Terug

Expertisecentrum neonatale neurologie

Expertisecentrum neonatale neurologie

Expertise centrum

Dit expertisecentrum staat (inter-)nationaal bekend om de kennis op het gebied van diagnostiek en behandeling van pasgeborenen met hersenschade.

Meer over het centrum uitklapper, klik om te openen

Binnen een expertisecentrum wordt zorg geleverd aan patiënten met zeldzame aandoeningen. Het Expertisecentrum Neonatale Neurologie, onderdeel van het UMC Utrecht, levert zorg aan pasgeborenen met hersenschade of aangeboren hersenafwijkingen en heeft wegens deze expertise nationale en internationale bekendheid. Deze gespecialiseerde zorg wordt geleverd door een team van experts, met o.a. neonatologen, physician assistants, gynaecologen, radiologen, kinderneurologen en fysiotherapeuten. Zij zijn betrokken bij zowel de diagnostiek als behandeling van pasgeborenen met verschillende vormen van hersenschade. Naast de zorg die we leveren voor kinderen in ons ziekenhuis, geven we ook collega’s uit andere ziekenhuizen advies (second opinions). Naast de directe zorg voor pasgeborenen, is ons team ook betrokken bij het in kaart brengen van de lange termijn ontwikkeling van kinderen met rondom de geboorte opgelopen hersenschade. Dit gebeurt op de polikliniek neonatologie.

Om een expertisecentrum te kunnen zijn, moet er aan verschillende voorwaarden voldaan worden. Zo moet er voldoende kennis en ervaring zijn met de verschillende ziektebeelden. Naast de zorg voor pasgeborenen, besteedt onze afdeling daarom veel aandacht aan vernieuwend onderzoek. Een voorbeeld hiervan is de DINOSAUR studie voor pasgeborenen met een herseninfarct. Ook patiënten met andere ziektebeelden, zoals hersenschade na vroeggeboorte, zuurstofgebrek rond de geboorte (asfyxie) en een zeldzame vorm van een beroerte (cerebrale sinustrombose), kunnen door de kennis en kunde van het team van experts hier worden behandeld.

Naast onderzoek naar nieuwe behandelingen voor specifieke ziektebeelden, doen we ook onderzoek naar hoe de hersenontwikkeling van te vroeg geboren kinderen gestimuleerd kan worden. Hierbij wordt er o.a. gekeken of de hersenontwikkeling gestimuleerd kan worden door het optimaliseren van slaap, het luisteren naar muziek, met bepaalde voedingsstoffen en door het verminderen van stress.  Bij kinderen die kort na de geboorte geopereerd moeten worden, kijken we of de hersenontwikkeling verbeterd kan worden door het aanbieden van massage.

Onderzoek(en) uitklapper, klik om te openen


Samenwerking uitklapper, klik om te openen

Binnen het UMC Utrecht werken we nauw samen met zorgverleners van diverse andere afdelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zorgverleners van de verloskunde, het kinderbewegingscentrum, kinderchirurgiekinderneurologie en kinderrevalidatiegeneeskunde. Daarnaast wordt er samengewerkt met de ziekenhuizen in onze regio, waar kinderen, na een opname op de NICU, naar kunnen worden overgeplaatst. Tenslotte geven we advies aan artsen van andere NICU’s wanneer zij vragen hebben op het gebied van de neonatale neurologie.

Ook op het gebied van onderzoek werken we veel samen, zowel binnen als buiten het UMC Utrecht. Een goed voorbeeld hiervan is het 030-lab in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Deze faciliteit geeft onderzoekmedewerkers van verschillende afdelingen de gelegenheid hun deelnemers aan onderzoek te zien op één locatie en zo hun kennis en expertise te delen.

Een ander voorbeeld is het ‘Developmental Origins of Disease’ (DDOD) lab. Deze onderzoeksafdeling doet onderzoek naar de korte- en langetermijneffecten van vroege hersenschade in diermodellen en ontwikkelt nieuwe vormen van therapie voor kinderen met hersenschadde.

Ook binnen Nederland zijn er vele intensieve samenwerkingen op het gebied van onderzoek. Onze afdeling is aangesloten bij de N3, het netwerk van NICU’s, waarbinnen onderzoek in Nederland georganiseerd wordt. Er zijn samenwerkingen met andere faculteiten van de Universiteit Utrecht, met bedrijven en internationale samenwerkingen en met onderzoeksgroepen in o.a. Parijs, Londen en Toronto.

Contact uitklapper, klik om te openen

Als u wilt dat uw kind in ons centrum behandeld wordt, hebt u altijd een verwijzing nodig van de behandelend arts of huisarts van uw kind.

Wanneer uw kind nog is opgenomen op de couveuse afdeling kunt u contact opnemen met:
T: 088-755 4545
E: stafneonatologie@umcutrecht.nl

Wanneer uw kind naar huis ontslagen is, kunt u contact opnemen met
E: neowkz@umcutrecht.nl

Wetenschappelijk onderzoek uitklapper, klik om te openen

Uiteraard wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan door de onderzoekers verbonden aan het expertisecentrum. Bij deze onderzoeken is het doel om behandelingen te ontwikkelen om de hersenen van pasgeborenen te beschermen of om beschadigd hersenweefsel te helpen herstellen. Voor een deel van het onderzoek gebruiken we gegevens die al verzameld zijn in het kader van zorg. Voor het gebruik van deze gegevens vragen we toestemming van de ouders. Voor andere onderzoeken doen we iets extra’s, boven op de normale zorg van het kind. Hierover geven we dan eerst uitleg aan de ouders en vragen we vervolgens om toestemming. Voorbeelden van dit soort studies zijn:

Music as medicine

Met deze studie onderzoeken we of het laten horen van muziek tijdens verblijf in het ziekenhuis positieve effecten heeft op de hersenontwikkeling van te vroeg geboren baby’s (premature neonaten). In deze studie willen wij muziek aanbieden aan baby’s die bij een zwangerschapsduur van 29 tot 33 weken geboren zijn.
Lees meer >

Albino

Bij deze studie kijken we naar het effect van het medicijn allopurinol (naast koeling als gebruikelijke therapie) op de hersenontwikkeling bij a term geboren kinderen met zuurstofgebrek rondom de geboorte.
Lees meer >

Dinosaur

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of we schade in de hersenen na een herseninfarct kunnen beperken door het toedienen van het medicijn darbepoëtine. Darbepoëtine is een middel dat de aanmaak van rode bloedcellen in het lichaam bevordert, maar in dierenstudies ook een duidelijke afname van hersenschade laat zien na een infarct.
Lees meer Lees meer >

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

Europese netwerken (ERN)

Door samenwerking met andere Europese landen is het mogelijk om hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en zorg voor mensen met een zeldzame aandoening mogelijk te maken. Er zijn in één land vaak onvoldoende patiënten om betrouwbare wetenschappelijke uitspraken te kunnen doen. Binnen de Europese Unie zijn er de Europese Referentie Netwerken (ERNs) gevormd. Hier kun je een animatie vinden waarin precies wordt uitgelegd wat de ERNs doen.(Engelstalig)

Orphanet

Orphanet is een unieke bron die kennis over zeldzame ziekten verzamelt en vervolledigt om zo de diagnose, zorg en behandeling van patiënten met zeldzame ziekten te verbeteren. Orphanet streeft er naar om kwalitatief hoogwaardige informatie over zeldzame ziekten aan te bieden en om te zorgen dat alle belanghebbenden gelijke toegang tot informatie hebben.

ERN en dit expertisecentrum (Engelstalig)
Meer informatie over expertisecentra vindt u op de Europese website van EpiCARE – European Reference Network for rare and complex epilepsies.

Patiëntverhaal uitklapper, klik om te openen

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet