Terug

SPACE-studie

Onderzoek voor patiënten met borstkanker die chemotherapie ondergaan. Chemotherapie geeft niet altijd het gewenste resultaat, terwijl patiënten wel te maken krijgen met nare bijwerkingen. Met dit onderzoek wordt gekeken of nieuwe MRI-technieken het effect van de chemotherapie in een vroeg stadium van het behandelingstraject kan bepalen.

Informatie over de SPACE-studie

Officiële titel van het onderzoek

SP ectroscopic Assessment of Chemotherapy Efficacy in breast cancer patients

Doel van het onderzoek

Met nieuwe MRI-scanmethodes is het mogelijk om de stofwisseling van de tumor te bepalen, spectroscopie genoemd. De stofwisseling verandert namelijk door de chemotherapie. Onderzocht wordt:

 • Of het mogelijk is om de veranderingen in de stofwisseling te meten gedurende de behandeling met chemotherapie.
 • Of zo het effect van de behandeling kan worden bepaald.

Toelichting:
De techniek van MRI-scans ontwikkelt zich steeds verder. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen is een steeds sterker magneetveld, waardoor er meer en kleinere details te zien zijn (betere  beeldkwaliteit).

Behandeling

Deelnemende patiënten ondergaan in totaal 2 MRI-scans

 • De eerste scan vindt plaats vlak voor de 1e kuur chemotherapie.
 • De tweede scan vindt plaats na de 1e kuur, vlak voor de 2e kuur chemotherapie. 
 • Patiënten kunnen toestemming geven voor eventueel nog een derde en een vierde MRI-scan: voor en na de 4e kuur.

Het onderzoek wordt gestopt als

 • De patiënt zelf besluit te stoppen met het onderzoek.

Bijwerkingen

 • Aan dit onderzoek zijn geen extra bijwerkingen of risico’s verbonden.

Extra belasting voor patiënt

 • Deelnemende patiënten ondergaan minimaal 2 en maximaal 4 MRI-scans. De scans duren ongeveer 1 uur.
 • Tijdens elke scan wordt een contrastmiddel toegediend via een infuus in de arm (zodat de tumor beter te zien is).
 • Patiënten vullen voorafgaand aan elke MRI-scan een vragenlijst in om te bepalen of de scan veilig kan worden ondergaan.

Soort onderzoek

SPACE is een fase I-trial, waaraan 76 patiënten zullen deelnemen. De studie is open sinds september 2015.

Deelnemende ziekenhuizen

De SPACE-studie is een initiatief van:

 • UMC Utrecht
 • AMC (Amsterdam)

Voor dit onderzoek wordt er tevens samengewerkt met de onderstaande ziekenhuizen, zodat u daar ook geïnformeerd kunt worden over dit onderzoek:

 • Flevoziekenhuis (Almere)
 • Diakonessenhuis Utrecht)
 • Meander Medisch Centrum (Amersfoort)
 • St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein)
 • Alexander Monro Borstkankerziekenhuis (Bilthoven)

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: http://www.ccmo-online.nl.
Registratienummer trialregister: NL49333.041.14

Deelnemen aan het onderzoek?

De SPACE-studie is een onderzoek onder patiënten met borstkanker. Uw arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of u in aanmerking komt om mee te doen met dit onderzoek. Als u uitgenodigd wordt als deelnemer, bepaalt u zelf of u daadwerkelijk meedoet. U bent vrij om niet mee te doen.

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met borstkanker die chemotherapie ondergaan.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie en geen slechte nierfunctie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger.

Loting speelt geen rol in deelname aan de SPACE-studie.

Onderzoekers

Coördinatoren van de SPACE-studie:

 • Dr. ir. J.P. Wijnen, UMC Utrecht
 • Prof. dr. H.W.M. van Laarhoven, AMC Amsterdam  

Contact

Contactpersoon voor de SPACE-studie is ir. L. van den Wildenberg

T 088 75 508 46

E

De afdeling is bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur