Terug

Genetica

Klinische genetica is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met erfelijkheidsvoorlichting en onderzoek naar erfelijke ziekten en aangeboren afwijkingen. Genetisch onderzoek krijgt een steeds grotere rol bij het vinden van de juiste diagnose, zeker als gebruikelijk medisch onderzoek weinig oplevert. Daarnaast helpt DNA-onderzoek steeds vaker om voor patiënten de juiste medicijnen te kiezen.

Meer informatie

De afdeling Genetica bestaat uit:

Deze onderdelen van de afdeling werken nauw samen. Nieuwe bevindingen en technologieën kunnen we zo snel invoeren in de patiëntenzorg. Ook werken we samen met de andere divisies van het UMC Utrecht en ziekenhuizen in de regio. Er zijn ook spreekuren in omliggende ziekenhuizen en instellingen (buitenpoli's).

Het specialisme klinische genetica biedt specialistische zorg, vooral op de volgende gebieden:

  • onderzoek naar erfelijke ziekten en aangeboren afwijkingen
  • aanvullend diagnostisch DNA-, array- en chromosoomonderzoek
  • voorspellend DNA-onderzoek
  • prenatale diagnostiek, zoals onderzoek in vruchtwater en vlokkenmateriaal. 

Bijzonder aandachtsgebieden zijn:

Poliklinieken

Erfelijke aandoeningen

Er zijn zeer veel ziekten en aandoeningen waarbij erfelijke factoren een rol spelen.  Informatie hierover vindt u op de website van het Erfocentrum.

Zorgverleners

Er zijn verschillende zorgverleners die erfelijkheidsonderzoek doen en/of u daarbij begeleiden: klinisch genetici, arts-assistenten, genetisch consulenten en maatschappelijk werkers. Genetisch consulenten en arts-assistenten werken onder supervisie van een klinisch geneticus (medisch specialist).

Er werken meer dan twintig klinisch genetici in het UMC Utrecht. Zij hebben subspecialisaties als oncogenetica, cardiogenetica, neurogenetica, nefrogenetica en onderzoek naar syndromen.

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling Genetica doet veel wetenschappelijk onderzoek. Sommige onderzoeken maken deel uit van grote internationale studies, andere zijn kleinschalig en beperkt tot een enkele afdeling of patiëntencategorie.

Als u patiënt bij ons bent, vragen wij u misschien om ook mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. 

Samenwerking

De afdeling Genetica werkt samen met ziekenhuizen en instellingen in binnen- en buitenland. De klinisch genetici houden spreekuren in omliggende ziekenhuis en instellingen in de regio.

Opleiding en onderwijs

De afdeling Genetica  levert een bijdrage aan de opleiding van studenten. Co-assistenten lopen stage op de afdeling. Ook leidt de afdeling toekomstige klinische genetici en genetisch counsulenten op. Als eerste UMC kent het UMC Utrecht ook een coschap genetica voor studenten geneeskunde.

Ook bij- en nascholing van al onze medewerkers heeft een hoge prioriteit.

Contact en vragen

Voor vragen over het specialisme klinische genetica kunt u contact opnemen met: