Terug

Renografie

Renografie

Met een renografie is het mogelijk de doorbloeding en werking van een of beide nieren te beoordelen. Ook geeft het onderzoek een indruk van de afvloed van de urine van de nier naar de blaas.Een renografie (renogram) wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het bepalen van de nierfunctie of om het effect van een afvloedstoornis (obstructie) van een nier of het effect van een operatie op de urine-afvloed te beoordelen.

 • Voorbereiding

  Voor het onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Dit onderzoek kan zonder problemen worden uitgevoerd bij mensen  die allergisch zijn voor jodium of röntgencontrastmiddelen.

  Medicijnen

  In principe kunt u uw medicijnen op de normale manier en op het gebruikelijke tijdstip innemen. Indien dit niet wenselijk is, wordt u hiervan door uw behandelend arts op de hoogte gesteld.

  Voorbereiding bij kinderen t/m/ 5 jaar

  Bij kinderen tot en met 5 jaar wordt bij de afspraak voor het renogram ook een afspraak gemaakt bij afdeling Kameleon (dagbehandeling) in het WKZ. Hier wordt een infuusnaaldje ingebracht als voorbereiding op het renogram-onderzoek. Na het inbrengen van het infuusnaaldje komt u met uw kind naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het AZU.

   

 • Tijdens het onderzoek

  Op de afgesproken tijd komt  u naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

  Drinken

  Voor aanvang van het onderzoek krijgt u in de wachtkamer van de afdeling Nucleaire Geneeskunde 500ml water te drinken.  Het drinken stimuleert de nierfunctie en de urineproductie.

  Drinken bij kinderen

  Kinderen krijgen een hoeveelheid drinken op basis van hun lichaamsgewicht. Voor kleine kinderen dient u een flesje met drinken of eigen voeding mee te nemen.
  U kunt als ouder(s) bij het gehele onderzoek aanwezig blijven.

  Uitplassen

  Na ongeveer 30 minuten wordt u verzocht goed uit te plassen. Daarna komt u op de rug op de onderzoekstafel  te liggen.

  Stil liggen

  Om te zorgen dat u tijdens het onderzoek stil blijft liggen wordt gebruik gemaakt van fixatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld een vacuüm-kussen.
   

  Infuus & toedienen radioactieve stof

  Als u nog geen infuus hebt, wordt dit nu ingebracht. Er wordt dan een dun plastic slangetje in een bloedvat in uw arm geschoven.
  Via het infuusnaaldje wordt een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend. Onmiddellijk na de toediening worden er gedurende 30 tot 40 minuten opnamen gemaakt van uw nier(en).

  Foto's maken

  De gammacamera, het apparaat waarmee de foto’s worden gemaakt, bevindt zich onder de tafel, precies onder uw nieren. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek heel stil ligt. Na ongeveer 10 minuten zal de uitvoerende laborant via het infuusnaaldje een plasmiddel (lasix) toedienen. Ook tijdens deze toediening is het belangrijk dat u stil blijft liggen.
  Wanneer de foto’s klaar zijn wordt u nog eenmaal verzocht om uit te plassen. Hierna wordt er nog één opname gemaakt. De laborant vertelt u wanneer het onderzoek klaar is. U kunt dan weer naar huis.

 • Na het onderzoek

  De uitslag

  De uitslag hoort u van uw behandelend specialist. Daarvoor maakt u zelf een afspraak.

Wachttijden

Er zijn geen wachttijden voor een renografie.

Contact

Heeft u vragen over dit onderzoek? Neem dan gerust contact op met de afdeling Radiologie.

 

088 75 58855
De afdeling is bereikbaar van
08.00 - 17.00 uur