Terug

Goed dat er familie is

Goed dat er familie is

Patiëntfolder

Familie ervaringsgesprekken

Wanneer zich bij iemand een ernstige psychiatrische aandoening zich voordoet, dan roept dat bij zijn/haar familieleden vaak heftige emoties op: verbijstering, angst, zorgen, wanhoop. Voor naastbetrokkenen van patiënten kunnen familie ervaringsgesprekken worden ingezet.

Familieparticipatie

Het doel van deze gesprekken is het bieden van een luisterend oor voor de ervaringen de naasten. Het is een ‘lotgenoten contact’ van ouder tot ouder/ naasten tot naasten.

In gemiddeld één of twee gesprekken wisselt u ervaringen uit met een familie-ervaringsdeskundige. De patiënt is daarbij niet betrokken en de inhoud van het gesprek is vertrouwelijk. Een systeembegeleider, die niet bij de behandeling van uw familielid betrokken is, kan desgewenst de gesprekken begeleiden.

De familie-ervaringsdeskundige heeft vaak zélf ervaring met een familielid met een vergelijkbare aandoening en begrijpt als geen ander de problemen en/ of zorgen die een naasten kan hebben. Wij bieden een luisterend oor en geeft mogelijk praktische tips en tools. De familie-ervaringsdeskundigen hebben géén inzicht in het medisch dossier van de patiënt; privacy is altijd gewaarborgd.

Via de behandelaren van uw familielid kunt u aangeven dat u familie ervaringsgesprekken wilt. Er wordt dan contact met u opgenomen door een systeembegeleider die de gesprekken gaat begeleiden. U kunt ook een gesprek met de familie-ervaringsdeskundige hebben, zonder dat een medewerker van het UMC daarbij aanwezig is. U kunt zo’n gesprek rechtstreeks bij de coördinator aanvragen via fag.psy@umcutrecht.nl.

Ondersteuning van familieleden uitklapper, klik om te openen

Familieleden worden op de afdeling psychiatrie betrokken bij de zorgverlening. Zij nemen onder andere, deel aan de behandelplanbesprekingen, samen met de patiënt. Verder kent begeleiding van familieleden verschillende vormen, die hieronder worden toegelicht.

Begeleiding van familieleden

Systeembegeleiding

Iedere afdeling heeft een eigen systeembegeleider. Een systeembegeleider is aanspreekpunt voor u als familielid en helpt ook bij praktische zaken die bijvoorbeeld te maken hebben met de periode na ontslag.

Psycho-educatie

Regelmatig wordt u uitgenodigd voor bijeenkomsten waarbij familieleden informatie krijgen over stoornissen en behandeling. Ook wordt hier aandacht besteed aan praktische zaken in het gezin zoals werk, opleiding en financiën gerelateerd aan het ziektebeeld. Het is ook een goed moment om andere familieleden te ontmoeten.

Familie ervaringsgesprek

Wanneer zich bij iemand een ernstige psychiatrische aandoening voordoet, dan roept dat bij zijn/haar familieleden vaak heftige emoties op: verbijstering, angst, zorgen, wanhoop. Voor naastbetrokkenen van patiënten kan familie ervaringsgesprek worden ingezet. In gemiddeld twee gesprekken wisselt u ervaringen uit met een familie-ervaringsdeskundige. De patiënt is daarbij niet betrokken en de inhoud van het gesprek is vertrouwelijk. Een systeembegeleider, die niet bij de behandeling van uw familielid betrokken is, kan de gesprekken begeleiden.

 • Via de behandelaars van uw familielid kunt u aangeven dat u familie ervaringsgesprek wilt.
 • Er wordt dan contact met u opgenomen door een systeembegeleider die de familie ervaringsgesprek gaat begeleiden.
 • De familie-ervaringsdeskundige heeft zélf een familielid met een vergelijkbare aandoening.
 • De familie-ervaringsdeskundige begrijpt als geen ander de problemen en de zorgen van de familieleden van de patiënt.
 • De familie-ervaringsdeskundige geeft praktische tips over de omgang met de patiënt.

De medewerkers van de familie ervaringsgesprek hebben géén inzicht in het medisch dossier van de patiënt; privacy is altijd gewaarborgd.

Lotgenotencontact

Mocht u liever laagdrempelig in contact willen komen met iemand die ook de ervaring heeft van een opgenomen familielid op onze afdeling psychiatrie (familie-ervaringsdeskundige) dan kan dit. Familieleden van onze familieadviesgroep kennen de onzekerheid en vragen waarin u verkeerd als geen ander en willen u graag ondersteunen. Mocht u een gesprek met een van hen willen (zonder een medewerker van het UMC), dan kunt u een email sturen naar fag.psy@umcutrecht.nl.

De Familieadviesgroep Psychiatrie uitklapper, klik om te openen

De Familieadviesgroep Psychiatrie (FAG) is gesprekspartner bij het werken aan de beste zorg voor de patiënt. Wij denken dat dit het beste lukt als patiënt, familie, naastbetrokkenen en zorgverleners samenwerken. Wij als FAG vragen aandacht voor de complete zorg voor patiënt, familie en naastbetrokkenen binnen en buiten het UMC Utrecht. Alle leden van de FAG zijn familie-ervaringsdeskundigen en betrokken bij bovenstaande familie-ervaringsgesprekken.

De FAG vertegenwoordigt een uniek perspectief; we zien ons familielid immers niet alleen in het UMC Utrecht, maar ook in het dagelijks leven. De FAG wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de afdeling Psychiatrie en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de afdeling. We staan samen aan de tekentafel bij nieuwe ontwikkelingen.

Waarmee kunt u bij ons terecht?

Vragen of suggesties

Hebt u ideeën over hoe de zorg beter kan of familie beter betrokken kan worden? De FAG hoort graag uw tips, suggesties en verbetervoorstellen. De FAG kan niet ondersteunen bij vragen of klachten over de individuele behandeling.

Lidmaatschap of nadere informatie

Is uw familielid/naaste op de afdeling Psychiatrie in behandeling (geweest) en wilt u helpen om de zorg te verbeteren? Dat kan door deelname aan de FAG. Nieuwe leden zijn van harte welkom. De FAG is er voor naasten van patiënten van alle leeftijden. Samenkomsten: 6 keer per jaar. Lidmaatschap is in principe voor minimaal 1 jaar.

Heeft u vragen voor de Familieadviesgroep? Mail ons via fag.psy@umcutrecht.nl.

Video Familieadviesgroep Psychiatrie

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Aanbod: wat is er nog meer? uitklapper, klik om te openen

Familievertrouwenspersoon

Als u als familielid vragen en zorgen hebt en het lukt niet meer om er met de hulpverleners uit te komen, dan kunt u (kosteloos) en rechtstreeks een beroep doen op een onafhankelijke familievertrouwenspersoon. Hier is geen toestemming voor nodig van de patiënt.

De familievertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en kan u adviseren en ondersteunen in het contact met de hulpverlening. U kunt de familievertrouwenspersoon bereiken op telefoonnummer: 0900-3332222 of via email: familieindeggz@lsfvp.nl. Er is ook veel informatie te vinden op de website: www.lsfvp.nl.

Verenigingen voor familie en naasten

 • Ypsilon verenigt familieleden en naasten van mensen met een psychosegevoeligheid - https://www.ypsilon.org/
 • Labyrint zet zich in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Met name voor hen die, doordat ze overbelast raken, zelf ook hulpvrager worden of dreigen te worden. Zij gebruiken ervaringsdeskundigheid om hen op weg te helpen - https://labyrint-in-perspectief.nl/ 
 • De LSOVD is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor ouders en andere familieleden van druggebruikers. Doel is hun belangen en ook die van hun drugsverslaafde familieleden te behartigen en de weerbaarheid te vergroten door middel van zelfhulp - https://helpmijndierbareisverslaafd.nl/
 • De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten - in alle levensfasen en op alle levensterreinen - https://www.autisme.nl/
 • Weet is een landelijke organisatie voor mensen met een eetstoornis en hun naastbetrokkenen - https://weet.info  
 • PlusMinus zet zich in voor mensen met een manisch depressieve stoornis (MDS of bipolaire stoornis) en hun naastbetrokkenen - https://plusminus.nl/ 
 • Oudervereniging Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dat doen zij door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap - https://www.balansdigitaal.nl/ 
 • MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen zij door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren. Samen met cliënten- en familieorganisaties, maatschappelijke organisaties, onderzoekers, ambassadeurs en donateurs - https://wijzijnmind.nl

Mantelzorg

Als u iemand in de familie heeft met psychische problemen waaraan u belangeloos ondersteuning biedt, bent u mantelzorger. Het is belangrijk om als mantelzorger zelf op te been te blijven. Gemeenten bieden ondersteuning voor mantelzorgers. U kunt hiervoor informatie krijgen bij de gemeente, bijvoorbeeld via het WMO-loket of het sociaal wijkteam. MantelzorgNL is een landelijke vereniging die zich inzet voor mantelzorgers - https://mantelzorg.nl/

Contact uitklapper, klik om te openen

Verpleegafdeling Psychiatrie

U kunt via het Advies- en aanmeldteam contact opnemen met de afdeling Psychiatrie.
AAT@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet