Terug

Polikliniek revalidatie

Polikliniek revalidatie

Patiëntfolder

U heeft een afspraak met één van de revalidatieartsen op de polikliniek revalidatie van het UMC Utrecht. In deze brochure vindt u informatie over de gang van zaken rond uw afspraak.

Identificatieplicht uitklapper, klik om te openen

De wet ‘Fraudebestrijding zorgverzekeringswetten en identificatieplicht verzekerden’ (van kracht sinds 1 januari 2006), geeft aan dat u verplicht bent u zelf te kunnen legitimeren.

Identificatie is nodig om:

 • Zorg te kunnen dragen voor een juiste registratie in het patiëntenbestand.
 • Te voorkomen dat misbruik gemaakt wordt van het medisch dossier en de verzekeringsgevens.

Als u patiënt bent bij het UMC Utrecht dient u altijd mee te nemen:

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument).
 • Uw verzekerings- of zorgpas.

Ook kinderen onder de 14 jaar moeten zich legitimeren. Helaas hebben zij vaak geen eigen legitimatiebewijs. In dat geval neemt u de verzekeringspolis of het verzekeringspasje van uw kind mee.

Wat accepteert het UMC Utrecht als legitimatiebewijs?

 • Paspoort
 • Identiteitskaart
 • Vreemdelingendocument
 • Rijbewijs

De gang van zaken op de polikliniek uitklapper, klik om te openen

Aanmelden en routebeschrijving

De polikliniek revalidatie bevindt zich in het W-gebouw. Volg de borden ‘Bouwdeel W’ vanaf de hoofdingang.

Houdt u er rekening mee dat de loopafstand van de hoofdingang naar bouwdeel W vrij groot is (ongeveer 10 minuten). Bij de hoofdingang zijn rolstoelen beschikbaar. Als u hulp nodig heeft om bij W te komen, kunt u bij de centrale balie bij de hoofdingang vragen om iemand die u naar W kan begeleiden.

Aanpak

U bent door uw specialist of huisarts naar een revalidatiearts verwezen. Samen met u bekijkt de revalidatiearts welke problemen u ervaart in het dagelijks functioneren en hoe deze het beste behandeld kunnen worden. Het behandelplan kan bestaan uit:

 • eenmalig advies, of
 • verwijzing naar een behandelaar (bijvoorbeeld fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of psycholoog) bij u in de buurt met een vervolgafspraak bij de revalidatiearts, of
 • starten van poliklinische revalidatiebehandeling op de afdeling revalidatie in het UMC Utrecht. Dit is een teambehandeling onder coördinatie van de revalidatiearts, of
 • verwijzing voor poliklinische revalidatiebehandeling bij een andere zorginstelling bij u in de buurt, of
 • verwijzing naar een andere specialist.

Wij vragen u voorafgaand aan het eerste consult een aantal vragenlijsten in te vullen in het patiëntenportaal. Hiermee kunt u zich voorbereiden op het consult. De vragen gaan over het dagelijks functioneren: wat zijn uw belangrijkste problemen waar u tegen aanloopt in het dagelijks leven en wat verwacht u van de revalidatiearts. Doordat u de vragenlijsten van te voren invult, krijgen we een beeld van hoe het met u gaat. Tijdens het consult kunnen we hier dan dieper op ingaan.

Telefonisch consult, e-consult of videoconsult

Naast het gewone of reguliere consult, waarbij u naar de polikliniek revalidatie komt voor een afspraak, bieden we ook de mogelijkheid voor een telefonisch consult, een e-consult (via het patiëntenportaal) of een videoconsult met uw revalidatiearts. Alle drie de vormen van consult gelden als behandeltijd en worden om die reden ook in rekening gebracht.

Afspraak maken of afzeggen

Het maken van een afspraak loopt via onze revalidatieplanning. Zodra zij bericht krijgen dat er voor u een afspraak gemaakt moet worden op onze polikliniek, plannen zij deze voor u in. Zij proberen dat zoveel mogelijk in overleg met u te doen. Als er een afspraak voor u is ingepland, krijgt u daar bericht van. U kunt uw afspraken ook inzien via het patiëntenportaal Mijn UMC. Als u de afspraak wilt verzetten of als u verhinderd bent voor een afspraak, vragen wij u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven op telefoonnummer 088 75 588 31. De polikliniekmedewerker maakt dan eventueel een nieuwe afspraak met u.

Algemene informatie uitklapper, klik om te openen

Kosten

Uw zorgverzekeraar zal in het algemeen de kosten van het polikliniekbezoek vergoeden.

Het is afhankelijk van uw zorgverzekeraar of de factuur naar u of rechtstreeks naar de zorgverzekeraar wordt gestuurd. Als u een verzekering heeft met eigen risico, ontvangt u een nota ter grootte van dit eigen risico die u zelf dient te voldoen. Voor vragen over uw persoonlijke situatie verwijzen wij u naar uw eigen zorgverzekeraar.

Als u niet (of onvoldoende) verzekerd bent, heeft het ziekenhuis het recht u een voorschot te vragen op basis van de te verwachten kosten voor uw behandeling.

Niet roken

Het terrein van het UMC Utrecht is geheel rookvrij.

Rolstoelen

Bij de ingang van het ziekenhuis kunt u een rolstoel lenen. Voor een rolstoel moet u één of twee euro borg betalen, afhankelijk van het type rolstoel. Na uw polikliniekbezoek kunt u de rolstoel weer bij de ingang inleveren en krijgt u uw borg terug.

De polikliniek als onderdeel van een universitair medisch centrum

Het UMC Utrecht is een universitair medisch centrum. Dit betekent dat de medewerkers verschillende taken hebben:

 • In de eerste plaats is dit de zorg voor de patiënt.
 • Daarnaast heeft het ziekenhuis ook een opleidingsfunctie. Hierdoor komt u waarschijnlijk niet alleen in contact met specialisten, maar ook met co-assistenten en arts-assistenten. Afgestudeerde artsen (arts-assistenten) worden opgeleid tot medisch specialist. Arts-assistenten bepalen altijd in overleg met een specialist welke behandeling u krijgt. Co-assistenten zijn medisch studenten die, als laatste onderdeel van hun opleiding tot arts, in het ziekenhuis praktijkervaring opdoen. Nieuwe patiënten hebben soms eerst een gesprek met een co-assistent. Bij consulten en behandelingen op de polikliniek is vaak een co-assistent als toehoorder aanwezig.
 • Verder doet het UMC Utrecht wetenschappelijk onderzoek om de medische kennis te vergroten. Hierdoor kan de behandeling van patiënten worden verbeterd. In sommige gevallen kunt u meedoen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek. Uw arts zal u daar dan vooraf uitvoerig informatie over geven. Vervolgens kunt u zelf beslissen of u aan het onderzoek wilt deelnemen. Als u niet wilt meewerken, heeft dat geen gevolgen voor uw verdere behandeling.

Bereikbaarheid uitklapper, klik om te openen

Openbaar vervoer

Het UMC Utrecht is met het openbaar vervoer goed te bereiken. Voor informatie kunt u contact opnemen met het landelijke informatienummer van het openbaar vervoer, telefoonnummer 0900 92 92 of via de website, www.9292ov.nl.

Parkeren

U kunt uw auto betaald parkeren in de parkeergarage van het UMC Utrecht. De ruimte is echter beperkt. Op sommige tijden kan het zelfs voorkomen dat de parkeergarage vol is. Komt u met de auto dan kunt u medepassagiers eventueel uit laten stappen vlak voor de hoofdingang. De parkeerautomaat vindt u buiten, bij de hoofdingang van het ziekenhuis. In de centrale hal is een wisselautomaat.

Informatie over de parkeertarieven vindt u op de site van het UMC Utrecht. 

Invalidenparkeerplaats

Alleen als u in bezit bent van een invalideparkeerkaart kunt u gebruik maken van de parkeerplaatsen bij de polikliniek revalidatie. Volg hiervoor de borden ‘Spoedeisende Hulp’.

Taxivervoer

Bij de receptie van de polikliniek kunt u een taxi laten bellen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u deze stellen aan één van de medewerkers van de polikliniek revalidatie. De polikliniek is bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 75 588 31.

Contact uitklapper, klik om te openen

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Polikliniek Revalidatie

Telefoonnummer: 088 75 588 31 Email adres: revalidatie.sport@umcutrecht.nl
Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8:00 – 17:00 uur. 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet