Terug

TUR-T

TUR-T

TUR-T is een onderzoek waarmee de arts kan bepalen in welk ontwikkelingsstadium blaaskanker is. In sommige gevallen is TUR-T ook direct de behandeling van blaaskanker.

De stadia van blaaskanker

Als er blaaskanker bij u is vastgesteld, volgt onderzoek naar het stadium waarin de ziekte is. 'Stadium' van de ziekte betekent: hoe ver de tumor is doorgegroeid. Met meervoud van 'stadium' is 'stadia'.

 

 

 

Het is belangrijk om te weten in welk stadium de tumor is. Daar hangt namelijk vanaf wat de beste behandeling is.

Op het plaatje links is de blaaswand afgebeeld. Die bestaat uit meerdere lagen. De blauwe vlekken zijn tumoren. Ze zijn in een verschillend stadium:

 
Stadium Doorgroei van de tumor 
Ta en CIS De tumor is oppervlakkig en groeit alleen in het slijmvlies (urotheel).
T1 De tumor is nog oppervlakkig en groeit dus niet in de spierlaag, maar al wel in de bindweefsellaag onder het slijmvlies.
T2 Een tumor die ingroeit in de spier (spierinvasief; betekent: 'binnendringend').
T3 Een tumor die ook doorgroeit in het omliggende vetweefsel.
T4 Nabije organen of weefselstructuren zoals de prostaat, baarmoeder, vagina, bekkenwand of buikwand zijn aangetast.
N+ of M+ De tumor heeft zich uitgebreid naar de lymfklieren of naar andere organen of botten.

 

TUR-T

Een belangrijk onderdeel van  het stadiëringsonderzoek is de TUR-T. De afkorting staat voor TransUrethrale Resectie van Tumor uit de blaas. Dit kan ook in sommige gevallen gelijk de behandeling zijn. 

Bij deze behandeling/onderzoek krijgt u een plaatselijke verdoving (ruggenprik), Daarna verwijdert de arts de tumor geheel of gedeeltelijk via de plasbuis. Hierbij zal ook een stukje van de blaasspier worden verwijderd om vast te stellen of  tumorweefsel in de spier groeit.

De patholoog-anatoom zal na de operatie in het laboratorium vaststellen wat voor soort weefsel dit is en of het in de spier groeit. Het duurt 10 dagen tot de uitslag van het laboratoriumonderzoek er is.

De operatie wordt gedaan tijdens een korte opname in het ziekenhuis. Na deze operatie wordt soms nog een blaasspoeling gegeven met een medicijn (een chemotherapeuticum genaamd Mitomycine®). Dit helpt het  voorkomen  van nieuwe verspreiding van tumor in de blaas. Deze spoeling geeft over het algemeen weinig bijwerkingen.

PDD

In het UMC Utrecht wordt in specifieke situaties de TUR-T gedaan in combinatie met een vloeistof die verdachte plekken doet verkleuren bij special blauw licht. Dit noemt men Photo Dynamic Diagnostics (PDD). Door deze manier van opereren kunnen afwijkingen beter worden opgespoord.

Hebt u vragen?

Als u vragen hebt over de TUR-T behandeling die u zult ondergaan (of hebt ondergaan), dan kunt u contact opnemen met de Polikliniek Urologie:

     Willem de Blok

     verpleegkundig specialist

     vaste contactperson patiënten met blaaskanker

088 75 569 05
De afdeling is bereikbaar van
08:30 - 12:00 u
en van
13:30 - 16:00 u