Terug

CIP-studie - Kanker tijdens zwangershap

CIP-studie - Kanker tijdens zwangershap

Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek naar kanker tijdens de zwangerschap. Onderzocht wordt hoe vaak kanker tijdens de zwangerschap voorkomt en welke gevolgen dit heeft voor moeder en kind. Het onderzoek bestaat uit meerdere onderdelen. Patiënten kunnen deelnemen aan afzonderlijke onderdelen.

Over de CIP-studie uitklapper, klik om te openen

Wetenschappelijke titel

Cancer in Pregnancy (CIP-study), an international observational study.

Doel van het onderzoek

Onderzocht wordt hoe vaak kanker tijdens de zwangerschap voorkomt en welke gevolgen dit heeft voor moeder en kind.

Voor de kinderen is er op de langere termijn weinig bekend over wat mogelijke schadelijke gevolgen zijn van de behandeling. Het doel van de studie is dan ook dit beter in kaart te brengen.

Ook worden in het bloed van de moeder concentraties chemotherapie gemeten om meer te weten te komen over de dosering van chemotherapie tijdens de zwangerschap.

Daarnaast wordt onderzocht hoe kanker in de zwangerschap zich gedraagt en welke genetische veranderingen er zijn opgetreden in de tumor.

Tenslotte wordt onderzoek gedaan naar emotionele belasting van de patiënte en haar partner.

Opzet van het onderzoek

Deel 1: Zwangerschap, bevalling en gezondheid van moeder

1.1A Registratiestudie moeder en pasgeborene. Het registreren van het verloop van kanker tijdens de zwangerschap en hoe de uitkomst is voor moeder en kind na kanker tijdens de zwangerschap.

1.1B Effecten van kanker(behandeling) op het pasgeboren kind: de placentastudie

1.2 Psychologische vragenlijst – Hoe hebben patiënten (en partners) de diagnose kanker tijdens de zwangerschap ervaren en wat zijn de zorgen.

1.3 Biobank (enkel indien borstkanker werd vastgesteld). Het centraal opslaan van weefsel- en bloedstalen om verschillen vast te leggen tussen de biologie van borstkanker tijdens de zwangerschap, ten opzichte van borstkanker die niet met de zwangerschap samenvalt.

1.4 Farmacokinetiek – metingen van chemotherapie in bloed, ten tijde van 1 kuur chemotherapie

Deel 2: Opvolging van het kind – Invloed van kanker en behandeling daarvan op het kind – langetermijn-effecten.

Wordt er geloot? 

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Meer informatie over deze studie

Op de website van UZ Leuven vindt u meer informatie over deze studie.

Internationaal onderzoek

Deze studie is een initiatief van het UZ Leuven (België).

Centrale METC indiening in Nederland: Erasmus MC Rotterdam

Coördinatoren

Deelnemende ziekenhuizen in Nederland 

 • Erasmus MC (Rotterdam)
 • UMC Amsterdam, locatie AMC en VUmc
 • Antonie van Leeuwenhoek (Amsterdam)
 • Radboudumc (Nijmegen)
 • MUMC (Maastricht)
 • UMCG (Groningen)
 • LUMC (Leiden)
 • Catharina Ziekenhuis (Eindhoven)
 • Prinses Maxima Centrum (Utrecht)
 • UMC Utrecht

In totaal zullen 12.000 patiënten meedoen aan deze studie, waarvan 1.080 in Nederland. Het soort kanker dat de patiënt heeft speelt geen rol.

Studiecoördinator in het UMC Utrecht:

Goedkeuring

Het onderzoek is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie de CCMO-site.

Vermelding in trialregister: Register CCMO: NL 43546.078.13

Samenwerking

 • Er vindt samenwerking plaats met de landelijke stichting SKION, in verband met de registratie van kinderen die in de baarmoeder blootgesteld zijn aan therapie.
 • Ook vindt samenwerking plaats met de landelijke adviesgroep kanker in de zwangerschap, waar lokale behandelaars advies inwinnen van experts met betrekking tot kanker in de zwangerschap.

Deelnemen aan het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met kanker tijdens de zwangerschap kunnen deelnemen.
 • Deelname aan deel 2 betreft opvolging van het kind dat is blootgesteld aan therapie tijdens de zwangerschap.
 • Deelname aan deel 1.3 betreft een specifieke populatie: patiënten met borstkanker tijdens de zwangerschap.
 • Aan deel 1.2 kunnen ook partners van patiënten deelnemen.

Behandelingen

Het onderzoek bestaat uit meerdere onderdelen. Patiënten kunnen deelnemen aan afzonderlijke onderdelen. Inhoudelijk verschilt het onderzoek per afzonderlijk onderdeel.

Bijwerkingen

Aan dit onderzoek zijn geen extra bijwerkingen of risico’s verbonden.

Belasting voor patiënt en/of kind

 • Deel 1A en deel 1.1B: Moeder en kind ondergaan geen extra onderzoeken. Medische gegevens worden - anoniem - opgevraagd en opgeslagen. Bij deel 1b worden er na de bevalling biopten afgenomen van de navelstreng en de placenta.
 • Deel 1.2: Patiënten (en partners) vullen vragenlijsten in voor de bevalling met vragen over hoe zij de diagnose kanker tijdens de zwangerschap ervaren.
 • Deel 1.3: Eerder afgenomen tumorweefsel van patiënten (met borstkanker tijdens de zwangerschap) wordt onderzocht.
 • Deel 1.4 Bij patiënten worden extra bloedmonsters afgenomen tijdens 1 kuur chemotherapie
 • Deel 2: Kinderen ondergaan direct na geboorte een aantal (grotendeels) routine (lichamelijke) onderzoeken. Deze onderzoeken worden tot en met het 18e jaar regelmatig herhaald. Het betreffen niet-invasieve onderzoeken; er wordt geen bloed geprikt. Vanaf het 18e jaar volgen alleen nog enkele vragenlijsten. Als het kind 12 jaar is, mag het zelf beslissen over voortgang van het onderzoek.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet