Terug

Kniedistractie

Kniedistractie

Update (november 2020) over de kniedistractiebehandeling

Wij voeren op dit moment geen kniedistractiebehandelingen uit en nemen geen verwijzingen aan. Het Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld dat er onvoldoende bewijs is dat de kniedistractie net zo goed is als een totale knieprothese. Om deze reden wordt de kniedistractiebehandeling niet uit het basispakket vergoed. Als er meer onderzoek is gedaan, kan het Zorginstituut kniedistractie opnieuw beoordelen. 

Veelgestelde vragen

Is de verwachting dat deze behandeling in de toekomst weer wordt uitgevoerd?
Het Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld dat er nu onvoldoende bewijs is dat de kniedistractie net zo goed is als een totale knieprothese. Om deze reden wordt de kniedistractiebehandeling niet uit het basispakket vergoed. Ondanks het beperkte bewijs lijkt kniedistractie wel een veelbelovende behandeling te zijn. Om die veelbelovendheid echt vast te stellen, is meer en langdurig onderzoek met voldoende patiënten nodig. Daarna kan het Zorginstituut de effectiviteit van kniedistractie opnieuw beoordelen. Als de kniedistractiebehandeling in de toekomst wordt opgenomen in het basispakket en wij deze behandeling weer kunnen uitvoeren, dan vermelden wij dit op onze website www.umcutrecht.nl/kniedistractie.

Kan ik een andere behandeling krijgen?
Patiënten die in het verleden zijn verwezen voor een kniedistractie, zijn van de wachtlijst afgehaald en per brief geïnformeerd over de mogelijkheid om op de wachtlijst te blijven staan voor een eerste afspraak op de polikliniek orthopedie voor een andere behandeling.

De huidige wachttijd op de polikliniek orthopedie bedraagt meer dan een jaar. U ontvangt zes weken voor uw eerste afspraak een uitnodiging per brief.

Kan ik de kniedistractiebehandeling zelf betalen?
Nee, dit is niet mogelijk. Dat is zo in de wet vastgelegd.