wordt opgeleid voor alle operatieve zorgsituaties, van laag naar hoog complex, die kunnen voorkomen op een OK. Daarbij kan de operatieassistent een inschatting maken wat hij/zij moet doen in een situatie waarbij de ingreep niet verloopt volgens plan. 

Een Medewerker operatieve zorg wordt opgeleid voor laag en midden complexe operatieve zorgsituaties die gepland zijn en een voorspelbaar verloop hebben. 

Wanneer is er een open dag voor de opleiding? 
De UMC Utrecht Academie houdt zelf geen open dag, omdat je jezelf niet kunt opgeven voor deze opleidingen. Dit gaat via een aangesloten ziekenhuis. Ziekenhuizen hebben doorgaans wel een open dag waar ze ook informatie geven over leer-werktrajecten.  

Kan ik een keer meekijken/meelopen (met een student) op de Operatiekamer? 
De UMC Utrecht Academie adviseert om contact op te nemen met de OK-afdeling van het ziekenhuis waar je wilt solliciteren voor de opleidingsplaats. Wellicht dat er mogelijkheden zijn om mee te kijken. 

Zijn er nog plaatsen beschikbaar? 
Je solliciteert voor een opleidingsplaats bij één van de bij ons aangesloten ziekenhuizen. De ziekenhuizen bepalen zelf hoeveel opleidingsplaatsen zij beschikbaar stellen. De Academie heeft hier geen zicht op. 

Kan ik me nu al inschrijven?/ tot wanneer kan ik me inschrijven? 
Inschrijven kan wanneer je bent aangenomen voor een opleidingsplaats bij één van de bij ons aangesloten ziekenhuizen. De opleidingen starten in september en in maart. 

Wanneer start de sollicitatieprocedure? 
Dit verschilt per ziekenhuis. Neem voor exacte informatie contact op met de P&O afdeling van de ziekenhuizen waar je wilt solliciteren voor een opleidingsplaats. De Academie heeft hier geen zicht op. 

Kan de opleiding ook in deeltijd? 
Voor het theoriedeel is dit niet mogelijk. 

Hoeveel uur je werkt in de praktijk in het ziekenhuis is afhankelijk van het ziekenhuis waar mee je contract hebt over een opleidingsplaats. Zij bepalen uiteindelijk wat bij hen mogelijk is. 

Is er een leeftijdsgrens? 
Nee, er is geen leeftijdsgrens. Het ziekenhuis die opleidingsplaatsen heeft, bepaalt wie er wordt aangenomen, wel zijn er vooropleidingseisen. 

Hoe veel tijd ben ik er mee kwijt? / wat is de studiebelasting? 
De belasting is 36 - 40 uur per week. Dit omvat theorie en praktijk. 

Hoe vaak moet ik naar Utrecht? 
Het eerste jaar van de opleiding ben je veel op de Academie. Gaandeweg neemt het aantal theoriedagen af. Er is een beperkt aantal weken aan het begin van de opleiding waarbij de gehele week gericht is op de theorie. Een deel hiervan wordt in Utrecht gegeven (en een deel volg je online).met de huidige situatie  

Wat is het salaris? 
Dit verschilt per aangesloten ziekenhuis. Wij adviseren je met deze vraag contact op te nemen met de P&O-afdeling van het ziekenhuis waar je wilt solliciteren. 

Krijg ik een reiskostenvergoeding? 
Dit gaat in overleg met het ziekenhuis waar je een opleidingsplaats hebt. 

Kan ik studiefinanciering aanvragen? Studenten-ov? 
Deze opleiding valt niet onder het ministerie van OC&W, er kan dan ook geen studiefinanciering of studenten-ov aangevraagd worden. 

Heb ik na afronden van de studie een hbo-diploma? 
Nee. De inservice opleidingen tot Operatieassistent en Anesthesiemedewerker hebben wel het niveau van een hbo-opleiding, de UMC Utrecht Academie is echter geen hbo-instelling. 

Kan ik na de opleiding nog een master doen? 
De UMC Utrecht Academie is geen hbo-instelling, en directe doorstroom naar een master opleiding is doorgaans niet mogelijk. Wel heeft het diploma Operatieassistent en Anesthesiemedewerker een NLQF 6 typering. Voor verschillende masteropleidingen in de gezondheidszorg biedt die de mogelijkheid om via een assessment toegelaten te worden tot een masteropleiding 

Ik heb geen havodiploma of mbo-niveau-4 diploma, hoe kan ik toch de opleiding OA-AM doen? 
Een HAVO- of MBO-diploma (niveau 4) is de minimale diploma-eis. Door het halen van een havo-diploma of een mbo-4-diploma kan je toegang krijgen tot de opleiding. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk, ook niet met een toelatingstest. 

Is het mogelijk om deze opleiding in het buitenland te doen? 
Nee, maar in het buitenland bestaan vergelijkbare opleidingen. Er is geen uitwisseling met het buitenland mogelijk tijdens de opleiding. 

Kan ik met een C&M / E&M profiel ook aangenomen worden? 
Ja. Exacte vakken zijn een pre (vooral voor Anesthesiemedewerker), maar de werkgever bepaalt of je wordt aangenomen voor een opleidingsplaats. 

Heb je na het afronden van de opleiding een baangarantie in het ziekenhuis? 
Werkgevers streven hiernaar. Met de huidige situatie in de zorg is de verwachting dat je een baan krijgt groot.  

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet