Terug

Oncologische chirurgie (C4 Oost)

Oncologische chirurgie (C4 Oost)

Verpleegafdeling

Op de verpleegafdeling Oncologische Chirurgie worden patiënten opgenomen die geopereerd worden aan een oncologische aandoening van één of meer van de gastro-intestinale organen. Dit zijn organen in de buik, spijsverteringsorganen, borst en klierorganen. Ook worden er patiënten opgenomen die geopereerd worden aan kanker van de blaas, prostaat of urinewegen. De afdeling Oncologische chirurgie verricht operaties van zowel veel voorkomende als zeldzame tumoren.

Contact uitklapper, klik om te openen

Uw postadres tijdens uw opname

UMC Utrecht, locatie AZU
[uw naam]
Afdeling C4oost, kamer [nummer]
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Telefoonnummer: 088-7558031 De afdeling is bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur

Route uitklapper, klik om te openen

Naar het UMC Utrecht

In het ziekenhuis

 • Vanuit de parkeergarage komt u  locatie AZU van het UMC Utrecht binnen via de hoofdingang op niveau 1
 • Vanuit daar volgt u route C tot het liftplein (C-Toren)
 • U neemt hier de lift naar de vierde verdieping
 • Wanneer u de lift uitstapt gaat u linksaf door de rode klapdeuren
 • Verpleegafdeling C4 Oost bevindt zich aan de rechterkant

Als u bij aankomst in het ziekenhuis begeleiding naar de verpleegafdeling wilt, dan kunt u dat aangeven bij de informatiebalie bij de hoofdingang. Een vrijwilliger komt u dan halen.

Uitgebreide informatie uitklapper, klik om te openen

Meer informatie over de verpleegafdeling

De afdeling Oncologische chirurgie verricht operaties van zowel veel voorkomende als zeldzame tumoren. Aangezien 12.000 Nederlanders per jaar de diagnose darmkanker krijgen, verrichten we veel darmoperaties. Zeldzamere vormen van kanker zoals alvleesklier-, lever- en slokdarmkanker stijgen ook sterk in aantal. Onze afdeling is gespecialiseerd in ingewikkelde operaties op dit gebied, die zoveel mogelijk als kijkoperaties en robotoperaties worden uitgevoerd.

Patiënten die dergelijke ingrepen ondergaan worden verpleegd afdeling C4 Oost: Chirurgische oncologie.

Verblijf op de verpleegafdeling chirurgische oncologie

Afdeling C4 Oost heeft plaats voor 30 patiënten: 26 gastro- enterologische en oncologische patiënten en 4 oncologische urologie-patiënten. De afdeling is ingedeeld in 2 teams, die ieder 15 patiënten verplegen.
Op de afdeling zijn één-, twee- en vierpersoonskamers. Door de verpleegkundigen wordt een indeling gemaakt op welke kamer u komt te liggen. Patiënten in isolatie en erg zieke patiënten hebben voorrang voor een éénpersoonskamer. We zullen zoveel mogelijk met uw wensen rekening proberen te houden.
Als u voor langere tijd wordt opgenomen, kunnen eigen vertrouwde spullen rond uw bed heel prettig en waardevol zijn. Denkt u aan uw eigen kussen en dekbed of foto’s.

Dagelijkse artsenvisite

Tijdens uw verblijf op de verpleegafdeling komt u in contact met verschillende artsen. U zult het meeste contact hebben met de zaalarts. De zaalarts wordt bijgestaan door een supervisor. De supervisor is één van de oncologisch chirurgen.
De dagelijkse visite (waaraan zaalarts, co–assistent en supervisor en verpleegkundigen deelnemen) vindt plaats op maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 11:30 uur.
In het weekend loopt de dienstdoende chirurg visite tussen 10:00 en 14:00 uur.
Wij vragen u tijdens de visitetijden op uw kamer te blijven en de visite af te wachten. Het is handig van tevoren na te denken over wat u tijdens de visite wilt zeggen en vragen aan de zaalarts. Schrijf uw vragen op, zodat u niets vergeet. De verpleegkundige kan u hierbij helpen. Als u buiten de visite om een gesprek met de zaalarts of uw chirurg wilt hebben, kunt u dat zeggen tijdens de visite of tegen de verpleegkundige.

PA-gesprek

De uitslag van het weefselonderzoek wordt in een gesprek met u doorgenomen. U krijgt de datum en tijd van tevoren te horen, zodat uw contactpersoon erbij aanwezig kan zijn.

Communicatie na de operatie

Als de operatie klaar is, belt de chirurg de contactpersoon die u hebt opgegeven. Hij of zij vertelt hoe de ingreep is verlopen. Daarna gaat de patiënt meestal naar de uitslaapkamer. Na ongeveer 2 uur haalt de verpleegkundige van de afdeling de patiënt op. Wanneer de patiënt op de afdeling is, belt de verpleegkundige de contactpersoon. Uw contactpersoon kan dan ook overleggen over wanneer hij/zij op bezoek kan komen.

Gaat de patiënt na de operatie naar een bewaakte afdeling zoals de intensive care of medium care, dan kan de contactpersoon 2 uur nadat de chirurg heeft gebeld, met de afdeling contact opnemen. Zij informeren wanneer de contactpersoon op bezoek kan komen op de bewaakte afdeling.

Als u de afdeling afgaat

Als u niet in bed hoeft te liggen, kunt u van de afdeling af en gebruik maken van de algemene ruimtes van het ziekenhuis. Geef het altijd door aan de verpleegkundigen als u de afdeling verlaat. Dit vanwege een gepland onderzoek of het bezoek van de arts, familie of kennissen. Laat uw waardevolle zaken niet onbeheerd achter.

Faciliteiten op de afdeling

Infotainment

Bij uw bed hangt een tablet. Dit wordt het Infotainment genoemd. Op de tablet staat een infotainment-app waarmee u o.a. kunt televisiekijken, eten bestellen, internetten en muziek luisteren. 
>  Klik hier voor meer informatie.

U kunt op de afdeling gerust uw eigen mobiele telefoon gebruiken. 

Patiëntenkoelkast

Tussen kamer 3 en 4 staat een koelkast voor etenswaren en frisdrank voor patiënten. Wij vragen u om deze etenswaren en frisdrank van een datum en uw naam voorzien om te voorkomen dat er iets zoek raakt. Op de koelkast liggen stickers die u hiervoor kunt gebruiken. Om hygiënische redenen worden producten zonder naam en datum weggegooid.

Magnetron

In de keuken voor op de afdeling staat een magnetron. Etenswaren van thuis kunnen daar worden opgewarmd. Patiënten en bezoekers mogen echter niet in deze ruimte komen. U kunt een voedingsassistente, afdelingsassistente of verpleegkundige om hulp vragen.

Faciliteiten in de rest van het UMC Utrecht

Als u niet in bed hoeft te liggen, kunt u van de afdeling af en gebruik maken van de algemene voorzieningen van het UMC Utrecht.

Poliklinieken

De afdeling is verbonden met de volgende poliklinieken:

Behandelingen

Operaties die patiënten op onze afdelingen (hebben) ondergaan:

Op onze afdeling verplegen wij patiënten met deze ziektebeelden:

Bezoekersinformatie uitklapper, klik om te openen

Bezoektijden

U kunt van 11.00 tot 21.00 uur doorlopend bezoek ontvangen, als de situatie dat toelaat. Andere tijden zijn in overleg met de verpleging mogelijk. Als u met andere personen een kamer deelt, vragen wij u om rekening met hen te houden. Op meerpersoons kamers is het toegestaan 2 personen aan uw bed op bezoek te hebben.

Overnachten bezoek

In bijzondere omstandigheden mogen uw partner of andere naasten buiten de bezoektijden op de afdeling bij u blijven. Bespreek uw wensen hierover met uw verpleegkundige. Als u dit wenst kunnen uw partner of naasten ook betrokken worden bij uw verzorging.

Uw naasten kunnen eventueel overnachten in het gastenverblijf van het ziekenhuis.

Faciliteiten voor bezoekers

 • Er is een winkel en een bloemenwinkel in het ziekenhuis aanwezig.
 • De bezoekerstoiletten zijn op de gang vooraan de afdeling.
 • Uw bezoek kan eten in bedrijfsrestaurant De Brink. Het restaurant is geopend van 11.30 tot 14.30 uur en 16:30 tot 19:00 uur. U kunt betalen met uw pinpas.

Onze zorgverleners uitklapper, klik om te openen

Zorgverleners

Wanneer u in het ziekenhuis ligt, hebt u vaak met meerdere artsen te maken, soms van verschillende specialismen. De arts met wie u dagelijks te maken heeft is de ‘zaalarts’ (vaak een arts in opleiding tot specialist). Hij of zij is uw aanspreekpunt en komt langs om met u de behandeling te bespreken (artsenvisite). Een van onze medisch specialisten is altijd eindverantwoordelijk voor uw medische behandeling. Dit is uw hoofdbehandelaar.

Specialist in opleiding

Een specialist in opleiding heeft de opleiding tot arts afgerond. Daarna start hij of zij een opleiding tot medisch specialist. Tijdens uw opname kan de arts die u behandelt een specialist in opleiding zijn. Hij of zij werkt nauw samen met een medisch specialist. De medisch specialist is eindverantwoordelijk voor uw medische behandeling.

Verpleegkundigen

Uw verpleging is in handen van (oncologie-) verpleegkundigen. Zij zorgen voor uw dagelijkse verpleging, ze plannen, coördineren en evalueren onderzoeken en behandelingen, en voeren kleine lichamelijke onderzoeken bij u uit. U kunt met de verpleegkundigen overleggen als u problemen, wensen of ideeën hebt over uw zorg. ' Daarnaast zijn er ook student-verpleegkundigen die stage lopen op de afdeling. Zij zijn in opleiding. Onder supervisie van gediplomeerd verpleegkundigen voeren zij de zorg voor de patiënten uit. Dat doen ze zo veel mogelijk zelfstandig.

Andere medewerkers op de afdeling

 • secretariaatsmedewerkers
 • afdelingsassistent: zorgt voor de voorraden op de kamer en ondersteunt de verpleegkundigen
 • voedingsdienst: serveert eten en drinken en verzorgen keuzeformulieren voor maaltijden
 • schoonmaakdienst
 • maatschappelijk werker
 • geestelijk verzorger
 • diëtist
 • fysiotherapeut
 • stomaverpleegkundige

Mocht u van de dienst van één van deze zorgverleners gebruik willen maken, dan kunt u de verpleegkundige vragen dit voor u te regelen.

Opnameprocedure uitklapper, klik om te openen

Voor de opname

Pre-operatieve screening (POS)

Wanneer met u besproken is dat u geopereerd gaat worden, krijgt u een uitnodiging voor de POS (pre-operatieve screening). U wordt dan gezien door de anesthesist, de verpleegkundige en de apothekersassistente.

  • De anesthesist beoordeelt of u de operatie lichamelijk aankunt en bekijkt welke onderzoeken daar nog voor nodig zijn. Ook maakt hij/zij met u een afspraak of er bepaalde medicijnen gestopt moeten worden.
  • De verpleegkundige houdt een opnamegesprek met u. Dit om in kaart te brengen met welke zaken de afdeling rekening moet houden met  betrekking tot uw verzorging.
  • De apothekersassistente bekijkt uw medicatie en zal ze invoeren in het ziekenhuissysteem. 

Wat neemt u mee?

  • uw afsprakenkaart
  • uw verzekeringsbewijs
  • een overzicht van de medicijnen die u gebruikt (verkrijgbaar bij de apotheek)

De opnamedag

Ontvangst

Op de dag van de opname meldt u zich op de afgesproken tijd bij de balie van de Centrale Opname in de hal van het UMC Utrecht. U wordt door een vrijwilliger naar de afdeling gebracht. Indien u voor 8:30 uur wordt opgenomen, kunt u gelijk naar de afdeling komen. De verpleegkundige van de afdeling heeft een gesprek met u en zal nog enkele gegevens met u doornemen. Ook zal zij de bloeddruk en de pols meten. Vervolgens zal zij u klaar maken voor de operatie of het onderzoek waar u voor komt. Wat neemt u mee?

  • uw afsprakenkaart
  • uw verzekeringsbewijs
  • een overzicht van de medicijnen die u gebruikt (verkrijgbaar bij de apotheek)
  • medicijnen voor de eerste 24 uur
  • eventuele dieetvoorschriften
  • nachtkleding en een kamerjas
  • ondergoed (denk aan extra verschoning)
  • makkelijk zittende kleding
  • pantoffels of slippers
  • toiletspullen
  • persoonlijke afleiding en ontspanning
  • desgewenst eigen kussen of dekbed Wij raden u aan om kostbare zaken als sieraden, veel contant geld en kostbare kleding thuis te laten. Dit om de kans op diefstal zo klein mogelijk te houden. 

Contactpersoon

Bij de opname vragen wij u om het telefoonnummer van een of twee contactpersonen. Dat zijn de enige personen aan wie wij informatie over uw gezondheid verstrekken; natuurlijk alleen na uw toestemming. Wij raden u dus aan één of twee contactpersonen aan te wijzen binnen uw familie of vriendenkring. Zij kunnen dan informatie inwinnen bij de arts of verpleegkundige en dit doorgeven aan andere familieleden of vrienden.

Naar huis

Transferbureau

Minimaal 1 dag voor het ontslag wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Samen met de verpleegkundige bekijkt u wat er thuis nodig is om op een goede manier met ontslag te kunnen. De medewerkers van het transferbureau organiseren de eventuele extra hulp die u nodig kunt hebben. Zij houden hierbij rekening met uw wensen en behoeften. U kunt hierbij denken aan het regelen van thuiszorg, een plek zoeken in een verpleeg- of verzorgingshuis of hospice. Maar ook voor het regelen van aanpassingen voor thuis kan het transferbureau helpen.

Tijdstip van ontslag

Het tijdstip van ontslag is meestal rond 12.00 uur 's ochtends. U kunt tot uw vertrek op de afdeling blijven. Ontslag in de middag- of avonduren (bijvoorbeeld na een laatste gesprek met de chirurg of na een laatste antibiotica) kan natuurlijk ook.
Informatie aan uw huisarts
Van onze bevindingen en behandelingen sturen wij bericht aan uw huisarts, zodat deze op de hoogte blijft.

Ontslagpapieren

U krijgt van ons ontslagpapieren mee:

  • Een brief voor de huisarts en een kopie voor uzelf
  • Eventuele recepten
  • Een poli-afspraak voor controle na de operatie
  • Een folder met leefregels voor na de operatie die u heeft ondergaan
  • Eventuele instructies en overdrachten voor u en/of de thuiszorg

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet