Terug

BAMBI - de resultaten

In deze studie werd de effectiviteit van het medicijn bumetanide op de prikkelverwerking bij kinderen met autisme onderzocht. Hiervoor kregen deelnemers 3 maanden lang bumetanide of een niet-werkzaam studiemedicijn. == This study investigated the efficacy of bumetanide on sensory processing in children with autism spectrum disorder.

Deelname

In de periode van mei 2016 tot december 2018 hebben kinderen in de leeftijd van 7-15 jaar met de diagnose autisme, een IQ boven de 55 en zonder nierproblemen of bepaalde neurologische aandoeningen meegedaan aan deze studie.

Tijdens drie maanden werd bekeken hoe er op de medicijnen werd gereageerd. Tevens werd de aandacht en de verwerkingssnelheid van de hersenen getest. Middels een elektro-encefalogram (EEG) werd de hersenactiviteit na prikkels gemeten. 

Voor de start met het medicijn, na het stoppen en 1 maand na het stoppen kwamen deelnemers een dagdeel naar het UMC Utrecht Hersencentrum voor neuropsychologisch onderzoek en het invullen van vragenlijsten. Tevens werd een EEG-onderzoek met 5 taakjes afgenomen. Tijdens het gebruik van de medicijnen kwamen deelnemers 8 keer naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis om te controleren of zij goed op het medicijn reageerden.

Participation

In the period of May 2016 until December 2018, children in the age of 7-15 with a diagnosis of autism, an minimum IQ of 55 and absence of kidney-related problems or neurological disorders, participated in this study.

over the course of three months, the response to the medication was monitored. Furthermore, attention span and the processing speed of the brain was tested. The brain activity after stimuli was measured through EEG.

Before the start of the medication, right after using the medication and one month later, the participants came to the UMC Utrecht for neuropsychological tests and questionnaires. Also, an EEG measurement with 5 different tasks was done. While using the medication, the participants were seen at the Wilhelmina Kinderziekenhuis 8 times, to monitor their response to the medication.

Resultaten

Hier verschijnen binnenkort de resultaten van deze studie.

Results

The results of the BAMBI studie will be published here soon.

Onderzoeksprotocol - Research protocol

Het volledige onderzoeksprotocol van de BAMBI-studie ((in het Engels) vindt u hier:

=verschijnt binnenkort=

Contact

Voor meer informatie over deze studie kunt u contact opnemen met:

Jan Sprengers, J.J.Sprengers@umcutrecht.nl

Dankwoord

Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van alle kinderen en hun ouders die aan deze studie hebben meegedaan.