Terug

Utrecht Prostaat Cohort (UPC)

Utrecht Prostaat Cohort (UPC)

Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek naar de uitkomst van behandeling en kwaliteit van leven van patiënten met prostaatkanker

Prostaatkanker is een veel voorkomende aandoening onder mannen. Artsen en wetenschappers zijn voortdurend opzoek naar nieuwe manieren om de behandeling, nazorg en kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren.

uitklapper, klik om te openen

Het doel van het onderzoek 

Het doel van het UPC-onderzoek is om te meten hoe het patiënten tijdens en in de jaren na de behandeling vergaat. Dit doen wij door van een grote groep patiënten met prostaatkanker gegevens te verzamelen. Naar verwachting zullen jaarlijks 500 a 600 patiënten meedoen aan dit onderzoek. In totaal zullen ongeveer 1500 proefpersonen mee doen met dit onderzoek. Op deze manier willen wij inzicht krijgen in welke factoren van invloed zijn op het succes van de behandeling en op de kwaliteit van leven, op zowel de korte als lange termijn. Dit is belangrijk om voor toekomstige patiënten de behandeling beter op maat te kunnen maken, de overlevingskansen verder te vergroten en kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling te verbeteren.

Wie kan deelnemen aan het onderzoek? 

Om onderzoek hiernaar mogelijk te maken, vragen wij alle patiënten met prostaatkanker die (mogelijk) behandeld  zullen worden in het UMC Utrecht of het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein om mee te doen aan het UPC-onderzoek.

Wat houdt deelname aan het onderzoek in? 

Wij verzamelen van alle patiënten die meedoen de medische gegevens die van belang zijn voor het onderzoek naar prostaatkanker. Het gaat onder andere om leeftijd, kenmerken van de afwijkingen in de prostaat, klachten, behandeling en beeldmateriaal (zoals CT- en MRI-beelden).

Wij vragen de deelnemers om op vaste momenten, tijdens en na de behandeling, vragenlijsten in te vullen over bijvoorbeeld kwaliteit van leven, klachten, werkhervatting en uw mening over het onderzoek.

Wanneer u beluit mee te doen aan het UPC-onderzoek, vragen wij u om samen met de onderzoeker het toestemmingformulier te ondertekenen. Het UPC-onderzoek bestaat uit 4 verschillende onderdelen waar u apart toestemming voor kunt geven, namelijk:

 • Onderdeel 1: Toestemming voor deelname aan het UPC onderzoek (gebruik van uw medische gegevens).
  Dit houdt in dat u ons toestemming geeft uw medische gegevens te gebruiken om onderzoek te doen naar de factoren die van invloed kunnen zijn op het succes van de behandeling en op de kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling. Ook via uw eigen huisarts, behandelend arts en/of landelijke Nederlandse registratiesystemen (zoals de Nederlandse Kankerregistratie en het Centraal Bureau voor de Statistiek) zullen wij aanvullende medische gegevens verzamelen om het verloop van uw ziekte en behandeling te kunnen volgen.
  Als u mee wilt doen aan onderdeel 2, 3 en 4 is het noodzakelijk dat u toestemming geeft voor onderdeel 1.
 • Onderdeel 2: Toestemming voor het ontvangen van kwaliteit van leven vragenlijsten.
  Wij zullen u op verschillende momenten vragen een vragenlijst in te vullen, namelijk:
  - Direct na deelname aan het UPC onderzoek;
  - Na 1, 3, 6, 9, 12, 18, en 24 maanden. Vervolgens elk jaar voor een periode van 10 jaar vanaf de eerste behandeling.
 • Onderdeel 3: Toestemming om benaderd te worden voor het ondergaan van nieuwe experimentele behandelingen of ondersteunende therapieën.
  Deelname aan dit tweede onderdeel van het onderzoek is alleen mogelijk indien u ook toestemming hebt gegeven voor bovengenoemd onderdelen 1 en 2.
  Binnen het UPC onderzoek zullen onderzoeken uitgevoerd worden naar de effectiviteit van nieuwe, experimentele behandelmethoden (bijvoorbeeld nieuwe bestralingsmethoden) of ondersteunende therapieën (bijvoorbeeld fysiotherapie). U kunt ons toestemming geven om u te mogen benaderen voor deelname aan dergelijke onderzoeken. Dit kan vroeg tijdens de behandeling het geval zijn (bijvoorbeeld nieuwe bestralingsmethoden), maar ook na enkele jaren erna (bijvoorbeeld leefstijl-onderzoek).
 • Onderdeel 4: Toestemming voor het delen van uw geanonimiseerde gegevens met commerciële bedrijven.
  Op het toestemmingsformulier kunt u aangeven of u het ook goed vindt dat uw gegevens geanonimiseerd gedeeld worden met commerciële bedrijven, zoals bijvoorbeeld de fabrikant van een nieuw bestralingsapparaat. Uw gegevens worden alleen geanonimiseerd doorgegeven (dus onder andere ontdaan van naam, geboortedatum en adres). De onderzoeksgegevens kunnen worden gebruikt voor verbetering van de bestralingsapparatuur, commerciële publicaties en/of voorlichtingsbijeenkomsten, maar het moet altijd gerelateerd zijn aan verbetering van behandeling van kanker.


Wie zijn de onderzoekers? 

Het onderzoeksteam bestaat uit: 

 • Hoofdonderzoeker: dr. J.R.N. van der Voort van Zyp, radiotherapeut-oncoloog UMC Utrecht
 • Uitvoerend onderzoeker: drs. F.R. Teunissen, arts-onderzoeker
 • Onderzoeksteam: prof. dr. H.M. Verkooijen, epidemioloog UCM Utrecht; dr. H.H.E. van Melick, uroloog st. Antonius ziekenhuis;
  dr. R.P. Meijer, uroloog UMC Utrecht

Geïnteresseerd in deelname?

Alle nieuwe patiënten die worden behandeld voor niet gemetastaseerde prostaatkanker in het UMC Utrecht of het st. Antoniusziekenhuis Utrecht/Nieuwegein komen in aanmerking voor het UPC onderzoek. Zij zullen benaderd worden met de vraag of zij mee willen doen met het onderzoek. Deelname is altijd vrijwillig.

Meer informatie

De studie is terug te vinden in het trialregister op https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04228211

Algemene informatie over het ziektebeeld kunt u vinden op:

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet