Terug

COIMBRA-studie

COIMBRA-studie

Wetenschappelijk onderzoek

In de COIMBRA-studie willen we zoveel mogelijk leren van patiënten met tumoruitzaaiingen in de hersenen. We vragen iedereen die komt om bestraald te worden voor hersenuitzaaiingen om mee te doen. We verzamelen klinische gegevens, gegevens uit vragenlijsten over kwaliteit van leven, we maken we extra MRI-scans, en willen we makkelijker deelnemers voor toekomstige studies vinden en uitnodigen. Op deze manier kunnen we leren van iedere patiënt, en hopen we beter inzicht te krijgen in de factoren die zorgen voor succes van de behandeling. Daarnaast willen we ook graag meer weten over de kwaliteit van leven voor, tijdens en na de behandeling. Uiteindelijk moet het onderzoek leiden tot meer voorspellers van een succesvolle behandeling, zodat toekomstige patiënten een behandeling op maat kunnen krijgen.

uitklapper, klik om te openen

Titel van het onderzoek

The Cohort for patient-reported Outcomes, Imaging and trial inclusion in Metastatic BRAin disease (COIMBRA);

Onderzoek naar kwaliteit van leven en beeldvorming bij uitzaaiingen in de hersenen.

Inleiding

Uitzaaiingen in de hersenen zijn de meest voorkomende vorm van tumoren in de hersenen wereldwijd. Gelukkig is er de laatste jaren veel vooruitgang geboekt op het gebied van de behandeling. Hierdoor wordt de overleving van mensen met uitzaaiingen in de hersenen steeds beter.

Momenteel ondergaan patiënten met uitzaaiingen in de hersenen een bestraling. Dat kan lokale bestraling zijn (stereotactische bestraling) of bestraling van de gehele hersenen. Soms ondergaan patiënten ook een operatie, al dan niet aangevuld met een bestraling. De behandeling die wordt gegeven is van een aantal zaken afhankelijk en wordt per patiënt besloten.

De kans op een lokaal succesvolle behandeling is hoog, maar of de kanker in het geheel onder controle komt is moeilijk te voorspellen. De tumor van waaruit de uitzaaiing komt, speelt hierbij een grote rol. Ook kunnen leefstijl en voeding mogelijk van belang zijn. Daarnaast weten we nog te weinig over de kwaliteit van leven voor, tijdens en na afloop van de behandeling.

Om beter te kunnen voorspellen welke patiënten voordeel hebben van een bepaalde behandeling en om behandelingen te kunnen verbeteren, is onderzoek in grote groepen patiënten nodig.

Daarom verzamelen we in dit observationele onderzoek zo veel mogelijk gegevens van patiënten die op de afdeling Radiotherapie bestraald worden. Daarnaast nemen we periodiek vragenlijsten af over de kwaliteit van leven, en hebben we de mogelijkheid om extra MRI-scans te maken. Ten slotte willen we vanuit het COIMBRA-cohort deelnemers voor nieuwe studies uit kunnen nodigen, om zo onderzoek naar nieuwe behandelingen makkelijker te maken.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om te leren van iedere patiënt. We doen dit door gegevens te verzamelen van zoveel mogelijk patiënten met uitzaaiingen in de hersenen en van patiënten die preventief bestraald worden. Op deze manier hopen we beter inzicht te krijgen in de factoren die zorgen voor succes van de behandeling. Daarnaast willen we ook graag meer weten over de kwaliteit van leven voor, tijdens en na de behandeling. Uiteindelijk moet het onderzoek leiden tot meer voorspellers van een succesvolle behandeling, zodat toekomstige patiënten een behandeling op maat kunnen krijgen.

Wie kan deelnemen aan het onderzoek?

Patiënten die verwezen worden naar de afdeling Radiotherapie voor bestraling van hersenuitzaaiingen.

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

Het onderzoek bestaat uit 4 verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel staat vast voor alle deelnemers, de overige drie zijn optioneel.

Het gebruik van medische gegevens

Wij willen graag medische gegevens verzamelen die relevant zijn voor het onderzoek. De gegevens worden verkregen uit het behandeldossier, via de huisarts of via bestaande Nederlandse registratiesystemen op het gebied van de volksgezondheid.

De volgende punten zijn optioneel. Per onderdeel kunnen deelnemers aangeven of ze hier wel of niet aan mee willen doen:

 * Vragenlijsten over kwaliteit van leven

Het onderzoek richt zich ook op de beleving van de patiënt tijdens en na de behandeling. Ze krijgen op verschillende momenten een aantal vragenlijsten toegestuurd. De vragen gaan over gezondheid, zoals bijvoorbeeld pijn, moeheid en dagelijks functioneren. Deelnemers krijgen deze vragenlijsten voorafgaand aan de bestraling, na 1 en 3 maanden na de bestraling, en daarna elke 3 maanden. De vragenlijsten kunnen via internet of op papier ingevuld worden, en het invullen kost ongeveer 20 minuten.

 * Extra MRI-opnames

Wij willen ook onderzoek doen naar nieuwe soorten MRI-opnames. Er kunnen extra MRI-opnames gemaakt worden aansluitend aan de MRI-scans die deelnemers krijgen als onderdeel van de standaard zorg. Zij hoeven hiervoor niets extra’s te doen. De extra scans duren maximaal 15 minuten extra.

 * Benadering voor deelname aan nieuw onderzoek

Deelnemers kunnen op een bepaald moment benaderd worden voor een onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe, experimentele behandelingen of ondersteunende therapieën. Bij een experimentele behandeling weten we nog niet of deze effectiever is dan de standaard behandeling. Bij een ondersteunende therapie verwachten we dat deze de gevolgen van de ziekte en/of bijwerkingen van de standaard behandeling verlicht.

Wij zijn van plan om meerdere nieuwe experimentele behandelingen en ondersteunende therapieën te onderzoeken. Deelnemers kunnen voor meerdere onderzoeken op basis van loting geselecteerd worden.

Er is voor deelnemers geen direct voordeel van het meedoen aan dit onderzoek. Deelname kan wel bijdragen aan meer kennis over de behandeling en preventie van uitzaaiingen in de hersenen voor toekomstige patiënten. Deelnemers zijn extra tijd kwijt met het invullen van vragenlijsten, en eventuele extra MRI-scans. 

Wie zijn de onderzoekers?

 

Meer informatie

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet