Terug

Tinnitus implant onderzoek: onderzoek naar tinnitus en cochleair implantaat

Tinnitus implant onderzoek: onderzoek naar tinnitus en cochleair implantaat

Wetenschappelijk onderzoek

Ongeveer tien tot vijftien procent van de mensen heeft tinnitus (oorsuizen). Zij kunnen dit op verschillende manieren ervaren. De één hoort een zoemend geluid, de ander een piep of een beltoon. Het geluid kan wisselend zijn of de hele tijd aanwezig en hard of zacht zijn. Daarbij hebben sommige mensen veel last, terwijl anderen nauwelijks klachten hebben in het dagelijks leven. Op dit moment bestaat er nog geen behandeling om de tinnitus te laten verdwijnen. Wel zijn er verschillende behandelingen om het oorsuizen beter beheersbaar te maken. Helaas werken deze behandelingen niet voor elke patiënt. De afdeling keel-, neus- en oorheelkunde (KNO) van het UMC Utrecht is een onderzoek gestart naar de behandeling van tinnitus. In dit onderzoek bekijken we wat het effect is van een cochleair implantaat op de tinnitus klachten. De onderzoeksgroep zoekt vijftig deelnemers voor deze studie.

Wat is het doel van het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

Cochleaire implantatie wordt gebruikt bij doven of slechthorenden om beter te horen. Hierbij wordt met een operatie een implantaat geplaatst in het oor. Verschillende onderzoeken hebben als bijkomstigheid een vermindering van de tinnitusklachten gevonden na cochleaire implantatie bij doven of slechthorenden.

Onlangs is het Tinnitus implant onderzoek gestart in het UMC Utrecht. Het doel van dit onderzoek is om cochleaire implantatie te vergelijken met geen behandeling onder mensen met ernstige tinnitusklachten en een matig tot ernstig gehoorverlies. We kennen de behandeling toe op basis van loting. Na start van de studie volgen we patiënten uit beide groepen zes maanden om te kijken naar de uitkomst.

Wie kan deelnemen aan het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

Aan het onderzoek kunnen in totaal vijftig patiënten deelnemen. U kunt deelnemen als:

  • U 18 jaar of ouder bent.
  • U ernstige tinnitusklachten hebt.
  • U matig tot ernstig gehoorverlies hebt in beide oren (bilaterale gehoordrempel bij lage frequenties tussen 40 en 80 dB).
  • U onvoldoende baat hebt gehad bij reguliere tinnituszorg, zoals psyschologische of geluidstherapie

Wat houdt deelnemen aan het onderzoek in? uitklapper, klik om te openen

Als u in aanmerking komt voor de studie, ondertekenen we samen het toestemmingformulier in het UMC Utrecht. Op de basis van loting krijgt de helft van de deelnemers aan het onderzoek een cochleair implantaat aangeboden als behandeling voor de tinnitusklachten. De andere helft is zonder behandeling bij het onderzoek betrokken. Voor het onderzoek zijn drie bezoeken aan het UMC Utrecht gepland voor het meten van de gehoortest en de tinnitus (bovenop de reguliere controlebezoeken voor cochleaire implantatie). Ter voorbereiding vult u thuis voorafgaand aan deze bezoeken een vragenlijst in over de studie uitkomst (tinnituslast, psychologische klachten, ervaren winst van de behandeling en kwaliteit van leven). De kosten voor de cochleaire implantatie en alle bezoeken in het kader van deze studie worden vergoed door Cochlear. Zes maanden nadat het cochleair implantaat geplaatst is, eindigt de studie.

Wie zijn de onderzoekers? uitklapper, klik om te openen

Het onderzoeksteam bestaat uit:

Hoofdonderzoeker:

Prof. dr. Robert J. Stokroos, medisch afdelingshoofd KNO

Uitvoerend onderzoeker:

Dr. A.L. Smit, otoloog
Dr. I. Stegeman, epidemioloog
Dr. K. Rhebergen, audioloog
K.K.S Assouly, promovendus

Door wie is het onderzoek gefinancierd? uitklapper, klik om te openen

Het onderzoek is gefinancierd door Cochlear Ltd.

Geïnteresseerd in deelname? uitklapper, klik om te openen

Hebt u vragen over het onderzoek of bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan dit onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met:

Kelly K.S. Assouly, PhD candidate
E-mail: tinnitusimplant@umcutrecht.nl

Het is niet zeker dat u kunt deelnemen na aanmelding. De onderzoeksarts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of u voldoet aan alle criteria voor deelname.

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

De studie is terug te vinden in het trialregister

Dankwoord uitklapper, klik om te openen

Wij danken alle deelnemers aan het onderzoek hartelijk! Alleen hierdoor is het mogelijk voor ons om dit soort onderzoek uit te voeren en we hopen hiermee uiteindelijk de zorg voor tinnituspatiënten te kunnen verbeteren.

Deze pagina is het laatst bewerkt op: uitklapper, klik om te openen

13 juni 2022

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet