Terug

Longkanker

Longkanker is na huid- en borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. De behandeling van longkanker hangt af van welk soort longkanker u hebt en in welk stadium de longkanker is.

Symptomen longkanker

Longkanker kan verschillende klachten geven. De klachten zijn afhankelijk van de plaats van de tumor, de grootte van de tumor en de eventuele uitzaaiingen. Kleine tumoren aan de rand van de long geven zelden klachten. 

De klachten kunnen zijn:

 • gewichtsverlies
 • koorts
 • vermoeidheid
 • hoesten
 • kortademigheid
 • bloed ophoesten

Oorzaken longkanker

Wat is longkanker?

Kanker ontstaat door ongecontroleerde celdeling ergens in het lichaam. Bij longkanker is dat dus in de longen. Longkanker is een ernstige ziekte. Meestal wordt longkanker pas in een laat stadium ontdekt, omdat de ziekte weinig klachten geeft. De diagnose komt hierdoor vaak onverwacht.

Er zijn verschillende soorten longkanker. Globaal gaat het om:

 • kleincellige longkanker
 • niet-kleincellige longkanker

Ongeveer 80% van de mensen met longkanker heeft niet-kleincellige longkanker. Het soort longkanker speelt een belangrijke rol bij de keuze van de behandeling.

Bij elke soort longkanker is er verschil in:

 • de manier waarop de tumor groeit
 • het tempo waarin de tumor groeit
 • de mate waarin uitzaaiingen kunnen optreden

Hoe het ontstaat

Hoe kanker ontstaat is ingewikkeld. Roken is een belangrijke oorzaak van longkanker, maar meer factoren spelen een rol. Zo kan ook blootstelling aan andere kankerverwekkende stoffen een rol spelen, zoals:

 • asbest,
 • radio-actieve stoffen
 • arsenicum
 • fijn stof (luchtvervuiling)

Daarnaast wisselt het per persoon hoeveel blootstelling aan schadelijke stoffen leidt tot vorming van kankercellen. 85% van de patiënten met longkanker heeft ooit gerookt, maar of (alleen) roken de oorzaak is, is niet zo gemakkelijk vast te stellen.

Onderzoek en diagnose

Sneldiagnostiek

Er is bij u een afwijking op de long ontdekt, bijvoorbeeld door een foto (x-thorax) of een CT-scan, waar verder onderzoek naar gedaan moet worden. U kunt hiervoor doorverwezen worden naar de polikliniek longziekten in het UMC Utrecht.

De verwijzing wordt door één van onze longartsen beoordeeld. Als de longarts denkt dat er sprake zou kunnen zijn van longkanker, wordt u opgeroepen voor de polikliniek sneldiagnostiek. Dit is een programma waarbij er veel onderzoeken in korte tijd plaatsvinden.

Onder normale omstandigheden krijgt u binnen twee werkdagen een intake gesprek met de longarts en kan binnen drie dagen meer duidelijkheid worden gegeven over de afwijking die op de röntgenfoto gezien werd: een voorlopige diagnose kan worden gesteld door de uitslag van een PET-CT scan.

Hierna zullen achtereenvolgens verscheidene onderzoeken volgen. Onder normale omstandigheden duurt de afronding van de diagnostische fase en het opstellen van een definitief behandelplan twee tot drie weken.

Tijdens deze periode wordt u begeleid door een vast contactpersoon.  Zij is laagdrempelig benaderbaar voor vragen, onduidelijkheden en onzekerheden.

Kijk voor meer informatie in de folder.

Wachttijden sneldiagnostiek

De wachttijden van sneldiagnostieken bij kanker zijn gebundeld op de pagina van het UMC Utrecht Cancer Center.

Onderzoek om een diagnose te stellen

Uw arts kan een combinatie van onderzoeken (laten) doen om de diagnose te stellen. Denk daarbij aan

Longkanker - Symptomen en behandeling

Behandeling longkanker

Longkanker kunnen we op verschillende manieren behandelen. Welke behandeling u krijgt is afhankelijk van. het soort kanker dat u heeft en in welk stadium de kanker zich bevindt.

Een of een combinatie van de volgende behandelingen worden toegepast:

Doel van de behandeling

Behandeling van longkanker kan twee doelen hebben

 • curatief (genezend) De behandeling is er op gericht u van de kanker te genezen
 • palliatief(verzachtend (verlichtend) Deze behandeling wordt toegepast als genezen niet meer mogelijk is en is gericht op het remmen van de kanker en het verminderen van de klachten.

Afzien van behandeling

Veel behandelingen zijn erg ingrijpend en kunnen vervelende bijwerkingen hebben. Het is van belang om de voordelen af te wegen tegen de nadelen. Dat is een moeilijke afweging, want u weet van tevoren niet hoe goed de behandeling zal werken. En ook niet hoeveel bijwerkingen u zult ondervinden. Uw arts spreekt alle voor- en nadelen met u door.

Vooruitzichten

De diagnose longkanker wordt vaak laat gesteld, als de ziekte zich al verspreid heeft. Het percentage mensen dat geneest van longkanker is daardoor helaas laag.

Ons behandelteam voor patiënten met longkanker

Een behandeling van longkanker vraagt om gespecialiseerde zorg.
Het team wat voor u klaar staat bestaat uit zorgverleners met verschillende specialismen.

Zij werken intensief samen, en zij zetten hun gebundelde kennis en vaardigheden in om u te behandelen met de best mogelijke uitkomst. U wordt zelf actief betrokken bij de vaststelling van uw behandelplan.

U ziet hier wie de leden van het zorgteam zijn. Van elke zorgverlener kunt u de naam aanklikken om zijn of haar profielpagina te bezoeken.

Emotionele gevolgen

De boodschap: ‘u hebt kanker’ is vaak verpletterend. Alles is ineens anders: toekomst, gezinsleven, werk, gedachten … Het is logisch dat het evenwicht in uw bestaan verstoord is. En dat dat een tijd duurt, zelfs als u met succes behandeld bent. Veel mensen ondervinden steun van hun familie en vrienden. 

Ook uw behandelend arts en verpleegkundigen kunnen steun bieden. Toch is het heel normaal om een beroep te doen op extra ondersteuning buiten uw eigen kring zoals bij een psycholoog of via lotgenotencontact.

Er zijn verschillende vormen van hulp en ondersteuning bij kanker.

Wetenschappelijk onderzoek

Het UMC Utrecht Cancer Center is een universitair centrum. Er wordt in ons ziekenhuis dus veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. We vergroten daarmee onze kennis van kanker, en van de behandelingen die het beste resultaat geven.

Naast bovengenoemde behandelmogelijkheden is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een behandeling die nog in onderzoek is. Dat gaat om nieuwe behandelingen, waarvan wetenschappers nog onderzoeken of ze effectief zijn. Of u wilt meedoen bepaalt u zelf; deelname is nooit verplicht.werkzaamheid van (zorg)interventies aan te tonen).

Voorbeelden van lopende studies op het gebied van longkanker

Informatie waarmee u de kwaliteit van het UMC Utrecht kunt vergelijken met andere ziekenhuizen

Er is een speciaal 'kwaliteitsvenster' van ziekenhuizen voor de behandelresultaten van longkanker. Hiermee ziet u in één oogopslag hoe het UMC Utrecht scoort ten opzichte van andere ziekenhuizen.

U kunt ook vergelijkingsinformatie vinden over tien onderwerpen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van zorg. U vindt er bijvoorbeeld de wachttijden en ook het rapportcijfer dat de afdeling van de patiënten krijgt.

Meer informatie

Er is zijn verschillende websites met informatie over longkanker. Wij adviseren u:

Polikliniek

Verpleegafdeling

Specialisme

Hebt u vragen?

Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken neem dan contact op met de polikliniek longziekten.

T 088 75 561 92

De polikliniek is bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur