Terug

Verwijzersinformatie longtransplantatie

Verwijzersinformatie longtransplantatie

Als u vermoedt dat uw patiënt in aanmerking komt voor een longtransplantatie dan kunt u uw patiënt aanmelden voor een kennismaking op onze polikliniek.

Aan te leveren informatie uitklapper, klik om te openen

We ontvangen dan graag een brief met de volgende informatie:

 • volledige verwijsbrief inclusief complete voorgeschiedenis;
 • rookstatus inclusief stopdatum;
 • actuele medicatielijst;
 • lengte, gewicht en BMI;
 • recente longfunctie;
 • relevante beeldvorming;
 • relevante microbiologie;
 • aanvullende informatie over relevante co-morbiditeit.

U kunt deze gegevens sturen naar

Postadres/mailadres?

Beoordeling

Na verwijzing beoordeelt het longtransplantatieteam de medische gegevens en besluit het team op basis daarvan of de patiënt wordt uitgenodigd op de polikliniek voor een wederzijdse kennismaking.

Selectiecriteria uitklapper, klik om te openen

Ziektebeelden met indicaties voor longtransplantatie in het eindstadium

 • cystische fibrose;
 • andere bronchiëctatische longziekten;
 • COPD/ longemfyseem;
 • interstitiële Longziekten (ILD);
 • bovenstaande in combinatie met secundaire pulmonale hypertensie;
 • primaire pulmonale hypertensie.

Selectiecriteria voor longtransplantatie bij specifieke longziekten


COPD/Emfyseem

 • FEV1 < 15% - 20% van voorspeld
 • Bode index ≥ 7
 • Drie of meer ernstige exacerbaties in het afgelopen jaar
 • Eén ernstige exacerbatie met acute respiratoire insufficiëntie met hypercapnie
 • Matige tot ernstige pulmonale hypertensie
 • Progressie van ziekte ondanks maximale behandeling (medicamenteus, revalidatie, zuurstof therapie, endoscopische of chirurgische longvolume reductie chirurgie)

Cystische fibrose en andere bronchiëctatische longziekten

 • FEV1 < 30% van voorspeld
 • PaO2 < 8 kPa (<60 mm Hg) en/of PaCO2 > 6.6 kPa (>50 mm Hg)
 • Pulmonale hypertensie
 • Snelle afname van de longfunctie ondanks maximale behandeling
 • Frequente haemoptoë ondanks maximale embolisatie van de arteriae bronchiales
 • Therapie-resistente pneumothorax

Longfibrose

 • Afname van de FVC ≥ 10% gedurende 6 mnd follow up
 • Afname van DLCO ≥ 15% gedurende 6 mnd follow up
 • Desaturatie < 88% of 6MWT < 250 meter of een afname van de 6MWT van > 50 meter in 6 mnd
 • Pulmonale hypertensie
 • Ziekenhuisopname vanwege progressie van ziekte, pneumothorax of acute exacerbatie.

Longfibrose ten gevolge van een onderliggende systeemziekte

(sclerodermie, rheumatoïde arthritis, sarcoïdose of na chemotherapie)

 • Latent aanwezige systeemziekte
 • Progressieve falende respiratie ondanks behandeling met glucocorticoïden of andere immunosuppressiva
 • Overige criteria zoals bij longfibrose beschreven

Pulmonale hypertensie zonder congenitale hartafwijking

 • NYHA III/IV ondanks optimale behandeling van ten minste 3 mnd met combinatie therapie inclusief prostanoiden
 • Gemiddelde rechter atrium druk (RAP) > 15 mmHg
 • Cardiac index < 2 liter/minuut/m2
 • 6MWT < 350 meter
 • Hemoptoe, pericardiale effusie, tekenen van progressief rechter hart falen; nierinsufficiëntie, stijging van bilirubine, BNP of recidiverend ascites.

Contra-indicaties voor longtransplantatie

Omdat longtransplantatie een behandeling is met een hoog risico op morbiditeit en mortaliteit is het van belang om de totale som van (relatieve) contra indicaties en comorbiditeiten mee te nemen in de beoordeling op geschiktheid van de patiënt om deze behandeling te ondergaan.

Absolute exclusiecriteria

 • Een actieve infectie (zoals bv mycobacterium tuberculosis)
 • Irreversibele coronaire ziekte, meervatslijden
 • Onbehandelbare dysfunctie van een ander orgaan zoals hart, lever, nier of hersenen.
 • Systeemziekte met een levensverwachting van minder dan 5 jaar
 • Diabetes mellitus met orgaanschade
 • Ernstig overgewicht: BMI > 30 of ernstig ondergewicht: BMI < 18kg/m2
 • Bestaande maligniteiten of een maligniteit minder dan 5 jaar geleden (op indicatie kan het ziektevrije interval worden verlengd of juist verkort)
 • Geestelijke problemen zoals psychose, dementie, zelfmoordpogingen
 • Niet te corrigeren therapieontrouw
 • Verslaving aan alcohol en of drugs
 • Roken < 6mnd geleden
 • Niet in Nederland wonende en/of geregistreerde patiënten
 • Ernstige communicatieproblematiek
 • Niet corrigeerbare bloedingsneiging

Relatieve exclusiecriteria:

 • Mogelijk aanwezige infectiehaarden
 • Verschillende complicaties ten gevolge van langdurig gebruik van glucocorticoïden
 • Het ontbreken van psychosociale ondersteuning
 • Thoracale operatie in de voorgeschiedenis
 • Andere problemen, die mogelijk een negatieve invloed hebben op een lange intensieve behandeling om te overleven of op herstel.
 • Mechanische beademing
 • Significante arteriosclerose in hersen-, nier-, been-, darm- en/of halsvaten

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet