Terug

Herhaalde miskraam

Hebt u twee keer of vaker een miskraam gehad? Dat betekent niet automatisch dat u later niet alsnog een gezond kind kunt krijgen. Wel neemt de kans op een miskraam bij een volgende zwangerschap toe. Bij een herhaalde miskraam proberen we te achterhalen wat deze miskramen veroorzaakt.

Een miskraam is voor iedere vrouw een heftige gebeurtenis. Als het zich meerdere keren herhaalt, is dat nog moeilijker te accepteren. Veel vrouwen en hun partner maken dan ook een moeilijke tijd door na een miskraam. 

Oorzaken Herhaalde miskraam

Mogelijke oorzaken zijn:

  • een chromosoomafwijking;
  • bepaalde antistoffen in het bloed (antifosfolipiden);
  • erfelijke stollingsafwijkingen;
  • problemen met de schildklier;
  • een tussenschot van de baarmoeder  .

In van de paren blijft de oorzaak onbekend. Voor deze paren is er geen zinvolle behandeling om het risico op een miskraam in een volgende zwangerschap te verlagen.

Het lukt helaas vaak niet (bij tachtig procent) om een duidelijke oorzaak aan te wijzen. Dat komt omdat er nog weinig bekend is over de oorzaken en behandelingen van herhaalde miskramen.  Na twee miskramen stijgt de kans dat u opnieuw een miskraam krijgt. Die kans is ongeveer 25 procent. Na drie miskramen is de kans op herhaling 35 procent. Er is dus nog altijd een grote kans dat een volgende zwangerschap wél goed afloopt. Uw arts zal in het geval van onverklaarde herhaalde miskraam met u bespreken wat uw kans is dat een volgende zwangerschap wél goed afloopt.

Onderzoek en diagnose

Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk met als doel de oorzaak van de herhaalde miskraam te achterhalen. Welke onderzoeken voor u en/of uw partner zinvol zijn, hangt onder meer af van uw leeftijd, uw medische voorgeschiedenis, het aantal miskramen en de eventueel wel voldragen zwangerschappen.

Mogelijke onderzoeken zijn:

Wilt u meer weten over onderzoek naar chromosoomafwijkingen bij herhaalde miskraam? Lees dan de brochure.

Behandeling Herhaalde miskraam

Als we wel een oorzaak vinden bespreken we met u of er behandelmogelijkheden zijn. Ook met een behandeling is een nieuwe miskraam niet altijd te voorkomen is.

Psychische belasting

De periode van onderzoek en (eventueel) behandeling na een herhaalde miskraam betekent voor veel vrouwen en hun partners een grote psychische belasting.  Veel mensen ervaren gevoelens van verdriet en boosheid. Als het onderzoek geen duidelijke oorzaak aantoont, is dat moeilijk te accepteren. Het is belangrijk dat u hierbij hulp en ondersteuning zoekt. Bij dit proces biedt het UMC Utrecht u professionele begeleiding aan, als u dat wenst.

Meer informatie

Alleen patiënten die al onder behandeling zijn bij de polikliniek voortplantingsgeneeskunde of gynaecologie worden voor onderzoek en zorg rondom herhaalde miskraam gezien.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek gynaecologie.

De afdeling is bereikbaar van 08.00 - 16.00 uur