Terug

Veilige zorg in het UMC Utrecht
Veilige zorg in het UMC Utrecht

Patiëntveiligheid is de basis van ons beleid en dagelijks handelen. Juist in een universitair medisch centrum, waar zorg voortdurend vernieuwd wordt en artsen en verpleegkundigen worden opgeleid is dit van groot belang. De standaard die wij onszelf zetten om het hoge niveau te halen is internationaal en omvat de zorg, het onderwijs en het klinisch onderzoek. In alle omstandigheden moet kwaliteit en uw veiligheid geborgd zijn. Daarom werken wij continu aan het herkennen van risico’s en het leren van situaties waarin de zorg anders gaat dan verwacht of gepland.

Om zicht te krijgen op de risico’s en op basis daarvan prioriteiten te stellen maken we gebruik van gegevens die we gericht verzamelen. Denk hierbij aan ervaringen van patiënten, onderzoek van Elektronische Patiëntendossiers, klachten, incidenten en onderwijsresultaten. Met elkaar houden we in de gaten of we de goede stappen zetten en meetbaar betere resultaten halen.   

Met elkaar zorgen we voor patiëntveiligheid. U merkt dit onder meer door:

  • Medewerkers ontsmetten hun handen voordat ze u verzorgen of onderzoeken.
  • Voor u zelf en ons moet het duidelijk zijn welke medicijnen u gebruikt.
  • Stel altijd vragen als u zich iets afvraagt of als medicijnen er anders uitzien dan u gewend bent.
  • Bij iedere handeling controleren we wie u bent. We willen geen vergissingen maken.
  • Tijdens opname is er extra aandacht om te voorkomen dat u valt, u te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt of dat er acute verwardheid (delier) ontstaat.
  • Wij overleggen samen met u wat er gaat gebeuren.
  • We gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens.