Terug

Music As Medicine
(Music As Medicine)

Vorige

Music As Medicine
(Music As Medicine)

Met deze studie onderzoeken we of het laten horen van muziek tijdens verblijf in het ziekenhuis positieve effecten heeft op de hersenontwikkeling van te vroeg geboren baby’s (premature neonaten). In deze studie willen wij muziek aanbieden aan baby’s die bij een zwangesrschapsduur van 29 tot 33 weken geboren zijn. Het onderzoek heet Music As Medicine (MAM).

Achtergrond van het MAM onderzoek

Ouders brengen nu al vaak muziekdoosjes mee, zingen zelf voor de kinderen of lezen voor Wij stimuleren de ouders om dit te doen.. Als ouder heb je het gevoel iets te kunnen doen voor je kind door muziek te laten horen of door voor te lezen Ook heb je als ouder het gevoel dat je daardoor beter hecht aan je kind. 
Met dit onderzoek willen we onderzoeken of er een effect is op de vitale parameters zoals  ademhaling, bloeddruk, hartfrequentie en de hersenontwikkeling van kinderen op de intensive care door ze wel of niet naar muziek te laten luisteren. We willen dit doen op een manier die we kunnen meten. Aan deze studie kunnen 70 kinderen meedoen (35 kinderen laten we muziek horen en 35 niet).

Doel van het MAM onderzoek

Het belangrijkste doel van de studie is om te onderzoeken of muziek goed is voor de hersenontwikkeling van een kind. We willen de volgende onderzoeksvragen  beantwoorden:
  1. ​ Heeft muziek invloed op de ontwikkeling van de hersenen van een te vroeg geboren baby op de intensive care? 
  2. Heeft muziek invloed op de opnameduur in het ziekenhuis van een te vroeg geboren baby?  

Start en looptijd van het onderzoek

Het onderzoek start op 1 november 2018 en de looptijd van het onderzoek is twee jaar.

Kan mijn kind meedoen?

Of je kind mee kan doen aan het onderzoek hangt van een aantal factoren af. De behandelend arts kan je daar meer over vertellen. Als je kind te vroeg geboren is (geboren bij een zwangerschapsduur tussen de 29 en 33 weken) zonder verdere aangeboren afwijkingen kunnen we je vragen of het mee mag doen aan deze studie.

Hoe verloopt het MAM onderzoek?

Als je ervoor kiest om je kind mee te laten doen aan het onderzoek wordt door loting bepaald in welke groep je kind zit. Jij en de onderzoeker hebben daar geen invloed op.
  1. We laten je kind ten minste één week maar niet langer dan twee weken, twee keer per dag, 45 minuten naar muziek luisteren. Dit zijn instrumentale slaapliedjes die speciaal gemaakt zijn voor baby’s.Dit noemen we de interventiegroep.
  2. De andere helft van de kinderen luistert niet naar muziek. Deze kinderen vormen de zogenaamde controlegroep.
Bij kinderen in allebei de groepen maken we bij start van het onderzoek en na twee weken een routine echo van de hersenen en een EEG-opname (dat is een hersenfimpje dat we kunnen maken met een speciaal mutsje (‘cap’)).
Het maakt niet uit in welke groep je kind zit, je kunt gewoon zelf voor je kind blijven zingen en praten.

Wat merkt mijn kind?

Als je kind ingeloot is in de ‘luistergroep’ (de interventiegroep) dan laten we het twee keer per dag naar een speciaal uitgezocht muziekje luisteren waarvan blijkt dat het goed is voor deze groep kinderen. Deze muziek wordt gegeven met een MP3 speler via een boxje wat in de couveuse staat. Als je baby’ die niet ingeloot is (de controle groep) krijgt het de standaard zorg waarbij je gewoon kunt blijven zingen en praten tegen je kind.

Zijn er risico's verbonden aan deelname aan het onderzoek?

Als je kind in de interventiegroep zit kan het zijn dat het onrustig wordt tijdens het onderzoek, zich verzet. Dit kan je kind doen door bijvoorbeeld te huilen, grimassen te trekken, onrustig te draaien of door de vuistjes te ballen. Voor de start van het onderzoek overleggen we met je wat we als verzet zien. Als je kind zich verzet stoppen we direct met de muziek. 
We houden ons aan de “Gedragscode verzet minderjarige”. zoals dat door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) voorgeschreven wordt.

Heeft mijn kind baat bij deelname aan het onderzoek?

Uit onderzoek lijkt dat het luisteren naar muziek goed kan zijn voor uw kind, maar zeker is dat niet. Daarom willen wij dit onderzoek uitvoeren waarbij we kijken naar de ontwikkeling van het kind.

Resultaten

Het praktische deel van het onderzoek is afgelopen als we voor beide groepen  voldoende deelnemers hebben gehad. Hierna gaan we alle gegevens die we verzameld hebben verwerken.Je kunt aangeven of je informatie wilt hebben over de resultaten van het onderzoek.

Contact

Voor meer informatie over deze studie kunt u contact opnemen met:

Dr. A. van den Hoogen
Dr. A. van den Hoogen

06 121 102 84​
ahoogen@umcutrecht.nl

Betrokken onderzoekers

Hoofdonderzoeker

Dr. Agnes van den Hoogen

Studieteam

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door