Terug

Geriatrie

Het specialisme geriatrie richt zich op de diagnostiek en behandeling van oudere mensen met ingewikkelde ziekteproblemen. Het gaat om ziektebeelden die veroorzaakt worden door veroudering, of die sterk door veroudering beïnvloed worden. Daarbij kijken we niet naar één probleem, maar naar de gehele mens. Bij oudere patiënten zijn er namelijk vaak meerdere aandoeningen tegelijk aanwezig. Het gaat om een combinatie van lichamelijke, psychische, functionele en sociale problemen. De arts die zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van deze oudere mensen heet een klinisch geriater.

Meer over het specialisme geriatrie

Veel voorkomende problemen van patiënten die de geriatrie bezoeken, zijn:

  • mobiliteitsproblemen (problemen met bewegen) en vallen;
  • continentieproblemen, hiermee bedoelen we problemen met het ophouden van urine en/of ontlasting;
  • somberheid, eenzaamheid en levensfase problematiek;
  • onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren;
  • problemen met het geheugen;
  • infecties (bijvoorbeeld luchtweginfectie of urineweginfectie);
  • plotselinge verwardheid, ofwel een delier.

Het team geriatrie richt zich op het voorkomen van ziekten (preventie), het vaststellen wat er met u aan de hand is (diagnostiek) en de behandeling van uw klachten. Wij richten ons daarbij vooral op de kwaliteit van leven zoals u die ervaart.

Seniorvriendelijk ziekenhuis

Het UMC Utrecht heeft in 2015 en 2017 het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis ontvangen en streeft ernaar de zorg voor de ouderen continu te verbeteren, ook nadat besloten is het keurmerk niet meer voort te zetten.

Ons zorgaanbod

Poliklinieken

U komt op de polikliniek voor diagnostiek van specifieke problemen. Het kan hierbij gaan om geheugenklachten, problemen met een verminderde mobiliteit en vallen en/of onbegrepen lichamelijke problemen/achteruitgang. De duur van een bezoek aan een van deze poliklinieken is ongeveer een halve dag. U kunt een bezoek brengen aan de volgende poliklinieken:

Verpleegafdeling

De verpleegafdeling is er voor diagnostiek en behandeling van kwetsbare ouderen. Deze ouderen hebben vaak meerdere acute problemen, naast een beperkt herstelvermogen. De verpleegafdeling heeft twaalf bedden.

Consultatief team geriatrie

Het consultatief team geriatrie is een speciaal team vanuit de geriatrie voor ondersteuning van patiënten die een behandeling krijgen op een andere afdeling dan de afdeling geriatrie en waarbij de kennis van de geriatrie gewenst is.

Lees meer over het consultatief team geriatrie in de folder:

Zorgverleners

Op de afdeling geriatrie werkt een brede groep vanuit meerdere disciplines, zoals (klinisch) geriaters, (senior) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, psychologen en fysiotherapeuten.

Daarnaast werken er geriaters in opleiding, studentverpleegkundigen, wetenschappelijk onderzoekers, verpleegkundig onderzoekers, een unithoofd, verpleegkundig beleidsmedewerker, mentorcoach, secretaresses en afdelingsassistent.

Opleiding en onderwijs

De afdeling geriatrie levert een bijdrage aan de opleiding van studenten. Wij leiden toekomstige geriaters en internisten ouderengeneeskunde op. Er zijn stageplaatsen voor (specialistische) verpleegkundigen en co-assistenten. Ook huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde lopen stage op onze afdelig.

Bij- en nascholing van medewerkers heeft een hoge prioriteit.

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling geriatrie doet veel wetenschappelijk onderzoek. Sommige onderzoeken maken deel uit van grote internationale studies, andere zijn kleinschalig en beperkt tot een enkele afdeling of patiëntencategorie. Als u patiënt bij ons bent, vragen wij u misschien of u ook mee wilt doen aan wetenschappelijk onderzoek. Dit is voornamelijk gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis, patienten met (voorstadia van) dementie, en patienten met polyfarmacie (gebruik van tenminste vijf verschillende geneesmiddelen). Door deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, komen we steeds meer te weten over de verschillende ziektebeelden en wordt het mogelijk deze beter te behandelen in de toekomst.

Contact

Hebt u vragen? Neem dan contact op met het specialisme geriatrie. Voor een afspraak heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

T 088 75 583 78

De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur.

Ziektebeelden

Onderzoek & diagnose

Behandelingen