Terug

Consultatieteam Ondersteunende en Palliatieve Zorg UMC Utrecht (COPZU)

Consultatieteam Ondersteunende en Palliatieve Zorg UMC Utrecht (COPZU)

Patiëntfolder

Het COPZU geeft ondersteuning aan medisch specialisten, verpleegkundigen en andere bij uw zorg betrokken zorgverleners, zodat zij zo goed mogelijk de zorg voor u kunnen uitvoeren. Het team kan betrokken zijn bij ondersteuning voor uzelf en uw naaste(n).

Wat verstaan we onder ondersteunende en palliatieve zorg? uitklapper, klik om te openen

Met ondersteunende en palliatieve zorg bedoelen we de zorg die gericht is op het behouden en/of verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een ernstige- of levensbedreigende ziekte, zoals bijvoorbeeld kanker en vergevorderde stadia van COPD, dementie en hartfalen. Door het ziek-zijn en de behandeling kunnen allerlei klachten de kwaliteit van leven beïnvloeden. Het is van belang deze klachten tijdig op te merken, te bespreken en als het kan te behandelen. Ondersteunde en palliatieve zorg is gericht op het verlichten van het lijden, niet alleen door het bestrijden van pijn en andere symptomen, maar ook door psychische, sociale en spirituele ondersteuning. Ook is het belangrijk eigen vragen en onzekerheden tijdig te benoemen.

Het COPZU biedt ondersteuning op alle momenten in de palliatieve fase. Hoe lang de palliatieve fase duurt, is per patiënt verschillend. Dit kan variëren van een periode van enkele jaren tot maanden of slechts enkele dagen.

Wie zitten er in het COPZU? uitklapper, klik om te openen

Het team bestaat uit: verpleegkundig specialisten, internist-oncologen met o.a. aandachtsgebied AYA (Adolescents and Young Adults) , een geriater, anesthesioloog/pijnspecialisten, een hospice-arts, een revalidatie-arts, een huisarts, een maatschappelijk werker, een geestelijk raadsman en een ziekenhuisapotheker. Indien nodig worden andere hulpverleners betrokken. Goede samenwerking tussen alle hulpverleners is belangrijk, zowel in het ziekenhuis als thuis. Het COPZU werkt daarom samen met uw medisch specialist, verpleegkundige, huisarts en/of eventuele thuiszorg instelling. 

Wie kunnen er naar het COPZU verwijzen? uitklapper, klik om te openen

Het COPZU kan op verzoek van uw medisch specialist of verpleegkundige betrokken worden. U kunt ook zelf een afspraak maken, we hebben dan echter wel een verwijzing nodig van uw behandelend arts.

Wat kunt u van ons verwachten? uitklapper, klik om te openen

In eerste instantie vindt telefonisch overleg plaats tussen uw verpleegkundige of uw arts en de verpleegkundig specialist van het consultatie team. De verpleegkundig specialist van het consultatieteam zal u en/of uw naaste(n) bezoeken en samen met u bespreken hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Uw behandelaar blijft verantwoordelijk voor uw behandeling. In het gesprek zullen we praktische informatie en advies geven, toegespitst op uw situatie. Het resultaat kan zijn dat u meer rust en overzicht ervaart over uw situatie. Na het gesprek geven wij uw behandelaar advies over de aan de orde gekomen problemen. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig. 

Onderwerpen die door veel patiënten genoemd worden zijn:

  • lichamelijke klachten, zoals pijn, vermoeidheid, kortademigheid of misselijkheid
  • emotionele problemen, zoals angst, somberheid of eenzaamheid
  • omgaan met problemen en gevolgen van behandeling in het dagelijks leven
  • hulp en informatie voor naasten, zoals partner en/of (klein)kinderen
  • zorgen over betekenis van leven, ziekte of lijden 
  • de toekomst, zoals te verwachten klachten of keuze over behandeling van de ziekte 
  • levenseindebeslissingen, zoals euthanasie, palliatieve sedatie of vocht en voeding 
  • organisatie van zorg in het ziekenhuis, thuis, hospice of andere zorginstelling 

Contact uitklapper, klik om te openen

Voor vragen of het maken van een afspraak kan tijdens kantooruren contact opgenomen worden met het Consultatieteam Ondersteunende en Palliatieve Zorg UMC Utrecht:

Telefoon: 088- 7573583

E-mail: COPZ@umcutrecht.nl 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet