Terug

Wanneer komt u in aanmerking voor thuisbeademing?

Wanneer komt u in aanmerking voor thuisbeademing?

Consulent bij patiënt

Of u voor thuisbeademing in aanmerking komt en welke vorm dan het beste bij u past, hangt af van een aantal factoren. Het centrum voor thuisbeademing (CTB) hanteert hiervoor richtlijnen.

Informatie voor professionals/verwijzers

Ademhalingsproblemen en klachten uitklapper, klik om te openen

Ademhalingsproblemen ontstaan meestal geleidelijk. Vaak hebt u niet echt in de gaten wat er aan de hand is. Als u onvoldoende ademhaalt, stijgt het koolzuurgehalte in het lichaam en daalt het zuurstofgehalte. We noemen dit hypoventilatie. Hypoventilatie gebeurt vaak ’s nachts.
Klachten kunnen zijn:

 • hoofdpijn bij het wakker worden;
 • sufheid overdag;
 • gebrekkige eetlust;
 • concentratiestoornissen.

Overdag gebruikt u uw ademhaling bewuster. Het hoge koolzuurgehalte wat 's nachts ontstaan wordt dan snel weggewerkt. De ademhaling is overdag actiever of sneller. Als uw ademhalingsproblemen toenemen geeft dat ook last overdag. Het kost meer energie om adem te halen, het hoesten gaat lastiger en de stem lijdt eronder.

Respiratoire insufficiëntie uitklapper, klik om te openen

Een medisch specialist kan u verwijzen naar het CTB vanwege een dreigende of al aanwezige ‘respiratoire insufficiëntie’. Respiratoire insufficiëntie betekent letterlijk: ademhaling die ontoereikend is of die onvoldoende werkt.  Dit kan acuut zijn of chronisch (een langzaam, langdurig verloop). Het CTB houdt zich bezig met de laatste groep. Chronische respiratoire insufficiëntie kan vele oorzaken hebben, zoals:

 • Spierziekten;
 • Borstkasafwijkingen;
 • Obesitas (overgewicht);
 • Slaap ademhalingsstoornissen (apnoe syndroom);
 • COPD.

Lees hierover meer >

Onderzoeken uitklapper, klik om te openen

Met een gesprek over uw medische voorgeschiedenis (een anamnese) en verschillende lichamelijke onderzoeken bepalen we of u in aanmerking komt voor chronische beademing. 

 • Longfunctieonderzoek
  Bij dit onderzoek meten we uw longinhoud, hoeveel lucht u kunt in- en uitademen. U ademt via een mondstuk dat is aangesloten op een meetapparaat. 
 • Bloedgasonderzoek
  Met een prik in uw oorlel nemen we wat bloed af om het zuurstof- en koolzuurgehalte in uw bloed te meten.  Hiermee kunnen we  hypoventilatie aantonen.

De uitslag uitklapper, klik om te openen

Als de uitslagen van alle metingen bekend zijn bespreekt de arts deze met u.

Als blijkt dat u ingesteld moet worden op beademing, nemen wij u op de resipratory care unit (RCU) van de afdeling longziekten op. Deze opname is nodig om u goed in te stellen op de juiste beademingsapparatuur en beademingsvorm.

Op de afdeling longziekten

Op de afdeling longziekten krijgt u een uitgebreide instructie van ons. We geven duidelijke achtergrondinformatie over uw vorm van beademing en we geven uitleg over:

 • hoe uw apparatuur werkt;
 • wat u moet doen bij een storing;
 • hoe u het apparaat schoonmaakt;
 • op welke veiligheidseisen u moet letten;
 • hoe u alarm kunt slaan als dat nodig is.

We geven deze informatie ook aan uw mantelzorgers of aan andere hulpverleners.

Lees hier meer over op de pagina Hoe wij begeleiden >

Scholing en instructie uitklapper, klik om te openen

Als u thuis bent met beademing kan er behoefte zijn aan extra informatie of uitleg. Op de website scholingsprogramma CTB vindt u het landelijk onderwijsprogramma van de Centra voor Thuisbeademing.

Er zijn leerroutes voor professionele zorgverleners en voor mantelzorgers.

Er is veel informatie te vinden in de mediatheek, zoals instructievideo’s, informatie over apparatuur (per centrum), een kennisbank en handelingsschema’s.

Wilt u meer weten of hebt u vragen, kijkt u dan op de pagina ‘veel gestelde vragen’ van die website.

Als er professionele zorgverleners betrokken zijn in de zorg rond uw beademing dan plannen wij als CTB een praktijkinstructie in. Deze geven we op de dag dat u vanaf de verpleegafdeling naar huis gaat.

Website scholingsprogramma CTB > 

Verzekering bij thuisbeademing uitklapper, klik om te openen

Voor informatie over stroomvergoedingen neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.
Lees meer over wat je kunt doen als je hogere energiekosten hebt door medische apparatuur.

Indien u chronisch wordt beademd, betaalt uw zorgverzekeraar maandelijks een vast bedrag aan het UMC Utrecht. Vanuit dit bedrag krijgt u uw beademingsapparatuur, het onderhoud daarvan, de bijbehorende materialen (disposables) en de begeleiding vanuit het CTB.

De begeleiding vanuit het CTB is:

 • het polikliniekbezoek;
 • de thuismetingen;
 • eventuele huisbezoeken;
 • telefonisch advies.

Opname in het ziekenhuis vanwege chronische beademing wordt betaald vanuit uw basisverzekering.

Vraag na bij uw zorgverzekeraar hoe het geregeld is met de vergoeding als uw PGB'er bij u blijft tijdens de opname.   

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet