Terug

Verpleegkundigen

U kunt in het UMC Utrecht verschillende verpleegkundigen tegenkomen. Op deze pagina leest u wat zij doen.

Verpleegkundige

Vanaf het moment dat u wordt opgenomen, tot u weer naar huis gaat, staan de verpleegkundigen voor u klaar. Zij verzorgen en verplegen u zodat u een goed verblijf hebt in ons ziekenhuis.

  • Meestal is één verpleegkundige verantwoordelijk voor uw zorg.
  • Ook is zij contactpersoon voor u en uw naasten en voor andere zorgverleners.
  • Soms komt u ook leerlingverpleegkundigen tegen. Zij werken altijd onder begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige. 

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist mag bepaalde medische handelingen voorschrijven en uitvoeren. Daarmee neemt zij een aantal taken van de arts over en bespreekt dit met de arts. De verpleegkundig specialist begeleidt patiënten intensief en biedt ondersteuning. De medisch specialist blijft eindverantwoordelijk.

Hoofd zorgeenheid

De hoofdverpleegkundige heet bij ons het hoofd zorgeenheid. Zij is eindverantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg op de afdeling. U ziet hem of haar niet zo vaak aan uw bed. 

Transferverpleegkundige

Een transferverpleegkundige bekijkt welke hulp u thuis nodig hebt. Zij zorgt dat u thuiszorg en hulpmiddelen krijgt of bijvoorbeeld een tijdelijk verblijf in een verpleeghuis. De transferverpleegkundigen vallen onder het bureau zorgbemiddeling van het UMC Utrecht.

Verpleegkundig teamleider/unithoofd

Een verpleegkundige teamleider of unithoofd leidt het afdelingsteam en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.