Terug

Longziekten

Het specialisme longziekten houdt zich bezig met de diagnose en behandeling van aandoeningen aan de longen. Daarnaast wordt er bij het specialisme longziekten wetenschappelijk onderzoek gedaan.

De afdeling longziekten

De afdeling longziekten van het UMC Utrecht werkt nauw samen met andere afdelingen binnen het UMC Utrecht en met andere longafdelingen van de overige ziekenhuizen in de regio Utrecht.

De afdeling bestaat uit verschillende onderdelen

Het specialisme longziekten

Binnen het UMC Utrecht maakt het specialisme longziekten deel uit van de divisie hart en longen.

Het specialisme longziekten biedt excellente specialistische zorg, vooral op de volgende gebieden:

Omschrijving team

Naast de longartsen maken de volgende medewerkers deel uit van het team:

  • artsen in opleiding tot specialist;
  • arts-onderzoekers;
  • longfunctieanalisten;
  • maatschappelijk werkers;
  • secretaresses;
  • verpleegkundigen;
  • verpleegkundig specialisten.

Naast de nieuwste behandelmethodes tegen aandoeningen van de longen, bieden wij u de beste zorg door een intensieve teamaanpak: u hebt in plaats van één arts een volledig team van betrokken specialisten (artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, onderzoekers en maatschappelijk werkers). Wij bespreken patiënten regelmatig in teamverband en kunnen op deze manier meer zorg en aandacht aan de patiënten geven. U hebt vaak en intensief contact met uw eigen behandelaar. Doordat meer zorgverleners voor u beschikbaar zijn, kunt u snel terecht en is er meer flexibiliteit bij het maken van een afspraak.

 

Meer over het specialisme longziekten

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling longziekten voert intensief wetenschappelijk onderzoek uit. Sommige onderzoeken maken deel uit van grote internationale studies, andere zijn kleinschaliger en beperkt tot een enkele afdeling of patiëntencategorie.

Als u patiënt bij ons bent, vragen wij u misschien om ook mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek.

Door deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, komen we steeds meer te weten over de verschillende ziektebeelden en wordt het mogelijk deze beter te behandelen in de toekomst.

Opleiding en onderwijs

De afdeling longziekten levert een bijdrage aan de opleiding van studenten. Op de afdeling lopen co-assistenten stage.

Ook leidt de afdeling toekomstige longartsen op. Longartsen uit binnen- en buitenland komen voor specialistische scholing naar onze afdeling.

Daarnaast zijn er stageplaatsen voor (specialistische) verpleegkundigen.

Bij- en nascholing van medewerkers heeft een hoge prioriteit.

Op zoek naar een opleiding?

Behandeling

> chemotherapie

> endotracheale therapie