Terug

Longkanker

Longkanker

Ziektebeeld

Longkanker is één van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. De behandeling van longkanker hangt af van welk soort longkanker u hebt en in welk stadium de longkanker is.

Symptomen Longkanker uitklapper, klik om te openen

Longkanker is vaak moeilijk op te merken. De longen zelf hebben geen pijnreceptoren, dus mensen hebben meestal geen klachten. De klachten zijn afhankelijk van de plaats van de tumor, de grootte van de tumor en de eventuele uitzaaiingen.  

De klachten kunnen zijn:

 • gewichtsverlies;
 • verminderde eetlust;
 • vermoeidheid;
 • veranderd hoestpatroon;
 • aanhoudende heesheid;
 • terugkerende longontsteking;
 • kortademigheid;
 • bloed ophoesten;
 • pijn.

Oorzaken Longkanker uitklapper, klik om te openen

Wat is longkanker?

Kanker ontstaat door ongecontroleerde celdeling ergens in het lichaam. Bij longkanker is dat dus in de longen. Longkanker is een ernstige ziekte. Meestal wordt longkanker pas in een laat stadium ontdekt, omdat de ziekte weinig klachten geeft. De diagnose komt hierdoor vaak onverwacht.

Er zijn verschillende soorten longkanker. Globaal gaat het om:

 • kleincellige longkanker;
 • niet-kleincellige longkanker.

Ongeveer 80% van de mensen met longkanker heeft niet-kleincellige longkanker. Het soort longkanker speelt een belangrijke rol bij de keuze van de behandeling.

Bij elke soort longkanker is er verschil in:

 • de manier waarop de tumor groeit;
 • het tempo waarin de tumor groeit.

Hoe het ontstaat

Hoe longkanker ontstaat is vaak niet duidelijk. Van de patiënten met longkanker heeft 85% ooit gerookt, maar of (alleen) roken de oorzaak is, is niet zo gemakkelijk vast te stellen.

Ook blootstelling aan andere kankerverwekkende stoffen kunnen een rol spelen, zoals:

 • asbest,
 • radio-actieve stoffen
 • arsenicum
 • fijn stof (luchtvervuiling)

Daarnaast wisselt het per persoon hoeveel blootstelling aan schadelijke stoffen leidt tot vorming van kankercellen. 85% van de patiënten met longkanker heeft ooit gerookt, maar of (alleen) roken de oorzaak is, is niet zo gemakkelijk vast te stellen.

Onderzoek en diagnose uitklapper, klik om te openen

Sneldiagnostiek

Er is bij u een afwijking op de long ontdekt, bijvoorbeeld door een foto (x-thorax) of een CT-scan, waar verder onderzoek naar gedaan moet worden. U kunt hiervoor doorverwezen worden naar de polikliniek longziekten in het UMC Utrecht.

Eén van onze longartsen beoordeelt de verwijzing. Als de longarts denkt dat er sprake zou kunnen zijn van longkanker, roepen wij u op voor de polikliniek sneldiagnostiek. Dit is een programma waarbij er veel onderzoeken in korte tijd plaatsvinden.

Op basis van uw gegevens besluit de longarts welke onderzoeken er nodig zijn voor verdere diagnose en het opstellen van een behandelplan. We proberen alle onderzoeken zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.

De diagnose, het bepalen van het stadium van de kanker en het opstellen van een behandelplan speciaal voor u, is een ingewikkeld proces. Hierdoor kan het twee tot drie weken duren voor we u in een gesprek duidelijkheid kunnen geven.

Hebt u vragen of zijn er onduidelijkheden of onzekerheden? Neem dan contact op met de verpleegkundig specialisten longoncologie. Zij zijn in deze periode en ook tijdens uw behandeling uw vaste contactpersonen.

Kijk voor meer informatie in de folder.

Sneldiagnostiek bij verdenking longkanker

Wachttijden sneldiagnostiek

De wachttijden van sneldiagnostieken bij kanker zijn gebundeld op de pagina van het UMC Utrecht Cancer Center.

Onderzoek om een diagnose te stellen

Uw arts kan een combinatie van onderzoeken (laten) doen om de diagnose te stellen. Denk daarbij aan

Longkanker - Symptomen en behandeling

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Behandeling Longkanker uitklapper, klik om te openen

Longkanker kunnen we op verschillende manieren behandelen. Welke behandeling u krijgt is afhankelijk van het soort kanker dat u hebt en in welk stadium de kanker zich bevindt. Nadat alle onderzoeken zijn afgerond, worden de resultaten besproken in een multidisciplinair overleg. Dit is een ziekenhuisbespreking waarbij verschillende mensen aanwezig zijn, zoals een longarts, een verpleegkundig specialist, hart-longchirurg, radiotherapeut, radioloog en patholoog. Gezamenlijk komen zij tot een voorstel voor een mogelijke behandeling.

Een of een combinatie van de volgende behandelingen worden toegepast:

Doel van de behandeling

Behandeling van longkanker kan twee doelen hebben

 • curatief (genezend)
  De behandeling is er op gericht u van de kanker te genezen
 • palliatief(verzachtend (verlichtend)
  Deze vorm van behandelen richt zich op het remmen van de kanker en het verminderen van de klachten. Als genezen niet meer mogelijk is.

Afzien van behandeling

Veel behandelingen zijn erg ingrijpend en kunnen vervelende bijwerkingen hebben. Het is belangrijk voor u om de voordelen af te wegen tegen de nadelen. Dat is moeilijk, want u weet van tevoren niet hoe goed de behandeling zal werken. Ook weet u niet hoeveel bijwerkingen u zult ervaren. Uw arts bespreekt alle voor- en nadelen met u. Samen komt u dan tot het besluit of u gaat starten met een behandeling. Het staat u altijd vrij om af te zien van een behandeling. Dan bespreekt de arts met u besproken worden wat er nog wel mogelijk is.

Ons behandelteam voor patiënten met longkanker

Een behandeling van longkanker vraagt om gespecialiseerde zorg.     
Het behandelteam bestaat uit zorgverleners van verschillende specialismen.

Zij werken intensief samen,  om u te behandelen met de best mogelijke uitkomst. Zij betrekken u bij de vaststelling van uw behandelplan.

Emotionele gevolgen

De boodschap: ‘u hebt kanker’ is vaak verpletterend. Alles is ineens anders: toekomst, gezinsleven, werk, gedachten. Het is logisch dat het evenwicht in uw bestaan verstoord is. ook  als u met succes behandeld bent. Veel mensen ondervinden steun van hun familie en vrienden. 

Uw behandelend arts en verpleegkundig specialisten kunnen steun bieden. Toch is het heel normaal om een beroep te doen op extra ondersteuning buiten uw eigen kring zoals bij een psycholoog of via lotgenotencontact.

Er zijn verschillende vormen van hulp en ondersteuning bij kanker.

Wetenschappelijk onderzoek uitklapper, klik om te openen

et UMC Utrecht is een universitairziekenhuis. We doen veel wetenschappelijk onderzoek. We vergroten daarmee onze kennis overkanker en van de behandelingen die het beste resultaat geven.

Naast genoemde behandelmogelijkheden is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een behandeling die nog in onderzoek is. Dat gaat om nieuwe behandelingen, waarvan wetenschappers nog onderzoeken of ze goed werken. 

Komt u in aanmerking voor een behandeling die in onderzoek is dan bespreekt het behandelteam dit met u.

Of u wilt meedoen bepaalt u zelf; deelname is nooit verplicht. Als u niet meedoet heeft dat geen invloed op uw verdere behandeling.

Als er studiebehandelingen zijn waar u aan mee kunt doen, zal het behandelteam dit met u bespreken.

Hier leest u meer over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Informatie waarmee u de kwaliteit van het UMC Utrecht kunt vergelijken met andere ziekenhuizen

Er is een speciaal 'kwaliteitsvenster' van ziekenhuizen voor de behandelresultaten van longkanker. Hiermee ziet u in één oogopslag hoe het UMC Utrecht scoort ten opzichte van andere ziekenhuizen.

U kunt ook vergelijkingsinformatie vinden over tien onderwerpen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van zorg. U vindt er bijvoorbeeld de wachttijden en ook het rapportcijfer dat de afdeling van de patiënten krijgt.

Hier vindt u het Kwaliteitsvenster ‘behandelresultaten longkanker’

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

Er is zijn verschillende websites met informatie over longkanker. Wij adviseren u:

Polikliniek

Longziekten

Verpleegafdeling

Specialisme

Longziekten

Contact uitklapper, klik om te openen

Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken neem dan contact op met de polikliniek longziekten.

Telefoonnummer: 088 75 561 92 De polikliniek is bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet