Terug

GERSOC-studie

GERSOC-studie

Wetenschappelijk onderzoek

GERSOC-studie: een onderzoek naar het verbeteren van de behandeling van eierstokkanker bij vrouwen van 70 jaar en ouder.

Wat is het doel van het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

De behandeling van eierstokkanker in een gevorderd stadium bestaat uit chemotherapie en een operatie.

Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar deze behandeling, is er maar weinig bekend over de beste keuze voor vrouwen van 70 jaar en ouder. Wel is bekend dat veel vrouwen boven de 70 jaar de behandeling niet (kunnen) afmaken. Dit komt onder andere door bijwerkingen van de behandeling, waardoor een verminderde kwaliteit van leven wordt ervaren. Het blijkt bij vrouwen in deze leeftijdsgroep moeilijk om vooraf te voorspellen wie een behandeling met chemotherapie en/of een operatie goed kan doorstaan. Vrouwen die fit zijn kunnen deze standaardbehandeling ondergaan; bij minder fitte vrouwen is soms een aanpassing van de behandeling nodig.

In de GERSOC-studie willen we onderzoeken hoe we de beste behandeling kunnen selecteren voor zowel fitte als voor minder fitte vrouwen van 70 jaar en ouder.

Wie kan deelnemen aan het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

Vrouwen van 70 jaar of ouder, bij wie er een verdenking is op eierstokkanker met uitzaaiingen of bij wie de diagnose eierstokkanker met uitzaaiingen is vastgesteld.

Wie zijn de onderzoekers? uitklapper, klik om te openen

Deze studie wordt uitgevoerd in meerdere Nederlandse ziekenhuizen.

Studiecoördinator in het UMC Utrecht:

Wat houdt deelnemen aan het onderzoek in? uitklapper, klik om te openen

In de helft van de deelnemende ziekenhuizen worden voorafgaand aan het vaststellen van de behandeling twee korte tests verricht. Dit wordt een geriatrische screening genoemd. Deze screening bestaat uit:

  1. een vragenlijst;
  2. een looptest.

Mede op basis van de uitkomst van de screening besluit de behandelend arts of een verwijzing naar de geriater (een arts gespecialiseerd in ouderen) noodzakelijk is voor het bepalen van de beste behandeling.

In de andere helft van de ziekenhuizen blijft de zorg zoals hij nu standaard gegeven wordt. Daarbij besluit de behandelend arts op basis van het gesprek en de gebruikelijke onderzoeken wat de beste behandeling is. Hierbij vindt een verwijzing naar de geriater plaats als de behandelend arts dit nodig vindt.

Het UMC Utrecht hoort tot deze laatste groep ziekenhuizen. Er vindt dus geen geriatrische screening plaats.

In beide groepen vragen wij vrouwen die deelnemen aan de studie om voor, tijdens en na de behandeling vragenlijsten in te vullen die de kwaliteit van leven meten. Ook wordt er informatie verzameld uit het medisch dossier over het beloop van de aandoening en behandeling.

Mogelijke voor- en nadelen van deelname uitklapper, klik om te openen

Deze studie zal waardevolle kennis opleveren over de behandeling van vrouwen van 70 jaar en ouder met eierstokkanker. We hopen op deze manier te behandeling in de toekomst te kunnen verbeteren.

Er zijn geen lichamelijke ongemakken of risico’s verbonden aan deelname aan dit onderzoek en deelnemen kost weinig tijd.

Het kan voorkomen dat de geriatrische tests informatie opleveren waardoor u sneller naar een geriater verwezen wordt. Dit kan de keuze van uw behandeling beïnvloeden. Ook kunnen sommige vragen uit de vragenlijsten als confronterend worden ervaren. 

Bij wie kan ik meer informatie krijgen?

Uw behandelend gynaecoloog of oncoloog kan u meer vertellen over (deelnemen aan) de GERSOC-studie.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet